Minska energiförbrukningen för att skydda vårt klimat

Industrin måste göra vad den kan för att skydda klimatet. Av den anledningen minskar vi vårt koldioxidavtryck genom att sänka energiförbrukningen på våra fabriker och investera i produktdesign som sparar energi och ger mindre utsläpp av växthusgaser. Dessutom erbjuder vi våra kunder digitala multifunktionsskrivare och energieffektiva lösningar. 2008 certifierades vår Xerox (Europe) Ltd färgtoneranläggning i Dundalk enligt energiledningssystemet ISO 50001.

Länkar till artiklar:

Skapa ett miljövänligt kontor ›
Skapa ett miljövänligt tryckeri ›
ENERGY STAR® och andra miljöskyddsprogram ›
EPEAT Environmental Information Document ›

Minskning av koldioxidavtrycket

 • 2003 gjorde vi ett offentligt åtagande att minska utsläppen av växthusgaser, koldioxidutsläppen, genom att gå med i USA:s EPA Climate Leaders-program.
 • Vi lanserade också Energy Challenge 2012, ett tioårigt internt initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser inom hela företagets verksamhet med 10 procent fram till 2012. Vi nådde detta mål sex år tidigare än planerat, så vi satte ett nytt mål – en minskning med 25 procent fram till 2012 (från 2002 års basnivå).
 • När programmet avslutades hade vi minskat utsläppen med 42 procent eller 210 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) och energiförbrukningen var 31 procent lägre. Energy Challenge 2012 innefattade utrustning och anläggningar inom Xerox Technology (och Xerox Services där dessa var på samma plats).
 • 2012 satte vi ett vetenskapligt baserat energimål – att minska energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser med 20 procent fram till 2020 (från 2012 års basnivå).
 • Vårt nya koncernövergripande mål – som täcker alla delar av vår verksamhet – är att minska energiförbrukningen med 20 procent fram till 2020 – från 2012 års basnivå. Under 2014 minskade vi energiförbrukningen med 11 procent och utsläppen med 15 procent.
  Verifiering av växthusgasutsläpp 2018 (tredje part)
 • Vi nådde vårt mål 2016 genom att minska energiförbrukningen med 20 procent och utsläppen med 28 procent – det motsvarar 92 000 ton koldioxidekvivalenter.*
 • 2018 satte vi ett nytt koncernövergripande vetenskapligt baserat energimål – att minska energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser med 25 procent fram till 2025 (från 2016 års basnivå).

*Energy Challenge 2012 innefattade utrustning och anläggningar inom Xerox Technology. Energy Goals 2020 och 2025 innefattar alla delar av vår fortsatta verksamhet.

Besparingar med ENERGY STAR®

Multifunktionsskrivare sparar energi

Energibesparande lösningar och tjänster

Samarbeten för att minska risken för klimatförändringar

 • Xerox rapporterar till CDP, ett investerarlett projekt som uppmuntrar företag att informera om risker och möjligheter som klimatförändringar utgör för verksamheten, samt bokföring och strategier för att minska utsläpp av växthusgaser.
 • 2018 fick Xerox betyget A i CDP S&P 500 Climate Report.

Dela: