Lösningar för småföretag

Driv din verksamhet framåt

Innovativa sätt att förbättra dina resultat med dokumenthantering
Hanterade utskrifter i praktiken

Dokument är kärnan i alla verksamheter, oavsett storlek. Dokumenthantering är speciellt viktigt för små och medelstora företag (SMB) som behöver utnyttja sina begränsade resurser optimalt. Skaffa rätt verktyg och resurser för att att skriva ut, skanna och hantera dokument, som till exempel Xerox® ConnectKey®-aktiverade arbetsassistenter och hanterade utskriftstjänster för SMB:er.

Down arrow

Landskapet

Urval

Det är dags att slå dig lös …

ConnectKey-teknik anpassar sig till din verksamhet och jobbar varhelst du jobbar.
Smart, eller hur?

Omvandla arbetsplatsen