Xerox® ConnectKey®-teknik omvandlar sättet människor arbetar på. Det ger dem frihet att lösa problem, vara mer miljövänliga och produktiva och anta nya utmaningar.

ConnectKey-teknik i aktion