Hälsa och säkerhet

Hälsan och säkerheten för våra medarbetare, arbetsplatser och kunder är mycket viktiga för oss.

CSR Sammanfattning av mål och framsteg (PDF, 583 MB)

Säkerhet för Xerox-produkter

Säkerhet har alltid varit grunden för vårt arbete inom produktutveckling.

Säkerhet för Xerox-medarbetare

Vi tar ansvar för att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för våra medarbetare.

  • Vårt mål är att ha noll arbetsplatsolyckor – vi arbetar med att kontinuerligt minska förekomsten och graden av skador varje år tack vare bättre säkerhetsmedvetenhet och kommunikation till våra anställda och fokus på rutiner för säkerhetshantering inom våra ledningsteam.
  • Xerox uppfyller stränga exponeringsgränser inom hela sin världsomfattande tillverknings-, forsknings- och tjänsteverksamhet för att se till att de anställda inte utsätts för förhöjda nivåer av kemikalier, buller och strålning.
  • Vårt program för beredskap och respons vid nödsituationer hjälper till att skydda Xerox-medarbetarnas hälsa och säkerhet, deras närmiljö och miljön. Alla Xerox-verksamheter runtom i världen har tagit fram dokumenterade planer för åtgärder som ska vidtas vid brand, kemiska utsläpp, naturkatastrofer och andra potentiella incidenter.
    Läs mer om Xerox arbetsmiljösäkerhet ›

Dela: