Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

Hand typing on laptop with apps shown.

Xerox® CentreWare® Web

Förenkla hantering av utskriftsenheter

Översikt

Med Xerox® CentreWare® Web kan du på ett smart sätt hantera utskriftsenheter från en enda kraftfull instrumentpanel. Hantera installation och konfigurationsinställningar, kör rapporter och utför till och med regelbundna underhållsuppgifter – och det är gratis!

Viktiga funktioner

 • Automatisk enhetsidentifiering

 • Administration i ett steg

 • Fjärrövervakning

 • Fjärrsupport

 • Förenklad lösenordshantering

 • Säker, rollbaserad åtkomstkontroll

 • Heltäckande rapportering

 • Intuitiv, lättanvänd instrumentpanel

Black background with white, red and blue rays of light

Xerox CentreWare Web kan hämtas utan kostnad.

Dina utmaningar

IT-administratörer måste allt oftare hantera utskriftsenheter från flera olika tillverkare och utföra en rad relaterade uppgifter: enhetsinstallation, uppdateringar, övervakning av förbrukningsmaterial och rapportering om övergripande infrastruktur för att bara nämna några. De behöver ett heltäckande, lättanvänt verktyg som hanterar allt detta och lite till.

Huvudutmaningar

Öka produktiviteten

 • Ha central hantering och rapportering för nätverksanslutna skrivare och multifunktionsenheter över hela organisationen – oavsett tillverkare.

 • Centralisera konfigureringen av skrivare och gör det möjligt för systemadministratörerna att installera, konfigurera och visa inställningar för alla nätverksprotokoll, vilket förenklar integreringen av utrustning.

 • Sammanställ enhetlig information från databaser och system, som är omfattande, korrekt och lättförståelig.

Minska kostnader

 • Spåra skrivaranvändning och användningsnivåer för att optimera resursutnyttjande.

 • Minska antalet servicebesök och hantera utskriftsenheter mer effektivt.

Öka säkerheten genom central hantering av säkerhetskritiska enhetsinställningar.

Hur Xerox kan hjälpa dig

Xerox® CentreWare® Web har följande huvudsakliga fördelar:

 • Enkelt att införa och administrera.

 • Stöd för alla SNMP-kompatibla skrivare och multifunktionssystem; inte enbart Xerox-utrustning.

 • Enklare integration tack vare installation, konfigurering och visning av inställningar för alla nätverksprotokoll samt inställning av standardvärden från en enda plats.

 • Konfigurationsuppsättningar — gör det möjligt för administratörerna att skapa mallar med inställningar för nätverksprotokoll, scanning, jobbredovisning och säkerhet för alla kompatibla Xerox-enheter.

 • Konfigurationsuppgifter — kan enkelt skapas, schemaläggas och tillämpas på en grupp enheter som kan väljas dynamiskt med hjälp av ett logiskt (boolskt) uttryck.

 • Hantera HP-enheter — en mängd olika inställningar som är specifika för enheter från Hewlett Packard kan fjärrhanteras via konfigurationsuppsättningar och -uppgifter.

 • Kloning överför inställningarna från en maskin till alla övriga maskiner av samma typ, vilket sparar mycket tid och energi.

 • Minskat servicebehov och mindre stilleståndstid genom proaktiv hantering av varningsmeddelanden.

 • Korrekt mätaravläsning för faktureringsunderlag baserat på användare eller maskin.

 • Hämta och generera rapporter — om utskrift, kopiering, scanning och serverfaxning på användarnivå för Xerox multifunktionssystem som är utrustade med nätverksredovisning.

 • Utnyttja företagets Active Directory — genom att definiera befintliga objekt som "ID-fält för jobbredovisningskonto". Alla användare specificeras därmed som giltiga konton och kan uppdateras automatiskt. Upp till 10 anpassade Active Directory kan importeras.

 • Fristående lösning eller integrerad med befintliga programvaru- eller maskinvarukonfigurationer.

 • Gruppera skrivarparker genom indelning i standardgrupper och anpassade grupper.

 • Gruppollning med pollningsintervall och pollningsprioritet.

Varför välja Xerox?

 • Förenkla dina arbetsuppgifter med den obestridliga ledaren inom skrivarhantering.

 • Xerox är en nyskapare av verktyg för maskinhantering, och inspireras av kontinuerlig kundrespons från såväl stora som små företag.

Screenshot of Xerox CentreWare Web

Kompatibla produkter

Visar vilka CentreWare Web-funktioner som stöds av olika Xerox-produkter.

Funktionsöversikt för CentreWare Web (PDF)

Multifunktion/All-in-One-skrivare

Kontorsskrivare

Produktion / digital tryckutrustning

Systemkrav

Ladda ner installationsguiden för att se systemkrav.