Lösningar för hälsovården som hjälper patienterna

Digitalisera pappersbaserade processer, personanpassa kommunikation och uppnå bättre resultat.

Xerox® lösningar för hälsovården hjälper till att koppla samman alla de rörliga delarna i en komplex miljö. Våra verktyg för informationshantering kan göra allt från att digitalisera patientjournaler till att förbättra tillgången på information för patienter och leverantörer. Du kan effektivisera processer, personanpassa kommunikation och se till att du följer gällande bestämmelser. När alla dessa delar fungerar tillsammans leder det till bättre patientvård.

Vi hjälper dig att ge patienterna bättre vård

Ge patienterna en bättre upplevelse

Med Xerox® hälsovårdslösningar för digitala patienter kan du göra patienternas upplevelse bättre med hjälp av arbetsflödesautomatisering och digitala register. Genom att effektivisera hantering av patientkommunikation och journaler kan du ge dina medarbetare bättre kontroll och ge patienterna en bättre, mer enhetlig upplevelse.

Xerox® Services för digitala patienter

Få kontroll över dokument

Vi vet att dokument – både på papper och digitalt – spelar en stor roll inom hälsovården. Xerox® Intelligent Workplace Services (IWS) hjälper dig att få kontroll över dokumentprocesser och kostnader med effektivt enhetsutnyttjande och automatisering. Vi hjälper dig att förbättra processer så att du kan ge patienterna bättre service.

Xerox® Intelligent Workplace Services

Innehållshantering, helt enkelt

Enterprise Content Management ger hälsovårdsbolag möjlighet att hantera dokument digitalt, vilket ger snabbare svarstider och bättre service. Xerox® DocuShare®-lösningar sparar tid och pengar och hjälper dig att hantera hälsovårdsprocesser medan du gör mer för patienterna med mindre. [på engelska]

Xerox® DocuShare® Flex för avdelningar

Xerox®-appen Team Availability

I takt med att medarbetarna kommer tillbaka till jobbet måste chefer samla så mycket information de kan om vilka resurser som är – eller kommer att vara – tillgängliga. Xerox Team Availability  är en säker webbportal som gör det enkelt för personal att logga sin jobbstatus. Den är enkel att implementera, det krävs inga komplexa IT-ändringar och ingen startavgift.

Man typing on laptop

Fallstudier