Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

Father and son fishing from a dock

Bevara ren luft och rent vatten

Xerox värnar miljön och har som långsiktigt mål att eliminera användningen av beständiga bioackumulerande och giftiga material i hela leverantörskedjan. Vi tillämpar strikta interna standarder för ren tillverkning och har förändrat eller bytt ut rutiner för att avsevärt minska användningen av giftiga ämnen och tungmetaller. Våra produkter är säkra att använda och kan kasseras på ett ansvarsfullt sätt som inte förorenar luften och vattnet.

Länkar till artiklar:

Regler för användning av kemikalier (RoHS och REACH) Xerox hälsa och säkerhet Fakta om Xerox färgpulver (PDF) Xerox CDP Water Submission (PDF 1.29 MB) Tredjepartsförsäkran rörande vattenuttag, totalt avfall och PFC- och VOC-utsläpp (PDF)

Eliminera giftiga material i hela leverantörskedjan

  • Våra leverantörer måste uppfylla Xerox stränga standarder som begränsar innehållet av kemikalier i våra produkter. Xerox är medlem i Responsible Business Alliance (RBA) som har tagit fram en standard för uppföljning av leverantörernas sociala ansvar inom områdena arbetsvillkor, hälsa, säkerhet och miljö.

  • Läs mer om vårt arbete för att eliminera giftiga material från vår leverantörskedja på sidan Regler för användning av kemikalier.

Kontroll av kemikalieanvändning i Xerox verksamhet and produktdesign

  • Vi har minskat luftföroreningar väsentligt under de senaste 20 åren och mer, och fortsätter att jobba mot ytterligare sänkningar. Läs mer om hu vi hanterar vår miljöprestanda.

  • Vi utformar våra produkter med målsättningen att minimera utsläppen av kemikalier och buller under användning av utrustningen. För våra nuvarande produkter ligger utsläppen av kemikalier långt under de globala gränsvärdena. Läs mer o säkerheten hos Xerox produkter (PDF).

  • Xerox färgpulver är ogiftiga och genererar inte farligt avfall. Läs mer om Xerox färgpulver (PDF).

  • Vattnet som används i Xerox verksamhet kommer från kommunala leverantörer som får sitt vatten från sjöar, floder och annat ytvatten. Anläggningarnas utsläpp av spillvatten kontrolleras efter behov så att de följer lokala begränsningar för utsläpp av avloppsvatten. Processavloppsvatten behandlas efter behov innan det släpps ut i lokala avloppsledningar.

  • Initiativ för att spara vatten inkluderar återvinning av vatten som renas med omvänd osmos som spädvatten i kyltorn på anläggningen i Wilsonville, Oregon.

  • Efter att ha uppnått vårt vattenmål för 2020 satte vi upp ett nytt ambitiöst mål för att minska vattenförbrukningen med 20 % till 2030 från baslinjeåret 2020.

Dela