• Xerox Services

Omdefiniera arbete med Business Services

När allt du gör fungerar tillsammans sker det något magiskt. Affärstjänster i en era av intelligent arbete omvandlar kundupplevelser. Kommunikation blir konversationer. Beröringspunkter blir upplevelser. Och kunder blir märkesambassadörer. Business Services omvandlar arbetsmiljöer. Beslut grundas på data. Dokument och enheter är säkrare. Och medarbetarna är mer produktiva. Xerox® Business Services är en utvald samling funktioner som kan omvandla varje nivå av interaktion på gränsen mellan den fysiska och den digitala världen.

Branscher

Du måste känna till din målgrupp för att nå fram till kunder. Välj nedan och se hur Xerox Business Services kan hjälpa organisationer inom din bransch.

Roller

När stödfunktionerna fungerar gynnar det kunderna. Välj nedan och se hur Xerox Business Services kan hjälpa din avdelning att fungera mer effektivt.

Klara av företagsutmaningar

Fokus på Business Services