Gå till huvudinnehåll Klicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.
Woman looking at data screens

Samarbetspartner inom dataskydd

Man behöver inte ha ett stort bolag för att bry sig om datasäkerhet. De flesta företag har immateriell egendom, strategiska planer eller personliga data som behöver skyddas. Den ökade tillgången på personlig information kan ge affärsvärde, men med allt fler lagstadgade krav, till exempel den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), kan det också leda till utmaningar när det gäller efterlevnad. Dessa ändringar, tillsammans med tillväxten inom molntekniker och Internet of Things, medför visserligen ökad effektivitet och unika möjligheter att dela och inhämta data, men gör också företag mer sårbara.

Idag riskerar företag obehörig åtkomst till information, cyberstöld och utpressningsvirus, medan vandaler försöker stänga ned webbplatser eller nätverk genom DoS-attacker (Denial of Service). Dessa databrottslingar letar efter sårbarheter där information i dokument eller hårddiskar enkelt kan kommas åt.

Eftersom säkerhetshoten aldrig upphör räcker det inte med engångslösningar för att uppnå ett fullgott dataskydd. I samarbete med våra kunder kombinerar vi innovativ teknik med expertis inom arbetsprocesser i syfte att förhindra att data hamnar i fel händer, både i och utanför arbetsmiljön. Vi har en genomtänkt strategi för utskriftssäkerhet som omfattar intrångsskydd, enhetsdetektering, dokument- och dataskydd och externa partnerskap med leverantörer av informationssäkerhetslösningar. Våra ECM-system (Enterprise Content Management) körs på servrar med de senaste säkerhetsfunktionerna för molnbaserad serverteknik.

Med Xerox är det säkraste också det mest effektiva

Säkerhetsåtgärder ses ibland som ett nödvändigt ont – tänk till exempel på köerna till säkerhetskontrollen på flygplatser. Men på Xerox har vi upptäckt att hanterade utskriftstjänster kan stärka säkerheten och samtidigt effektivisera arbetsprocesser och spara resurser. Ta funktionen badge-to-print på våra multifunktionsskrivare som exempel. Dokument som lämnas vid skrivaren utgör en säkerhetsrisk: enligt en IT-studie* hade 90 % av amerikanska organisationer råkat ut för att känsliga eller konfidentiella dokument läckt ut eller försvunnit under en 12-månadsperiod.  Med badge-to-print-tekniken skannar medarbetarna sin ID-bricka på skrivaren för att hämta utskrifterna. Det säkerställer dokumentsäkerheten och sparar även papper genom att antalet övergivna utskriftsjobb minskar. Samtidigt erbjuder  ytterligare ett säkerhetslager genom identifiering av efterlevnadsöverträdelser och övervakning av utrustningsanvändning.

Förfalskade dokument är också ett hot mot företag över hela jorden. Risken för obehörig kopiering kan minskas genom bedrägeriskyddsteknik såsom Xerox® specialbildeffekter på biljetter, ID-brickor, avskrifter, kuponger och andra värdefulla dokument.

Man reading tablet with caution sign

Skydda alla åtkomstpunkter

Hackare bryter sig in i företagsnätverk för att imponera på andra medan nationalstater letar efter affärshemligheter eller produktspecifikationer. Skrivare är oftast den enklaste åtkomstpunkten, särskilt om standardlösenord som ofta kan hittas på internet inte har ändrats. När en hackare väl tagit sig in i ett nätverk kan denne metodiskt samla in information, t.ex. e-postformuleringar, som sedan kan användas till nätfiskebluffar. Hackare kan också få åtkomst till servrar och installera skadlig programvara som äventyrar närverkssäkerheten. För att motverka detta erbjuder vi system som AltaLink-serien med skrivare för stora volymer, som skyddas med användarnamn och lösenord.  De här systemen förser våra kunder med vitlistningsteknik från McAfee, som konstant söker efter och automatiskt förhindrar att skadlig programvara körs.  Vi förser även våra affärspartner med tips om de bästa sätten att skydda skrivare.

Skydd i flera lager

Nätverk kan hackas på flera sätt från ett antal olika platser. Därför använder vi dataskydd i flera lager. Genom efterlevnadsprogram säkerställer vi våra leverantörers tillförlitlighet och säkerhet. Vi förutser potentiella säkerhetshot och utformar produkter med funktioner som främjar ett effektivt och säkert arbetsflöde. Vi förser våra kunder med säkerhetsrapporter inom ramen för ett fortlöpande partnerskap långt efter köpet.  

*Dokumentsäkerhet och efterlevnad: Enterprise Challenges and Opportunities, InfoTrends, april 2013.

Woman with coffee cup reading, in front of a chalk board, overlaid with an icon of a monitor with binary code

Xerox Innovation

Se hur några av världens skarpaste hjärnor samlas vid våra globala forskningscenter för att förbättra framtidens arbete.

Co-workers reviewing documents, with a Xerox AltaLink C8100 Series MFP in the background

AltaLink® C8100-serien

En perfekt digital Workplace Assistant för team med höga krav.

Two co-workers standing next to a Xerox MFP looking at a tablet

AltaLink är den första enhet som får den nya Common Criteria-certifieringen för säkerhet.

AltaLink MFP:er är de första enheterna som har certifierats av NIAP enligt det senaste säkerhetsskyddet för enheter som producerar papperskopior.

Fler säkerhetsinsikter

Dela