Xerox utsedd till ledare i Quocirca MPS 2019 Landscape Report

Xerox fortsätter att vara ledande på en konkurrensutsatt marknad när det gäller att ge kunder värde och innovation via våra Intelligent Workplace Services. Detta bekräftades återigen av Quocirca, ett globalt forskningsföretag, i deras senaste rapport Managed Print Services Landscape 2019 – en leverantörsanalys av den globala MPS-marknaden. Xerox behöll ledarställningen i en tätt packad grupp bestående av bland annat Canon, HP Inc., Konica Minolta, Lexmark och Ricoh.

I rapporten står det: ”Xerox fortsätter att leda gruppen, med ett av de bredaste utbudet av tjänster inom både kontors- och produktionstryck. Företagets ompositionerade Intelligent Workplace Services är bevis på deras engagemang för innovation, och ConnectKey fortsätter att vara en avgörande differentierande faktor.”

Ökningen av digitalisering och molntjänster och vår betydande innovation inom dessa områden genom vårt utbud av tjänster och lösningar var en av huvudorsakerna till att vi behöll ledarpositionen.

”För att klara av skiftande marknadsförhållanden har Xerox satsat på lösningar utöver traditionella hanterade utskriftstjänster. De hjälper kunderna att transformera sin utskriftsmiljö och omvandla sina pappersbaserade processer till mer digitala arbetssätt” står det i rapporten.

Läs en sammanfattning av rapporten här (PDF, 1 MB)

"Managed Print Services Landscape" Quocirca, december 2019

Graphic of "Managed Print Services Landscape" Quocirca, 2019

Quocirca Managed Print Services Landscape, 2019.

Kundbas: Observera att uppgifter från företagskunder och uppskattat antal utrustningar under förvaltning har beaktats vid beräkningen av storleken på bubblan med kundbasen.

Bilden visar Quocircas syn på konkurrensläget avseende skrivar- och kopiatorleverantörer som erbjuder MPS-tjänster till företag. Leverantörernas position på marknaden anges genom storleken på bubblan och baseras på uppskattad kundbas. Följande kategorier används för att ange leverantörernas position:

  • Marknadsledande: Leverantörer som är marknadsledande både avseende strategisk vision och djupet på tjänsteerbjudandet. Ledande leverantörer som har gjort stora investeringar i sin tjänsteportfölj och infrastruktur och har väl utbyggda funktioner för att leverera tjänsterna.
  • Starka aktörer: Leverantörer som har etablerade och beprövade erbjudanden som stöds av påvisad framgång med kunder.

Källa: "Quocirca Managed Print Services Landscape, 2019", december 2019

Be om mer information för att ta reda på hur Xerox' strategiska utskriftstjänster kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Insikter om Intelligent Workplace Services

Se PDF, videor, infografik med mera om detta ämne.

Dela: