Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

Father and son fishing from a dock

Bevara ren luft och rent vatten

Xerox värnar miljön och har som långsiktigt mål att eliminera användningen av beständiga bioackumulerande och giftiga material i hela leverantörskedjan. Vi tillämpar strikta interna standarder för ren tillverkning och har förändrat eller bytt ut rutiner för att avsevärt minska användningen av giftiga ämnen och tungmetaller. Våra produkter är säkra att använda och kan kasseras på ett ansvarsfullt sätt som inte förorenar luften och vattnet.

Länkar till artiklar:

Regler för användning av kemikalier (RoHS och REACH) Xerox hälsa och säkerhet Fakta om Xerox färgpulver (PDF) Xerox 2020 CDP Water Submission (PDF 1.29 MB)

Eliminera giftiga material i hela leverantörskedjan

  • Våra leverantörer måste uppfylla Xerox stränga standarder som begränsar innehållet av kemikalier i våra produkter. Xerox är medlem i Responsible Business Alliance (RBA) som har tagit fram en standard för uppföljning av leverantörernas sociala ansvar inom områdena arbetsvillkor, hälsa, säkerhet och miljö.

  • Läs mer om vårt arbete för att eliminera giftiga material från vår leverantörskedja på sidan Regler för användning av kemikalier.

Kontroll av kemikalieanvändning i Xerox verksamhet and produktdesign

  • Vi har minskat luftföroreningar väsentligt under de senaste 20 åren, och vi fortsätter att jobba mot ytterligare sänkningar. Läs mer om hur vi hanterar våra miljökrav.

  • Vi utformar våra produkter med målsättningen att minimera utsläppen av kemikalier och buller under användning av utrustningen. För våra nuvarande produkter ligger utsläppen av kemikalier långt under de globala gränsvärdena. Läs mer o säkerheten hos Xerox produkter (PDF).

  • Xerox färgpulver är ogiftiga och genererar inte farligt avfall. Läs mer om Xerox färgpulver (PDF).

  • Vattnet som används i Xerox verksamhet kommer från kommunala leverantörer som får sitt vatten från sjöar, floder och annat ytvatten. All vattenkvalitet testas och måste uppfylla de krav som gäller på varje anläggning. Anläggningarnas utsläpp av spillvatten kontrolleras så att de följer lokala begränsningar för utsläpp av avloppsvatten. Vattnet avleds till kommunala reningsverk.

  • Vi arbetar också för att bevara vår planet genom att återvinna vatten. I ett projekt som påbörjades i mitten av 2016 på vår anläggning i Wilsonville, Oregon i USA återanvänds vatten som renas med omvänd osmos i kyltorn på anläggningsområdet. Under 2017 återanvändes mer än 1,14 miljoner liter vatten i kyltorn på anläggningsområdet.

  • 2017 nådde vi vårt mål att minska vattenförbrukningen med 35 procent (från 2010 års basnivå), flera år före 2020 vilket var vår målsättning. Vår årliga vattenförbrukning minskade med 46 procent på grund av en kombination av initiativ att spara vatten och minskad produktion.

Dela