Samhällsansvar

Att verka ansvarsfullt som global medborgare är en central del av vår identitet och historia. Vi upprätthåller de allra högsta idealen för integritet, innovation och kvalitet i allt vi gör. Vi omvandlar investeringar i innovation till teknik och tjänster som hjälper våra kunder att vara mer produktiva och få mer lönsamma och hållbara verksamheter. Vi gör detta med samma grundläggande värderingar som vår grundare etablerade för flera årtionden sedan. Ta reda på mer om hur vi driver en etisk affärsverksamhet på ett miljömedvetet och socialt medvetet sätt för att hjälpa våra kunder, ge våra medarbetare fler möjligheter och skydda vår planet.

Rapport om samhällsansvar

Årlig rapport om samhällsansvar Sammanfattning av framsteg


Meddelande från vår CEO

Socialt företagsansvar är inget nytt, men det här året har visat vad det verkligen innebär i praktiken och den roll vi måste spela när vi står inför tre enorma utmaningar – inverkan av pandemin, social ojämlikhet och klimatförändringar. Jag är otroligt stolt över hur väl Xerox-teamet har presterat under denna extraordinära tid. Vi har på djupgående sätt lärt oss hur sammanlänkade vi är, trots våra olikheter, och att vi måste arbeta tillsammans för att göra meningsfulla framsteg mot att klara av allt som utmanar oss, både som individer och samhälle.

Läs brevet från vår CEO

John Visentin CEO image

Kort översikt

Erkännande

Vårt engagemang

Vi tar vårt ansvar för miljö och samhälle på största allvar, och vårt löfte är att driva vår verksamhet på ett sätt som har en positiv inverkan på världen omkring oss.