Miljökrav

Återvinna förbrukningsmaterial från Xerox
Miljöprogram för produkter
(EPEAT, ENERGY STAR, EcoLogo)

Xerox papper och hållbarhet

Hälsa och Säkerhet

Säkerhetsdatablad (MSDS)
Produktdatablad
Regler för användning av kemikalier
Direktiv avseende energirelaterade produkter

Insikt

Vårt åtagande för hållbarhet (PDF)


Miljö, hälsa och säkerhet – miljömässig hållbarhet

På Xerox genomsyrar hållbarhetstanken hela vår verksamhet. Vi har ordnat våra mål för miljö, hälsa och säkerhet inom fem huvudområden som påverkar hela vår globala värdekedja. Tillsammans med våra leverantörer, kunder och intressenter strävar vi efter att hålla högsta standard för att bevara miljön och skydda och förbättra hälsan och säkerheten bland våra medarbetare och i samhället.
Xerox regler och riktlinjer inom miljö, hälsa och säkerhet
Möjliggöra hållbarhet för våra kunder och vår verksamhet (PDF)

Sänka energiförbrukningen för att skydda vårt klimat
Vi minskar våra koldioxidutsläpp genom att sänka energiförbrukningen på Xerox fabriker och tillhandahåller energieffektiva produkter och lösningar till våra kunder.
Bevara den biologiska mångfalden och världens skogar
Xerox bedriver samarbeten inom en rad olika områden för att främja en hållbar pappersförbrukning genom användning av miljövänligt papper, skärpta regler kring skogsbruk samt produkter och tjänster som gör företag mindre pappersberoende.
Bevara ren luft och rent vatten
Vi strävar efter att eliminera användningen av giftiga material och tungmetaller i vår leverantörskedja.
Förhindra och hantera avfall
Xerox produkter är utformade för effektiv resursanvändning, med minimalt avfall och återanvändning eller återvinning av material.
Säkerställa hälsa och säkerhet
Xerox tillverkar säkra och effektiva produkter, gör arbetsplatsen säker för våra medarbetare, deltar i arbete för hälsa och friskvård och minskar skador från och exponering för farliga material.
Kontakta oss
Miljö, hälsa och säkerhet
Kundtjänst:

ehs-europe@xerox.com