Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

YSoft® SafeQ®

Hantera, skydda, skala och optimera utskriftstjänster i din organisation

Översikt

YSoft SafeQ är ett programpaket av världsklass med utskriftshantering för företag. Det består av modullösningar där organisationerna kan få kontroll över utskriftsmiljön, sänka kostnaderna, öka dokumentsäkerheten och efterlevnaden, förbättra kontorsproduktiviteten samt minimera miljöpåverkan vid utskrift.

Oavsett om din organisation är en storbank, ett försäkringsbolag, ett universitet, ett litet fristående företag, en ideell organisation eller en myndighet, ger YSoft SafeQ dig fullständig åtkomst och kontroll över din utskriftsmiljö som efterlever företagets regelverk. All samlad kunskap gör att ditt kontor kommer att bli både smartare och effektivare!

Hämta kostnadsfri demoversion
Kontakta din Xerox-kanalpartner.

Viktiga funktioner

 • Med Print Roaming får du smidig utskrift oavsett var du är eller när du behöver det. Oavsett vilken byggnad, stad eller kontinent du reser till kommer du att ha åtkomst till dina utskrifter på ett säkert sätt.
 • Med regelbaserad utskrift kan du ange utskriftsprinciper för din organisation som baseras på användaråtkomst och företagets utskriftsregler.
 • Med autentisering får du säker åtkomst till dina skrivare och kopiatorer. Endast behöriga användare har åtkomst till dessa enheter.
 • Med rapportering får du samlade och detaljerade rapporter per användare, avdelning och/eller enhet för att du ska kunna beräkna kostnadsfördelning, förbrukning, användning och effektivitet i din utskriftsmiljö. Fördefinierade eller anpassade rapporter är enkla att få åtkomst till och visas via Internet eller i ett Excel-dokument.
 • Med mobilutskrift får du smidig och säker mobil- och webbutskrift från olika enheter (smartphones, iPads, bärbara datorer) utan att du behöver installera extra programvara och skrivardrivrutiner.
 • Med skanningshantering får du enkel och säker skanning av din e-post eller fördefinierade mappar med ett enda klick. Arbetsflöden för skanning kan anpassas och integreras sömlöst med befintliga affärsprocesser.
 • Kredit och fakturering är en självservicebetalning för utskrifter som används vid utbildning och på kopieringscentraler. Denna funktion ger en annan dimension på utskriftsrapporteringen genom att fördela kostnaderna till specifika klienter eller projekt som går att spåra och återdebitera.
 • Med professionella tjänster får du sömlös design, leverans och användning av YSoft SafeQ-paketet med lösningar via vårt standardramverk GOE (Global Operational Excellence).
 • Med programvaruprenumeration får du en låg direktkostnad när du använder YSoft SafeQ-lösningen genom att du bara betalar för det antal enheter som används.

Dina utmaningar

De flesta organisationer vet inte hur stora utskriftsrelaterade kostnader de har, eller hur deras skrivare används. Det blir därför en utmaning att optimera utskriftsmiljön samt identifiera möjligheter att sänka kostnaderna, efterleva säkerhetskraven och öka produktiviteten.

YSoft SafeQ innehåller lösningar för att övervaka och hantera hela utskriftsmiljön för att sänka kostnader, öka arbetsflödeseffektiviteten, skydda data samt få en säker miljö.

Huvudutmaningar

 • Okända utskriftskostnader. Ofullständig spårning och brist på central rapportering gör det svårt att optimera utskiftsmiljön eller identifiera onödig användning.
 • Ineffektiva arbetsflöden. Användarna måste utföra extra uppgifter som innebär bortslösad tid och lägre produktivitet.
 • Minskad produktivitet. Att användarna i organisationen inte kan skriva ut på den lämpligaste skrivaren, skicka utskriftsjobb med fjärrhantering eller under resor sänker produktiviteten.
 • Icke ersättningsbara kostnader. En ofullständig fördelning av utskriftsjobb till klienter och avdelningar innebär faktureringsbara kostnader som inte ersätts.
 • Säkerhetsrisker. Konfidentiell information kan spridas till obehöriga personer – och kan till och med medföra efterlevnadsbrott.
 • Skada på miljön. Pappersavfall, förbrukningsartiklar och elförbrukning innebär onödiga kostnader och underminerar en organisations sociala skyldigheter.
 • Tidskrävande administration. Distribution och ständig hantering, inklusive användarnas åtkomstroller och rättigheter, är svåra, ineffektiva och tidskrävande att administrera.

Hur Xerox kan hjälpa dig

YSoft SafeQ:s företagslösning för utskriftshantering integreras sömlöst med Xerox-skrivare för att ta tillvara Xerox fördelar och få en utskriftsmiljö som är mer intelligent, kontrollerad, säker, produktiv och kostnadseffektiv.

 • Detaljerad spårning sänker utskriftskostnaderna – centraliserad, omfattande rapportering för varje utskrift, kopia och skannat dokument gör att din organisation får kontroll över kostnaderna.
 • Förenklade arbetsflöden låter användarna skriva ut, kopiera och skanna med enkla pekskärmsmenyer på alla skrivare i organisationen.
 • Högre produktivitet– användarna kan skriva ut på den lämpligaste skrivaren i organisationen och fjärrsända utskriftsjobben med mobilutskrift.
 • Projektredovisning på flera nivåer möjliggör fördelning av jobb till klienter eller avdelningar för en mer rättvisande fakturering och budgetering.
 • Användarautentisering och säker utskrift skyddar känsliga data och säkerställer regelefterlevnad.
 • Miljöfördelar innefattar minskad pappers- och toneranvändning samt möjlighet att spåra minskad användning av naturtillgångar.
 • Enkel administration, med centraliserad hantering genom hela utskriftsmiljön – från distribution till konfiguration av regler, roller och behörigheter.

Varför välja Xerox?

Med Xerox och YSoft SafeQ får du oöverträffad kontroll av din utskriftsmiljö.

 • Optimera utskriftsmiljön. Med Xerox kompletta utbud av multifunktionsskrivare, kombinerat med YSoft SafeQ:s omfattande rapporteringsmöjligheter, kan din organisation implementera en utskriftsmiljö i rätt storlek som fungerar effektivare.
 • Säker information. Enkel användarautentisering av Xerox-skrivare, säkra utskriftsköer, regelbaserad utskrift och användarroller säkerställer att känsliga dokument och information alltid är skyddade.
 • Ge behörighet till anställda. Användarna får fullständig åtkomst till Xerox skrivarmöjligheter med YSoft SafeQ:s lättanvända funktioner, där utskrift, kopiering och skanning blir enklare och bekvämare – som t.ex. pull-utskrift, favoritmappar, mobilutskrift från valfri plats med mera.
 • Sänka kostnader. Med effektiva Xerox-skrivare och YSoft SafeQ:s utskriftslösning kan din organisation eliminera slöseri av alla slag med bättre kostnadsredovisning, färre onödiga utskriftsjobb och stora miljömässiga besparingar.

Resurser