Avancerad säkerhet för skrivare och data

Överstiger industristandarder för säkerhetsfunktioner och -tekniker

Säkerhet är vår högsta prioritet, och det är det säkert för din verksamhet också. Därför är varje Xerox® ConnectKey®-aktiverad enhet utrustad med vår säkerhetslösning i fyra delar som ger totalt, heltäckande skydd för alla systemkomponenter och sårbara punkter.

Säkerhetsfunktioner

1. Intrångsskydd

En omfattande uppsättning funktioner som förhindrar skadliga attacker, spridning av skadlig programvara och obehörig användning av skrivaren. Alla åtkomstpunkter är skyddade, både för överförd information och direkt på multifunktionsskrivaren.

2. Enhetsskydd

Inbyggt skydd övervakar ändringar i systemets programvara och meddelar dig när de inträffar.* Lagrad information skyddas med högsta krypteringsnivå, och bearbetade data som inte längre behövs rensas bort med algoritmer för datarensning som är godkända av det amerikanska försvarsdepartementet.

3. Dataskydd

Funktioner som förhindrar avsiktlig eller oavsiktlig överföring av kritiska data till obehöriga parter. Dokumenten släpps inte förrän rätt användare befinner sig vid enheten och skannad information skyddas från obehöriga användare.

4. Externa partner

Genom samarbete med branschledande experter som McAfee®* får ConnectKey-teknik ett extra säkerhetslager. MFP:er är tillförlitliga och övervakade även i de mest säkra miljöer.

*Endast AltaLink-enheter.

ConnectKey-teknik

ConnectKey-teknik i aktion

Man with tablet

Skriv ut från molnet
Se hur Robert hämtar, skannar, skriver ut, delar och översätter dokument från mobil enhet till MFP. 
Läs mer

Finger on keyboard

Använd appar för att utföra uppgifter
Se hur en bank ersätter tidskrävande manuella uppgifter med skräddarsydda appar som snabbar upp processen. 
Läs mer

Doctor with tablet

Skapa elektroniska dokument
Läs om hur ett sjukhus omvandlar pappersdokumentation till digitala filer och lagrar dem i molnet.
Läs mer