• Miljö, hälsa och säkerhet – miljömässig hållbarhet

Våra initiativ

Minskning av CO2-utsläpp
Vi sänker CO2-utsläppen för vår utrustning, vilket uppfyller ENERGY STAR®-kraven och minskar utsläppen av växthusgaser.
Papper
Våra pappersinköp och pappersanvändning och våra produkter med återvunnet och miljövänligt papper är avsedda att bevara skogarna och miljön.
Ren luft och rent vatten
Vårt arbete under årens lopp för att avlägsna giftiga kemikalier under tillverkning ger ren luft och rent vatten i produktlivscykler.
Avfall
Vi tillverkar produkter som använder resurser effektivt, minimerar spill och återvinner allt som inte kan återanvändas.
Hantering av kemikalier
Xerox minimerar användning av farliga kemikalier med strikta interna standarder och leverantörskrav.
Hälsa och säkerhet
Hälsan och säkerheten för våra medarbetare, produkter, arbetsplatser och kunder är mycket viktiga för oss.

Rapport om samhällsansvar

Med din hjälp bidrar vi till att skydda planeten.

Läs mer

Innovation och utmärkelser

Xerox har varit i framkant för några av världens mest betydelsefulla innovationer under de senaste 100 åren.

Ta reda på hur

Resurser för miljövänligt kontor

Säkerhetsdatablad (SDS/PSDS)
Xerox regler kring miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet
Återvinn Xerox-förbrukningsmaterial
Affisch: Xerox hållbarhetshistoria (PDF) (på engelska)