Lösningar för hälsovården som hjälper patienterna

Digitalisera pappersbaserade processer, personanpassa kommunikation och uppnå bättre resultat.

Xerox® lösningar för hälsovården hjälper till att koppla samman alla de rörliga delarna i en komplex miljö. Våra verktyg för informationshantering kan göra allt från att digitalisera patientjournaler till att förbättra tillgången på information för patienter och leverantörer. Du kan effektivisera processer, personanpassa kommunikation och se till att du följer gällande bestämmelser. När alla dessa delar fungerar tillsammans leder det till bättre patientvård.

Vi hjälper dig att ge patienterna bättre vård

Klara av företagsutmaningar

Fallstudier