Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

photo of mountains and forest

Bevara vår planet

Hållbarhet är vårt ansvar och löfte.

Hållbarhet utgör kärnan i vår verksamhet. Vi delar in våra mål för miljö, hälsa och säkerhet i sex huvudområden för att se till att de ger inverkan över hela världen. Vi arbetar för att upprätthålla högsta standard för att bevara miljön och förbättra hälsan och säkerheten för våra medarbetare och i de samhällen där vi är verksamma.

Våra initiativ

Icon representing Carbon Footprint - a plant with an electrical cord plug

Minskning av CO2-utsläpp

Vi sänker CO2-utsläppen för vår utrustning, vilket uppfyller ENERGY STAR®-kraven och minskar utsläppen av växthusgaser.

Icon representing two stacked sheets of paper

Papper

Våra pappersinköp och pappersanvändning och våra produkter med återvunnet och miljövänligt papper är avsedda att bevara skogarna och miljön.

Icon representing air and raindrops

Ren luft och rent vatten

Vårt arbete under årens lopp för att avlägsna giftiga kemikalier under tillverkning ger ren luft och rent vatten i produktlivscykler.

Icon representing a wastebasket

Avfall

Vi tillverkar produkter som använder resurser effektivt, minimerar spill och återvinner allt som inte kan återanvändas.

Icon representing a laboratory flask

Hantering av kemikalier

Xerox minimerar användning av farliga kemikalier med strikta interna standarder och leverantörskrav.

Icon representing a shield with a checkmark

Hälsa och säkerhet

Hälsan och säkerheten för våra medarbetare, produkter, arbetsplatser och kunder är mycket viktiga för oss.

Hållbar utveckling som fungerar

Sustainability That Works YouTube Video

Rapport om samhällsansvar

Med din hjälp bidrar vi till att skydda planeten.

Aerial view of Central Park

Innovation och utmärkelser

Xerox har varit i framkant för några av världens mest betydelsefulla innovationer under de senaste 100 åren.

Trophy
 • Brown paper packages with string and decorative lights

  Miljöskydds- och produktregistreringsprogram

  Våra produkter uppfyller eller överträffar kraven från Energy Star och andra miljöskyddsprogram för att minska deras inverkan på miljön.

 • People working in a brightly lit office, sitting in beanbag chairs in front of a bicycle, with several plants in the office

  Ett mer miljövänligt kontor

  Vårt engagemang för miljömässig hållbarhet visar sig bland annat i att vi hjälper våra kunder att arbeta smartare och snabbare på ett sätt som både är positivt för plånboken och minskar inverkan på miljön.

 • Coworkers looking at a tablet, next to a Xerox printer

  Mer hållbart produktionstryck

  Med idéer från Xerox kan du skapa en hållbar tryckeriverksamhet som gör att du kan jobba smartare, sänka kostnaderna och minska inverkan på miljön.

 • photo of various eco-friendly labels

  Miljöskydds- och produktregistreringsprogram

 • People working in a brightly lit office, sitting in beanbag chairs in front of a bicycle, with several plants in the office

  Ett mer miljövänligt kontor

 • People standing at printer

  Mer hållbart produktionstryck

Hållbarhetsresurser

Icon representing a shield with a checkmark

Säkerhetsdatablad (SDS/PSDS)

Icon representing a hand holding a plant

Xerox regler kring miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet

Icon representing recycling arrows

Återvinn Xerox-förbrukningsmaterial

Icon representing a poster hanging on a wall

Affisch: Xerox hållbarhetshistoria (PDF) (på engelska)