Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

buildings landscape in the sun

Minska energiförbrukningen för att skydda vårt klimat

Industrin måste göra sitt för att skydda klimatet. Vi hyllar det växande antal länder och verksamheter som redan har satt upp ambitiösa mål för klimatåtgärder. Vi stöder genomförandet av ett avtal om klimatförändringar i Paris som tar ett stort steg mot en koldioxidsnål och hållbar framtid. Att fördröja åtgärder mot klimatförändringar är kostsamt både i ekonomiska och mänskliga termer, medan övergång till en koldioxidsnål ekonomi ger många fördelar när det gäller hållbar ekonomisk tillväxt, folkhälsa, motståndskraft mot naturkatastrofer och den globala miljön. Vi stöder klimatåtgärder och policyer som är förenliga med målen i Parisavtalet och vägar till global koldioxidminskning som begränsar uppvärmningen av jordens atmosfär till 1,5 °C över förindustriella nivåer. Vi har för avsikt att genomföra interna initiativ och externa aktiviteter som är förenliga med Parisavtalet. Av detta skäl har Xerox satt upp ett mål som är verifierat i enlighet med Science Based Targets initiative (SBTi) i linje med 1,5 °C-gränsen och gått med i SBTi:s Business Ambition for 1.5°C-löfte. I detta syfte är vi fokuserade på att minska koldioxidutsläpp i vår verksamhet och värdekedja genom att minska energiförbrukning på våra anläggningar, investera i produkt- och lösningsdesigner för att minska utsläpp av växthusgaser (GHG), erbjuda våra kunder energisnåla lösningar och anamma digital omvandling för att på ett mer effektivt sätt möjliggöra distribuerad arbetskraft och hybridarbete.

Länkar till artiklar:

Skapa ett miljövänligt kontor Skapa ett miljövänligt tryckeri ENERGY STAR®och andra miljöskyddsprogram EPEAT Environmental Information Document Xerox Net Zero 2040 roadmap (PDF) Xerox® – rapporter om utvärderingar av den miljömässiga livscykeln för produkter för EPEAT

Minskning av koldioxidavtrycket

Vårt mål är att bli koldioxidneutrala senast 2040. Sedan vi satte upp våra första mål 2003 har vi uppnått betydande minskningar i energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.

  • Mellan vårt första baslinjeår 2002 och 2016 eliminerade vi 320 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

  • 2016 satte vi upp ett mål för att minska växthusgaser i Scope 1 och Scope 2 med ytterligare 25 % fram till 2025, vilket vi uppnådde i slutet av 2019.

  • Vi är nu fokuserade på att minska våra växthusgasutsläpp i Scope 1 och 2 med minst 60 % fram till 2030 jämfört med företagets baslinjeår 2016, i linje med det ambitiösa vetenskapligt baserade 1,5°C-målet för global uppvärmning. Detta innebär att vi kommer att ha minskat utsläpp med 85 % jämfört med utsläppen i företagets ursprungliga baslinjeår 2002.

  • För Scope 3-utsläpp är vårt mål att minska dem med 35%, vilket motsvarar en minskning på mer än 300 000 ton växthusgaser. Detaljerad information om Scope 3-utsläpp finns i CSR Sammanfattning av mål och framsteg.

Verifiering av växthusgasutsläpp 2019 (tredje part)

Besparingar med ENERGY STAR®

Multifunktionsskrivare sparar energi

Energibesparande lösningar och tjänster

Samarbeten för att minska risken för klimatförändringar

  • Xerox rapporterar till CDP, ett investerarlett projekt som uppmuntrar företag att informera om risker och möjligheter som klimatförändringar utgör för verksamheten, samt bokföring och strategier för att minska utsläpp av växthusgaser. Se vår senaste rapport på: Xerox Corporation CDP Climate Change Questionnaire

Gold stars

Xerox får ENERGY STAR®-programmets högsta utmärkelse

Xerox är stolta över att ha fått 2024 ENERGY STAR® Partner of the Year Award. [på engelska]

Globe with the words "Provider UN Climate Change Conference UK 2021 - In partnership with Italy"

FN och DEFRA e-Alliance samarbetar med Xerox för att minimera koldioxidavtryck

FN valde Xerox-enheter som är certifierade enligt internationellt erkända säkerhets- och hållbarhetsstandarder till COP26-konferensen.

Dela