• Miljö, hälsa och säkerhet – miljömässig hållbarhet

Miljö, hälsa och säkerhet – miljömässig hållbarhet

Att spara energi och skydda vårt klimat är vårt ansvar och vårt löfte.

På Xerox genomsyrar hållbarhetstanken hela vår verksamhet. Vi har ordnat våra mål för miljö, hälsa och säkerhet inom fem huvudområden som påverkar hela vår globala värdekedja. Tillsammans med våra leverantörer, kunder och intressenter strävar vi efter att hålla högsta standard för att bevara miljön och skydda och förbättra hälsan och säkerheten bland våra medarbetare och i samhället.

Down arrow