Samhällsansvar

Att verka ansvarsfullt som global medborgare är en central del av vår identitet och historia. Vi upprätthåller de allra högsta idealen för integritet, innovation och kvalitet i allt vi gör. Vi omvandlar investeringar i innovation till teknik och tjänster som hjälper våra kunder att vara mer produktiva och få mer lönsamma och hållbara verksamheter. Vi gör detta med samma grundläggande värderingar som vår grundare etablerade för flera årtionden sedan. Ta reda på mer om hur vi driver en etisk affärsverksamhet på ett miljömedvetet och socialt medvetet sätt för att hjälpa våra kunder, ge våra medarbetare fler möjligheter och skydda vår planet.

Rapport om samhällsansvar

Rapport 2019 Sammanfattning av framsteg


Meddelande från vår CEO

Under de senaste 113 åren har Xerox arbetat för att skapa värde för företag och samhällen och har spelat en viktigt roll i den globala samhällsutvecklingen. Vi satsar 100 % på att höja ribban för vårt arbete mot att skapa och upprätthålla en hälsosam och balanserad värld som uppfyller samhällets skiftande behov.

Läs brevet från vår CEO

John Visentin CEO image

Kort översikt

Erkännande

Vårt engagemang

Vi tar vårt ansvar för miljö och samhälle på största allvar, och vårt löfte är att driva vår verksamhet på ett sätt som har en positiv inverkan på världen omkring oss.