Minska energiförbrukningen för att skydda vårt klimat

Industrin måste göra vad den kan för att skydda klimatet. Av den anledningen minskar vi vårt koldioxidavtryck genom att sänka energiförbrukningen på våra fabriker och investera i produktdesign som sparar energi och ger mindre utsläpp av växthusgaser. Dessutom erbjuder vi våra kunder digitala multifunktionsskrivare och energieffektiva lösningar. 2008 certifierades vår Xerox (Europe) Ltd färgtoneranläggning i Dundalk enligt energiledningssystemet ISO 50001.

Länkar till artiklar:

Skapa ett miljövänligt kontor ›
Skapa ett miljövänligt tryckeri ›
ENERGY STAR® och andra miljöskyddsprogram ›
EPEAT Environmental Information Document ›

Minskning av koldioxidavtrycket

Vårt mål är att bli koldioxidneutrala senast 2040. Sedan vi satte upp våra första mål 2003 har vi uppnått betydande minskningar i energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.

  • Mellan vårt första baslinjeår 2002 och 2016 eliminerade vi 320 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
  • 2016 satte vi upp ett mål för att minska växthusgaser i Scope 1 och Scope 2 med ytterligare 25 % fram till 2025, vilket vi uppnådde i slutet av 2019.
  • Vi är nu fokuserade på att minska våra växthusgasutsläpp i Scope 1 och 2 med minst 60 % fram till 2030 jämfört med företagets baslinjeår 2016, i linje med det ambitiösa vetenskapligt baserade 1,5°C-målet för global uppvärmning. Detta innebär att vi kommer att ha minskat utsläpp med 85 % jämfört med utsläppen i företagets ursprungliga baslinjeår 2002.
  • När det gäller Scope 3-utsläpp håller vi att utforma ett mål. Vi arbetar kontinuerligt med våra största leverantörer för att minska miljöpåverkan av de varor och tjänster som de tillhandahåller till oss. Detaljerad information om Scope 3-utsläpp finns i CSR Sammanfattning av mål och framsteg

Verifiering av växthusgasutsläpp 2019 (tredje part)

Besparingar med ENERGY STAR®

Multifunktionsskrivare sparar energi

Energibesparande lösningar och tjänster

Samarbeten för att minska risken för klimatförändringar

Dela: