Xerox® arbetsplatslösningar

Den kompletta programvaruplattformen för autentisering, säkerhet, kostnadsstyrning och mobilitet.

Arbetsplatsen håller på att förändras. Vi arbetar på nya sätt och har tillgång till mer teknik och fler molntjänster än någonsin. Med hjälp av Xerox arbetsplatslösningar kan du ansluta din teknik på ett praktiskt, säkert och prisvärt sätt.

Alla företag behöver ett säkert och praktiskt sätt att få tillgång till sina skrivartjänster och skriva ut eller skanna, oavsett var jobbet kommer från. Säkerheten är alltid viktigast, oavsett om man skriver ut från ett datorprogram eller en mobil enhet, eller skannar med en MFP-app.

Oavsett om du väljer Xerox för att hantera dina skrivare eller hanterar dem själv, får du med den här skalbara och modulära lösningen den flexibilitet du behöver för att behålla kontrollen över dina enheter, oavsett storlek. Det stärker produktiviteten och minskar kostnaderna. Xerox arbetsplatslösningar omfattar autentisering med åtkomstkontroll, utskriftshantering, innehållssäkerhet och en heltäckande lösning för mobil utskrift.

Autentisering och åtkomstkontroll

  • Med våra flexibla autentiseringsmetoder kan du på ett praktiskt och säkert sätt få tillgång till dina skrivartjänster och skriva ut dokument. Du kan vara säker på att bara behöriga användare kan nå känsliga data eller tjänster och appar som du själv definierar.
  • Lägg till funktionen för enkel inloggning (SSO) på valfri SSO-förberedd app på skrivaren. Du kan enkelt autentisera skrivaren en enda gång med ditt ID-kort eller en mobil enhet, så får du säker tillgång till alla dina SSO-förberedda MFP-appar utan att behöva logga in varje gång.

Innehållssäkerhet och utskriftsregler

  • Vårt arbetsflödesalternativ för innehållssäkerhet1 skyddar mot förlust av immateriell egendom genom att övervaka alla dokument som skrivs ut, kopieras eller skannas och söka efter specifik text (t.ex. ”Konfidentiellt” eller ”Endast internt bruk”). Innehållsägare eller administratörer underrättas när användardefinierade ord eller fraser detekteras.
  • Med utskriftsregler kan du återta kontrollen över skrivarna. Du kan minska utskriftsvolymen och sänka konstaderna genom att införliva utskriftsregler som begränsar tillgången till funktioner och enheter.

Xerox® Workplace Suite krävs för installation på plats

Mobila utskrifter helt enkelt

  • Du får enkel och smidig mobil utskrift, även vid komplexa nätverkskonfigurationer. Användarna kan komma igång utan IT-support, vilket ökar produktiviteten för alla. Skicka utskriftsjobb till en enda kö från en stationär dator eller mobil enhet. Sedan kan du granska jobb, välja inställningar och skriva ut eller radera jobb från valfri nätverksansluten skrivare.

Xerox® arbetsplatslösningar

Xerox® Workplace Solutions

En lösning, två värdalternativ

Det finns två värdalternativ för Xerox arbetsplatslösningar: serverbaserat på plats och molnbaserat.

Woman in system control center

Din server, på din anläggning

  • Xerox® Workplace Suite är idealiskt för alla som vill höja produktiviteten för mobila enheter och medarbetare, men som har ytterligare krav på datakontroll.
  • Xerox Workplace Suite har funktion för serverbaserad utskriftshantering på plats och mobil åtkomst till alla dina skrivare. Du får förstklassiga säkerhetsfunktioner, bekvämlighet och användarstatistik – allt du behöver för att öka produktiviteten och minska kostnaderna.

Woman using Xerox Workplace Solutions

Enkel konfiguration med administration i molnet

  • Med vår IT-vänliga, lättanvända Xerox® Workplace Cloud kan du undvika säkerhetsrisker. Du får bekvämlighet, användningsstatistik och kontroll- och övervakningsfunktioner på en instrumentpanel för alla dina enheter.
  • Xerox Workplace Cloud är ett perfekt val för organisationer som har begränsad tillgång till IT-support och företag som har fler än ett nätverk eller som vill reducera sin infrastruktur.
  • Hantera Xerox arbetsplatslösningar själv eller låt oss ta hand om allting. Vad du än väljer får du total kontroll och frihet att fokusera på kärnverksamheten.