• Περιβάλλον Υγεία και Ασφάλεια στη Xerox

Έκθεση του για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με τη βοήθειά σας, κάνουμε το καθήκον μας για την προστασία της Γης.

Μάθετε περισσότερα

Καινοτομίες και Βραβεία

Η Xerox βρίσκεται πίσω από μερικές από τις πιο σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες των τελευταίων 100+ χρόνων.

Μάθετε πώς