Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

A drop of water falling into a pond with leaves

Regler för användning av kemikalier

Xerox har länge strävat efter att minimera användningen av farliga ämnen i våra produkter. Vi tillämpar strikta interna standarder och har informerat våra leverantörer om våra krav när det gäller användningen av kemikalier i produkter, komponenter och förbrukningsmaterial från Xerox.

Standarden EHS&S 1001: Xerox Environmental, Health and Safety Supplier Requirements: Chemical Bans/Restrictions and Part Marking formulerar våra krav på efterlevnad av regler, förbud och begränsningar av ämnen samt märkning av komponenter och material som är avsedda för elektroniska produkter. Standarden EHS&S 710: Förpackning anger minimikraven för miljö, hälsa och säkerhet för förpackning av produkter, komponenter eller material som skickas till tillverkningsplats, distributionscenter eller kund från leverantörer eller andra Xerox-kontor. Alla leverantörer måste uppfylla dessa krav för att få samarbeta med Xerox.

Xerox kontrollerar dessutom det kemiska innehållet i våra konsumentartiklar (färgpulver och papper), vilket ytterligare begränsar användningen av kemikalier.

Länkar till artiklar:

EHS 1001: Efterlevnadsformulär (XLS, 320 KB) Leverantörskrav: EHS 1001: Förbud/restriktioner av kemiska ämnen samt komponentmärkning (PDF, 575 KB) Leverantörskrav: EHS&S 710: Emballage (PDF, 2 MB) Supplier Packaging Template: EHS710. (XLS, 120 KB) Direktiv 2006/66/EG (PDF, 267 KB) EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2020 (PDF, 222 KB) EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2019 (PDF, 221 KB)

RoHS-direktivet om begränsning av farliga ämnen

Alla nya Xerox-produkter uppfyller kraven i direktiv 2002/95/EG, ändrat genom direktiv 2011/65/EU, om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS).

Översikt över Xerox efterlevnad av RoHS (PDF, 110 KB)

REACH-förordningen

Förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) syftar till att skapa ett ramverk för att utvärdera kemikaliers inverkan på miljön och människans hälsa, och för att bedöma om tillståndsprövning eller förbud bör införas för de farligaste kemikalierna. Xerox förväntas uppfylla alla delar av REACH-förordningen i takt med att ingående villkor träder i kraft och blir tillämpliga.

Översikt över Xerox efterlevnad av REACH (PDF, 40 KB)

Dela