Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

Technician in goggles and mask working on delicate equipment

Hälsa och säkerhet

Hälsan och säkerheten för våra medarbetare, arbetsplatser och kunder är mycket viktiga för oss.

CSR Sammanfattning av mål och framsteg (PDF, 583 MB)

Säkerhet för Xerox-produkter

Säkerhet har alltid varit grunden för vårt arbete inom produktutveckling.

Säkerhet för Xerox-medarbetare

Vi tar ansvar för att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för våra medarbetare.

  • Vårt mål är att ha noll arbetsplatsolyckor – vi arbetar med att kontinuerligt minska förekomsten och graden av skador varje år tack vare bättre säkerhetsmedvetenhet och kommunikation till våra anställda och fokus på rutiner för säkerhetshantering inom våra ledningsteam.

  • Xerox uppfyller stränga exponeringsgränser inom hela sin världsomfattande tillverknings-, forsknings- och tjänsteverksamhet för att se till att de anställda inte utsätts för förhöjda nivåer av kemikalier, buller och strålning.

  • Vårt program för beredskap och respons vid nödsituationer hjälper till att skydda Xerox-medarbetarnas hälsa och säkerhet, deras närmiljö och miljön. Alla Xerox-verksamheter runtom i världen har tagit fram dokumenterade planer för åtgärder som ska vidtas vid brand, kemiska utsläpp, naturkatastrofer och andra potentiella incidenter. Läs mer om Xerox arbetsmiljösäkerhet

Dela