Minska energiförbrukningen för att skydda vårt klimat

Industrin måste göra vad den kan för att skydda klimatet. Av den anledningen minskar vi vårt koldioxidavtryck genom att sänka energiförbrukningen på våra fabriker och investera i produktdesign som sparar energi och ger mindre utsläpp av växthusgaser. Dessutom erbjuder vi våra kunder digitala multifunktionsskrivare och energieffektiva lösningar.

Länkar till artiklar:

Skapa ett miljövänligt kontor ›
Skapa ett miljövänligt tryckeri ›
Xerox bidrag till Carbon Disclosure Project ›
ENERGY STAR och andra miljöskyddsprogram ›

Minskning av koldioxidavtrycket

  • 2003 gjorde vi ett offentligt åtagande att minska utsläppen av växthusgaser – koldioxidutsläppen – genom att gå med i USA:s EPA Climate Leaders-program. Vi lanserade också Energy Challenge 2012, ett tioårigt internt initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser inom hela företagets verksamhet med 10 procent fram till 2012.
  • När programmet avslutades hade vi minskat utsläppen med 42 procent eller 210 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) och energiförbrukningen var 31 procent lägre. Energy Challenge 2012 innefattade utrustning och anläggningar inom Xerox Technology (och Xerox Services där dessa var på samma plats).
  • Vårt nya koncernövergripande mål – som täcker alla delar av vår verksamhet – är att minska energiförbrukningen med 20 procent fram till 2020 – från 2012 års basnivå. Under 2014 minskade vi energiförbrukningen med 11 procent och utsläppen med 15 procent.
    Verifiering av växthusgasutsläpp 2016 (tredje part)

Besparingar med ENERGY STAR

Multifunktionsskrivare sparar energi

Energibesparande lösningar och tjänster

Samarbeten för att minska risken för klimatförändringar

  • Xerox rapporterar till CDP, ett investerarlett projekt som uppmuntrar företag att informera om risker och möjligheter som klimatförändringar utgör för verksamheten, samt bokföring och strategier för att minska utsläpp av växthusgaser.
  • 2015 placerades Xerox i S&P Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) för att företaget tillhandahöll data av god kvalitet om koldioxidutsläpp och energi via CDP:s klimatförändringsprogram.