• Περιβάλλον Υγεία και Ασφάλεια στη Xerox

Οι Πρωτοβουλίες μας

Αποτύπωμα Άνθρακα
Μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα του εξοπλισμού μας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις ENERGY STAR® και μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.
Χαρτί
Η προμήθεια του χαρτιού, η χρήση του, το ανακυκλωμένο χαρτί και τα υπεύθυνα προς το περιβάλλον προϊόντα χαρτιού, έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα δάση και το περιβάλλον.
Καθαρός Αέρας και Νερό
Οι επί σειρά ετών προσπάθειες για την εξάλειψη των τοξικών χημικών στην παραγωγική διαδικασία, έχουν ως αποτέλεσμα καθαρό αέρα και νερό στους κύκλους ζωής των προϊόντων.
Απόβλητα
Παράγουμε προϊόντα που χρησιμοποιούν αποδοτικά τους απαραίτητους πόρους, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα και ανακυκλώνοντας όλα όσα δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Διαχείριση Χημικών
Η Xerox ελαχιστοποιεί τα επικίνδυνα χημικά σύμφωνα με αυστηρά εσωτερικά πρότυπα και απαιτήσεις από τους προμηθευτές της.
Υγεία & Ασφάλεια
Η υγεία και η ασφάλεια τόσο για τους υπαλλήλους και τους πελάτες μας, όσο και στους χώρους εργασίας, είναι ύψιστης σημασίας.

Έκθεση του για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με τη βοήθειά σας, κάνουμε το καθήκον μας για την προστασία της Γης.

Μάθετε περισσότερα

Καινοτομίες και Βραβεία

Η Xerox βρίσκεται πίσω από μερικές από τις πιο σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες των τελευταίων 100+ χρόνων.

Μάθετε πώς