Samhällsansvar

Att verka ansvarsfullt som global medborgare är en central del av vår identitet och historia. Vi upprätthåller de allra högsta idealen för integritet, innovation och kvalitet i allt vi gör. Genom att strategiskt omvandla vår verksamhet under 2017 befinner vi oss i en perfekt position för hållbar framgång. Kom och se hur vi kontinuerligt hjälper personer, samhällen och vår planet att växa och frodas.
Läs hur vi når våra målsättningar och ger tillbaka till världen vi lever och arbetar i genom att gå till vår sammanfattning av 2018 års rapport om samhällsansvar, en översikt av våra prioriteter, målsättningar och framsteg inom samhällsansvar.
Läs 2018 års rapport om samhällsansvar om du vill ha mer detaljerad information.

John V portrait

Meddelande från vår CEO

Chief Executive Officer John Visentin presenterar 2018 års rapport om samhällsansvar och diskuterar hur innovation, etisk affärsverksamhet och bevarande av vår planet är centralt för allt vi gör.

Läs brevet från CEO

2018 Corporate Social Responsibility Progress Summary

Vi omvandlar investeringar i innovation till teknik och tjänster som hjälper våra kunder att vara mer produktiva och få mer lönsamma och hållbara verksamheter. Vi gör detta med samma grundläggande värderingar som vår grundare etablerade för flera årtionden sedan. Läs vår sammanfattning av 2018 års rapport om samhällsansvar för att ta reda på mer om hur vi driver en etisk affärsverksamhet på ett miljömedvetet och socialt medvetet sätt för att hjälpa våra kunder, ge våra medarbetare fler möjligheter och skydda vår planet.

Läs mer

Bevara vår planet

Skydd av miljön är i centrum för all vår verksamhet Under flera årtionden har vi hanterat vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och levererar produkter och tjänster som hjälper både våra kunder och planeten.

Se vårt arbete för en hållbar utveckling

Tidigare rapporter om företagets samhällsansvar

Läs våra tidigare rapporter om samhällsansvar.

Gå till arkiven

family on bridge

Vårt engagemang

Vi tar vårt ansvar för miljö och samhälle på största allvar, och vårt löfte är att driva vår verksamhet på ett sätt som har en positiv inverkan på världen omkring oss.