Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

Xerox integritetsmeddelande

Gäller från: 15 december 2023

Inledning

Detta integritetsmeddelande beskriver hur Xerox Holdings Corporation och dess dotterbolag (”Xerox”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) samlar in, använder och delar din information, inklusive personuppgifter, när du besöker våra webbplatser, köper och använder någon av våra produkter eller tjänster, gör en jobbansökan eller på annat sätt kommunicerar eller interagerar med oss, inklusive när du använder produktsupport och teknisk support. Obs! Xerox erbjuder också tillgång till program och tjänster från tredje part, antingen som direkt återförsäljare eller licensgivare. I sådana fall ska du läsa den tredje partens sekretesspolicy, denna hänvisas vanligtvis till direkt i programmet eller tjänsten.

Vad vi menar med ”Personuppgifter”

I detta integritetsmeddelande innebär “personuppgifter” i allmänhet information (oavsett format) som kan användas, antingen separat eller i kombination med annan information, för att identifiera en individ. Detta kan till exempel innefatta namn, kontaktuppgifter, postadress, e-postadress, köphistorik och annan information kopplad till ditt konto hos oss (i förekommande fall). Det kan också innefatta andra typer av mer teknisk information, men endast när denna information kan identifiera dig som individ. Information som är anonymiserad och inte kan kopplas till en identifierbar individ anses inte vara personuppgifter, om det alltid är rimligt att förutsätta att denna information inte längre och oåterkalleligt gör det möjligt att identifiera individen direkt eller indirekt.

Personuppgifter vi samlar in

Xerox samlar in personuppgifter för att göra det möjligt att kommunicera med dig, hantera dina beställningar, ge dig support som kund eller potentiell kund (inklusive tillhandahålla produkter och tjänster till dig), bedriva marknadsföring eller överväga din jobbansökan. Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss eller gör affärer med Xerox, inklusive när du

 • köper, begär support för eller registrerar produkter eller tjänster;

 • begär programvarunedladdningar;

 • skapar ett användarkonto (användarnamn och lösenord för inloggning);

 • ber om information eller material som dokumentation, vitböcker eller fallstudier;

 • deltar i enkäter, utvärderingar, ger feedback eller skickar frågor eller kommentarer till oss;

 • deltar i kampanjer, tävlingar eller marknadsföringsevent;

 • gör en jobbansökan eller skickar ditt CV.

Vilken information vi samlar in beror på typen av din interaktion med Xerox, de val du gör, inklusive dina sekretessinställningar, och de produkter och tjänster du väljer. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera följande:

 • Namn och kontaktinformation. För- och efternamn, e-postadress, postadress och/eller företagsadress, telefonnummer, företags- eller organisationsnamn, kön och civilstånd, och andra liknande företagskontaktuppgifter eller anställningsrelaterad information.

 • Inloggningsuppgifter. Användarnamn, lösenord, ledtrådar till lösenord och liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst. För vissa sälj- och anställningssyften och identitetsverifiering kan Xerox också samla in myndighets- eller personidentifierare.

 • Demografisk information. Information om dig, till exempel bosättningsland och önskat språk.

 • Betalningsuppgifter. Uppgifter som behövs för att hantera dina betalningar när du köper produkter från oss, t.ex. kortnummer, förfallodatum och säkerhetskoden på ditt betalkort.

 • Platsdata. Vi kan samla in uppgifter om var du befinner dig. Dessa uppgifter kan vara exakta eller ungefärliga. Exakta platsdata kan vara uppgifter från satellitsystem (Global Navigation Satellite System eller GNSS) eller från närliggande mobilnätsmaster och Wi-Fi-anslutningspunkter som vi samlar in när du aktiverar platsbaserade tjänster eller funktioner. Ungefärliga platsdata kan exempelvis vara en position som tillhandahålls av din utrustning eller uppgifter som inte lika exakt visar var du befinner dig, t.ex. uppgifter om IP-adress, postnummer eller ort.

 • Data från sociala medier. Vi kan tillhandahålla funktioner för sociala medier som gör att du kan dela information med dina sociala nätverk. Din användning av dessa funktioner kan leda till insamling eller delning av information om dig av det sociala nätverket. Läs sekretesspolicyerna och inställningarna för de sociala nätverk du använder för att förstå deras processer.

 • Jobbansökningar/CV. Information om yrkeserfarenhet och utbildning i jobbansökningar/CV/meritförteckningar som du lämnar till oss (direkt eller indirekt) när du ansöker om jobb hos Xerox, som kan innehålla känsliga personliga uppgifter (kallas även särskilda kategorier av uppgifter). Xerox använder dessa uppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra anställningsrelaterade åtgärder i samband med detta. Det är också möjligt att Xerox kan ge dig möjlighet att tillhandahålla känsliga personuppgifter eller information om skyddade klassifikationer som ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, eller funktionshinder, civilstånd eller veteranstatus, när som helst med ditt samtycke och när det är tillåtet enligt gällande lag.

 • Feedback och produktrecensioner. Information som du ger oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, till exempel feedback och produktrecensioner som du skriver, blogginlägg eller frågor och information du ger till kundsupport. När du kontaktar oss via vår webbplats, ett Xerox-program eller via Xerox support kan telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter övervakas och spelas in. Din feedback, dina inlägg och recensioner används för att förbättra våra produkter och tjänster.

 • Besök på våra webbplatser och kommersiell information. Upplysningar om dina besök på våra webbplatser och dina webbläsarmönster, inklusive slutsatser som dras från denna information. Detta kan röra sig om information om tidigare köp och köppreferenser online eller uppgifter om din utrustning, bl.a. din IP-adress, vilken webbläsare du använder och dina inställningar för region och språk. Detta beskrivs mer utförligt i avsnittet ”Cookies, webb-beacons och liknande tekniker” nedan. Vi samlar in denna information för att fastställa saker som antalet besökare på olika delar av vår webbplats, för att anpassa din upplevelse på våra webbplatser och skräddarsy våra interaktioner med dig.

 • Produkter och enhetsdata. Vissa av Xerox produkter och tjänster samlar in uppgifter, bl.a. produktregistrering, enhetens serienummer, IP-adress, MAC-adress och andra unika enhetsidentifierare, mätaravläsningar, nivåer på förbrukningsmaterial, konfiguration och inställningar på utrustning, programvaruversion och felkoder. Xerox använder denna information för produktförbättring, fakturering, rapporter, påfyllning av förbrukningsmaterial och supporttjänster.

 • Tredje parter. Vi erhåller också data från tredje parter. Dessa tredje parter varierar över tid, men de är källor som vi anser vara trovärdiga och kan vara offentligt eller kommersiellt tillgängliga. De kan innefatta:

  • Datamäklare från vilka vi köper demografiska data för att komplettera de data vi samlar in;

  • Sociala nätverk när du ger Xerox eller en Xerox-produkt tillåtelse att komma åt dina data på ett eller flera nätverk;

  • Utsedda personer i ditt företag eller din organisation (till exempel en medarbetare på IT-avdelningen) under vårt tillhandahållande av tjänster till dig;

  • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda varumärkta tjänster eller för att bedriva gemensamma marknadsföringsaktiviteter. Om du köper Xerox-tjänster eller -produkter från en Xerox-partner kan vi få viss information om ditt köp från denna partner;

  • Organ för bedrägeribekämpning eller kreditupplysning i samband med kreditbeslut; och

  • Offentligt tillgängliga källor som öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

Hur vi använder personuppgifter

Xerox använder personuppgifter för att

 • svara på dina frågor och kommunicera med dig;

 • ge kundsupport;

 • dela nyheter, uppdateringar eller nyttiga tips om Xerox-produkter och -tjänster;

 • möjliggöra näthandel;

 • informera dig om specialerbjudanden och annan annonsering;

 • göra det möjligt för dig att registrera dig för onlinetjänster;

 • skapa partnerskap med återförsäljare;

 • ta emot och utvärdera jobbansökningar;

 • anpassa, analysera och förbättra våra produkter, tjänster, tekniker, kommunikation och relationer med dig;

 • leverera produkter och tjänster som du har bett om;

 • förhindra bedrägeri och skydda säkerheten i våra system och för våra kunder;

 • uppfylla våra kontraktsmässiga och lagliga förpliktelser; och

 • meddela dig om administrativa detaljer som rör dina Xerox-produkter eller -tjänster.

Du kan välja bort en del av eller all marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på länken för att avsluta prenumeration eller följa anvisningarna i alla kommersiella e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss direkt på adressen som visas under kommunikationsinställningar.

Hur vi delar eller lämnar ut personuppgifter

Vi kan dela eller lämna ut dina personuppgifter efter behov för följande legitima affärssyften för Xerox eller på annat sätt med ditt samtycke eller om det är tillåtet eller krävs enligt lag:

 • För att slutföra en transaktion eller tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt eller auktoriserat. När du exempelvis lämnar betalningsuppgifter till oss för att genomföra ett köp kommer vi att lämna ut dessa uppgifter till banker eller andra företag som behandlar betalningstransaktioner eller tillhandahåller andra finansiella tjänster samt till kreditupplysningsföretag för att förebygga bedrägerier och reducera kreditrisker. Vi kan också lämna ut uppgifter till tredje parter som vi tillhandahåller en produkt eller tjänst tillsammans med.

 • Vi delar personuppgifter med våra dotterbolag, närstående företag, ombud eller partner, som expedierar beställningarna eller tillhandahåller tjänsterna och för att effektivt hantera driften av vår verksamhet. Xerox kräver att dess dotterbolag, närstående företag, ombud och partner hanterar personuppgifter med samma skydd för personlig integritet som Xerox.

 • Vi delar personuppgifter med leverantörer, tjänsteleverantörer eller ombud som arbetar på uppdrag av oss för de syften som beskrivs i detta meddelande eller i våra avtal med dig. Leverantörer och tjänsteleverantörer som kan behöva tillgång till personuppgifter innefattar företag som vi anlitar för att tillhandahålla kundsupport, hjälpa till att underhålla företagskonton eller produkter via våra system och tjänster, för att hjälpa till med utveckling av produkter, eller för att stödja våra affärsfunktioner och interna verksamhet som bland annat expediering av beställningar, leverans och installation av produkter, bearbetning av fakturor och betalningar, undersökning av bedräglig aktivitet, genomföra kundenkäter, tillhandahålla marknadsföringstjänster, tillhandahålla tjänster och underhåll av IT-programvara eller tillhandahålla arkiveringstjänster.

 • Vi kan också lämna ut personuppgifter när det krävs i samband med en potentiell eller slutförd affärstransaktion, till exempel i händelse av en sammanslagning eller förvärv av Xerox eller en betydande del av dess tillgångar, i enlighet med gällande lagstadgade krav.

När vi delar dina personuppgifter med tredjepartsföretag ser vi till att de är kontraktsbundna att uppfylla krav för datasekretess och säkerhet och de har inte tillåtelse att använda personuppgifter som de får från oss i något annat syfte. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje parter.

Vi kan också lämna ut personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt att göra det för att

 • följa gällande lag eller svara på giltig rättslig process, inklusive från brottsbekämpande organ eller andra myndigheter;

 • skydda våra kunder, till exempel hindra försök att bedra användare av våra produkter eller för att hjälpa till att förhindra dödsfall eller allvarlig personskada; eller

 • driva och underhålla säkerheten för våra produkter, inklusive för att hindra eller stoppa en attack på våra datorsystem eller nätverk.

Skäl till att bearbeta dina uppgifter

Vi samlar in och bearbetar personuppgifter med ditt samtycke, när det krävs enligt lag, eller för att uppfylla Xerox legitima intressen eller affärsintressen, inklusive för att: (i) ge dig tillgång till produkter och tjänster; (ii) hantera, administrera och driva vår verksamhet; (iii) uppfylla våra avtalsenliga och lagliga förpliktelser; (iv) bedriva direkt marknadsföring; (v) förhindra bedrägeri; och (vi) skydda säkerheten för våra system och för våra kunder.

Var vi bearbetar och lagrar personuppgifter

Personuppgifter som samlas in av Xerox kan överföras till, lagras i eller bearbetas i din region, i USA eller i något annat land där Xerox eller dess dotterbolag, närstående företag, underleverantörer, agenter eller partners är verksamma. Det innebär att när dina personuppgifter används eller lagras i en annan jurisdiktion än där du är bosatt kan de lyda under lagen för det landets jurisdiktion, inklusive lag som tillåter eller kräver utlämnande av uppgifterna till myndigheter, myndighetsorgan, domstol och brottsbekämpande organ i denna jurisdiktion.

Våra dotterbolag, närstående företag, ombud och partner måste skydda alla personuppgifter som de får från oss och får inte använda personuppgifterna i något annat syfte än att utföra tjänsterna på uppdrag av Xerox. Vi vidtar också åtgärder för att tillhandahålla tillräckligt skydd för eventuell överföring av dina personuppgifter i enlighet med gällande lag.

Våra riktlinjer för integritet kommuniceras till Xerox medarbetare på årlig basis som del av vårt obligatoriska utbildningsprogram. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att vi samlar in och bearbetar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i detta meddelande och kraven i gällande lag i det land där uppgifterna lagras. Ibland överför vi personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Storbritannien till andra länder. I sådana fall tillämpar vi en mängd olika rättsliga metoder, bland annat, i förekommande fall, standardavtalsklausuler, för att hjälpa till att säkerställa att alla nödvändiga rättigheter och skyldigheter gäller för dina uppgifter.

Videolänkar

Om du klickar på videor på Xerox.com kan du antingen (1) omdirigeras till en webbplats för tredje part för att spela upp videon, eller (2) spela upp videon på Xerox.com där denna funktion kan stödjas av en webbplats eller teknik från tredje part. I dessa fall gäller använder du genom att spela upp videon en webbplats från tredje part och lyder under villkoren och bestämmelserna från denna tredje part, inklusive, men inte begränsat till, deras tjänstevillkor och policyer rörande integritet samt insamling och användning av din information. (t.ex. https://www.youtube.com/t/terms)

Program

Google Drive

Användning av Print from Google Drive eller Scan to Google Drive (vardera ett ”Program” och tillsammans ”Program”) kan dirigera dig till din Google Drive. Din Google Drive är en webbplats från tredje part och Xerox har ingen kontroll över integritetspolicyerna eller användarvillkoren för denna webbplats. Programmen visar inloggningsskärmar för Google Drive, så att du skriver in dina inloggningsuppgifter direkt hos Google. Programmen visar innehållet på din Google Drive (fil- och mappnamn). Programmet Print from Google Drive laddar tillfälligt ner en vald fil, skickar den till enheten för utskrift och raderar sedan filen efter utskrift. Programmen lagrar inte dina inloggningsuppgifter. Genom att använda programmen kan du komma att lyda under villkor och bestämmelser från denna tredje part, inklusive, men inte begränsat till, deras tjänstevillkor och policyer rörande integritet samt insamling och användning av din information. Läs mer om hur Google använder dina uppgifter här.

Andra tredjepartstjänster

Ett antal Xerox-tjänster gör det möjligt för dig att ansluta till tredjepartstjänster som DropBox, Box och Office365 och fastän inloggningsinformation för dessa tillfälligt kan sparas på antingen en enhet eller tillämpning enligt användarens inställningar och önskemål samlar Xerox själva inte in och lagrar inte centralt sådana inloggningsuppgifter från tredje part. Genom att använda programmen kan du komma att lyda under villkor och bestämmelser från denna tredje part, inklusive, men inte begränsat till, deras tjänstevillkor och policyer rörande integritet samt insamling och användning av din information.

Transparensrapport.

Till sin bästa kännedom har Xerox Holdings Corporation aldrig fått eller agerat på någon nationell stämningsansökan eller fullmakt enligt FISA eller EO 12333. Baserat på denna bakgrund och Xerox fortsatta åtagande att följa Privacy Shield-principerna, kan registrerade personer i EU och Schweiz och våra kunder ha en rimlig försäkran om att (1) det är osannolikt att Xerox Holdings Corporation kommer att få en stämningsansökan eller fullmakt enligt FISA eller EO 12333 inriktad på personuppgifter för en medborgare i EU eller Schweiz och därför är det osannolikt att de möjliga konsekvenserna som åberopas av EU-domstolen i Schrems II berör sådana personuppgifter som överförs till Xerox i USA, och (2) personuppgifterna som överförs till Xerox i USA och rättigheterna för medborgare i EU och Schweiz har adekvat skydd i enlighet med kraven i GDPR och den schweiziska dataskyddsmyndigheten.

Lagringstid

Xerox lagrar personuppgifter så länge det behövs för de syften som beskrivs i detta meddelande, inklusive för att tillhandahålla produkterna och genomföra tjänsterna och transaktionerna som du har begärt eller i andra väsentliga syften och när det krävs eller auktoriseras enligt lag. Faktiska lagringstider kan variera. Kriterierna som används för att fastställa lagringstiderna inkluderar: (i) hur länge personuppgifter behövs för att tillhandahålla våra produkter eller driva vår verksamhet; (ii) huruvida personuppgifterna är av känslig typ; och (iii) om Xerox är bunden av en laglig, avtalsmässig eller liknande förpliktelse att lagra uppgifterna.

Dina val och integritetsrättigheter

Du har val när det gäller hur Xerox bearbetar dina personuppgifter. När du ombeds att tillhandahålla personuppgifter kan du neka. Men om du väljer att inte tillhandahålla information som behövs för att tillhandahålla en produkt, tjänst eller funktion kanske vi inte kan tillhandahålla denna produkt, tjänst eller funktion till dig. Specifikt kan du göra följande val:

 • Om insamling och/eller bearbetning av personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst för vidare bearbetning, i enlighet med avtalsmässiga och lagenliga begränsningar;

 • När det är tillämpligt har du rätt att begära från oss, (i) tillgång till och mottagande av personuppgifter, (ii) överföring av personuppgifter, och (iii) rättelse eller radering av dina personuppgifter;

 • Du kan också ha rätt att invända mot eller begränsa bearbetning av dina personuppgifter;

 • Du har rätt att invända mot direkt marknadsföring vilket förklaras närmare nedan i Kommunikationsinställningar (du kan avsluta prenumerationen på www.xerox.com/unsubscribe eller via en länk för att avsluta prenumerationen i meddelandet); och

 • Du har rätt att göra ett klagomål hos tillsynsmyndighet eller dataskyddsmyndighet.

Du kan kontakta Xerox för att kontrollera om dina personuppgifter stämmer eller för att begära att dina uppgifter uppdateras eller raderas genom att skriva till privacy@xerox.com. Skriv ”Access” på ämnesraden och ge information om din begäran i meddelandetexten. Xerox förbehåller sig rätten att bekräfta din identitet och att ändra omfattningen och antalet förfrågningar. I vissa fall kan din begäran avvisas på grundval av ett legitimt undantag eller om vi hindras av lagen att uppfylla en sådan begäran. Din rätt att begära åtkomst till och få information om de personuppgifter som vi lagrar om dig och hur vi har bearbetat dem, rätta felaktigheter, få en kopia av, eller radera dina personuppgifter kan vara begränsad i vissa fall av gällande lag.

Minderåriga

Xerox riktar inte någon del av sin webbplats till barn under 16 år (eller den ålder som definieras som barn av lokal lagstiftning om den är högre) och samlar inte veterligen in personuppgifter från barn eller inriktar sin webbplats eller sina produkter mot barn. Om det kommer till vår kännedom att vi har samlat in eller tagit emot personuppgifter från ett barn under 16 år utan verifiering eller föräldratillstånd raderar vi denna information.

Säkerheten för personuppgifter

Xerox lovar att skydda säkerheten hos dina personuppgifter och har strikta begränsningar för åtkomsten till dessa uppgifter. Vi använder rimliga säkerhetsrutiner och processer och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter vi samlar in och bearbetar mot obehörig åtkomst, användning, utlämnande, förlust eller stöld av personuppgifter. För att säkerställa att du med förtroende kan göra inköp från Xerox webbplatser, skyddar Xerox kreditkortsinformation som har angetts online med krypteringsteknologi av branschstandard eller tokenisering.

Åtgärder för datastyrning

Xerox har policyer och rutiner för att säkerställa skydd av dina personuppgifter. Beroende på volymen och hur känslig informationen är, anledningen till att den används och det format den lagras i, implementerar vi en kombination av åtgärder för att skydda dina personuppgifter, bland annat:

 • Interna policyer och rutiner som definierar våra medarbetares roller och ansvar under informationens livscykel och begränsar deras åtkomst till sådan information grundad på behovsenlig behörighet.

 • Tekniska skyddsfunktioner som kryptering, brandväggar, antivirusprgram och liknande för att skydda information som är lagrad i elektroniskt format;

 • En utsedd integritetsansvarig för att övervaka vår efterlevnad av gällande integritetslagstiftning;

 • Personalutbildning i integritet och datasäkerhet;

 • Processer för att ta emot, undersöka och svara på klagomål eller frågor angående Xerox informationshanteringsrutiner, inklusive eventuella säkerhetsincidenter rörande personuppgifter; och

 • Ett ramverk som styr lagring och radering av personuppgifter.

Cookies, webb-beacons och liknande tekniker

Xerox använder cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse när du använder dess webbplatser och program för de syften som beskrivs ovan, inklusive för att ge dig support och tjänster och för att bedriva marknadsföring. Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse och för att sammanställa statistik om hur webbplatserna används, inklusive de mest populära sidorna. Xerox använder också pixlar (spårpixlar och webb-beacons) för att spåra användarnas interaktioner på våra webbplatser och e-postmottagare, mäta resultatet av våra marknadsföringskampanjer, spåra om våra e-postmeddelanden vidarebefordras, och samla in statistik om användning av våra webbplatser och svarsfrekvens för e-post.

Xerox använder också Google Analytics och liknande webbanalystjänster som använder cookies och liknande tekniker för att samla in och analysera information om användning av tjänsterna och rapportera om aktiviteter och trender. Du kan läsa om Googles metoder här.

Vad är en cookie?

Cookies är små filer som placeras på din dator eller mobila enhet av webbplatser som du besöker. Din webbläsare sparar cookies i en speciell fil för cookies på din dator eller enhet. De används i stor utsträckning för att se till att webbplatser fungerar effektivt och för att ge information till webbplatsens ägare. Cookies är användbara eftersom de gör att en webbplats kan identifiera din enhet, så att du kan navigera effektivt mellan sidor, den kommer ihåg dina inställningar och förbättrar din allmänna upplevelse av webbplatsen.

Hur använder Xerox cookies?

Xerox använder cookies för att upptäcka upprepade besök på våra webbplatser och underlätta webbnavigering och shopping online. Cookies lagrar ditt land och språk samt ett slumpmässigt genererat sessions-id. I vissa fall lagrar cookies namn- och adressinformation så att du inte behöver skriva in denna information på flera olika formulär.

Informationen hos cookien som Xerox samlar in hjälper oss att hålla reda på antal besökare på våra webbplatser och avgöra om dessa användare gjort nya eller upprepade besök. Xerox samarbetar också med annonseringspartners från tredje part som använder cookies för att leverera Xerox-annonser på andra webbplatser och för att mäta resultatet av våra annonskampanjer. Vi använder till exempel Google Analytics för att spåra webbplatsanvändning och -aktivitet. Läs mer om hur Google Analytics använder dina uppgifter här.

Vad är en webb-beacon?

En webb-beacon är en elektronisk bild som kan användas för att känna igen en cookie på din dator eller annan enhet när du visar en webbsida eller ett e-postmeddelande.

Hur använder Xerox webb-beacons?

Xerox och våra annonspartners från tredje part kan använda webb-beacons på våra webbplatser, i våra e-postmeddelanden och i våra annonser på andra webbplatser för att mäta effektiviteten på våra webbplatser och vår annonsering. Webb-beacons kan till exempel räkna antalet personer som besöker våra webbplatser från en viss annons eller antalet personer som öppnar eller interagerar med ett e-postmeddelande.

Kan jag blockera cookies och webb-beacons?

Ja, du kan aktivera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare. Gå till hjälpmenyn i webbläsaren för mer information. Om du blockerar användning av cookies kan du inte använda vissa av funktionerna på Xerox webbplatser, inklusive varukorgen och webbaserade tjänster för kontohantering. Du kan göra vissa webb-beacons oanvändbara genom att inaktivera cookies. Xerox tillhandahåller dessutom ett verktyg för att tacka nej till datainsamling av företag.

Vi svarar för närvarande inte på Do-Not-Track-signaler. Om du inte vill att information ska samlas in med hjälp av cookies finns det i de flesta webbläsare möjlighet att automatiskt avvisa cookies eller ges möjlighet att avvisa eller acceptera en viss cookie (eller cookies) från en viss webbplats. Mer information finns på https://www.allaboutcookies.org. Obs! Om du inte accepterar cookies kan det hända att vissa av våra webbplatser inte fungerar ordentligt.

Länkar till andra webbplatser än Xerox.

Andra webbplatser kan nås från vår webbplats, till exempel via knappar för sociala medier eller andra länkar. Dessa webbplatser från tredje part kan samla in viss information om dig med hjälp av cookies, webb-beacons och andra funktioner. Vi har inte tillgång till eller kontroll över integritetsprocesserna eller innehållet på dessa webbplatser eller de cookies eller andra funktioner som dessa tredjepartswebbplatser använder. Vi är inte ansvariga för innehållet eller informationshanteringen på dessa tredjepartswebbplatser och dessa webbplatser täcks inte av detta integritetsmeddelande. Vi rekommenderar att du läser integritetsmeddelanden och användarvillkor när du besöker någon av dessa tredjepartswebbplatser för att förstå deras processer.

Sekretessval: Hur använder Xerox intressebaserad annonsering?

Webbplatser samarbetar med onlineannonsörer för att samla in information om besökare för att visa annonser som är mer användbara och relevanta. Detta kallas intressebaserad annonsering eller beteendemarknadsföring. Xerox och våra annonspartner från tredje part kan använda cookies och liknande tekniker för att visa intressebaserade annonser som är relevanta och inriktade på våra kunder och potentiella kunder.

Vilken information samlar Xerox webbplatser in för intressebaserad annonsering?

Xerox och våra annonspartners från tredje part kan använda cookies eller webb-beacons för att samla in information för intressebaserad annonsering baserat på dina besök på Xerox.com och andra webbplatser. Dessa cookies identifierar de sidor du visar, de länkar och annonser du klickar på, andra åtgärder du vidtar på dessa webbplatser, och den hänvisande webbplatsen. På samma sätt kan onlineannonsörer använda cookies för att visa annonser för dig från andra företag än Xerox baserat på dina besök på Xerox.com och andra webbplatser.

Kommunikationsinställningar

Xerox kan skicka kommersiella e-postmeddelanden till dig med reklam för våra produkter och tjänster. Du kan också prenumerera på olika sorters produkt- och tjänstspecifik information på våra webbplatser. Om du får marknadsföringsmeddelanden från Xerox och vill sluta prenumerera på dessa meddelanden kan du säga upp prenumerationen på www.xerox.com/unsubscribe,via en länk för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandet eller genom att ta kontakt med oss med hjälp av kontaktuppgifterna under ”Kontakta Xerox” nedan. Du kan också skicka din begäran om att avsluta prenumerationen till:

Xerox Holdings Corporation 201 Merritt 7 Norwalk, CT 06851 Attention: Teamet för prenumerationsuppsägelse

Detta uppsägelsealternativ gäller inte kommunikation vars främsta syfte än att administrera beställningar, avtal, support, produktsäkerhetsvarningar, programvaruuppdateringar eller andra administrativa eller transaktionella meddelanden, vars huvudsakliga ändamål inte är marknadsföring.

Extra information om EES

Du kan skicka ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land eller din region, eller där den påstådda överträdelsen av gällande dataskyddslag inträffar. Men innan du gör det rekommenderar vi att du kontaktar oss direkt för att ge oss möjlighet att arbeta direkt med dig för att lösa eventuella problem eller frågor om din personliga integritet.

Kontakta Xerox

Xerox åtar sig att lösa klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter.

För att rapportera dina frågor eller problem till Xerox enhet för affärsetik och regelefterlevnad ber vi dig kontakta Xerox Ethics Helpline. Xerox Ethics Helpline är konfidentiell och anonym, om du önskar detta, och är tillgänglig online och via det avgiftsfria nummer som listas nedan.

Webbrapportering: www.xeroxethicshelpline.com Avgiftsfritt nummer (USA och Kanada): 1-866-XRX-0001 Avgiftsfria nummer utanför USA och Kanada finns på www.xerox.com/ethics

Du kan också kontakta oss på följande adress:

Xerox Holdings Corporation Xerox Business Ethics and Compliance Office 201 Merritt 7, Norwalk, CT 06851-1056 USA

Xerox Limited är vår representant i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz:

Xerox Limited, Building 4, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, UB8 1DH, Storbritannien

Xerox dotterbolag i ditt land eller din region finns här.

Om du vill kontakta Xerox Corporation Chief Privacy Officer använder du följande adress: privacy@xerox.com

Om du vill kontakta Xerox Chief Privacy Officer i Kanada använder du följande adress: can-privacy@xerox.com.

Om du har några frågor om Xerox produkter eller tjänster kan du ringa oss avgiftsfritt från Nordamerika på 1-800-ASK-XEROX eller 1-800-275-9376, eller kontakta oss för mer information.

Mer kontaktinformation finns på www.xerox.com om du har frågor om support, försäljning, företagsinformation, stipendier, forskning och innovation eller tjänster.

Uppdateringar av integritetsmeddelande

Xerox kan emellanåt uppdatera denna sekretesspolicy. När vi gör det publicerar vi den aktuella versionen på den här webbplatsen och ändrar versionsdatumet som visas överst på sidan. Ändringar träder i kraft när vi publicerar den reviderade sekretesspolicyn. Om vi gör betydande ändringar publicerar vi ett mer framträdande meddelande när det krävs enligt gällande lag. Din fortsatta användning av våra tjänster efter dessa ändringar innebär att du godkänner den reviderade sekretesspolicyn. Tidigare versioner av denna policy finns här: Xerox Privacy Statement Archive

Extra information om Kalifornien

För invånare i Kalifornien, Klicka här (endast på engelska).

Dela