Περιβάλλον Υγεία και Ασφάλεια στη Xerox

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του κλίματος μας είναι η ευθύνη μας και η υπόσχεσή μας.

Στη Xerox, η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής έχει το σημαντικότερο ρόλο στην εταιρική μας φιλοσοφία. Ευθυγραμμίσαμε τους στόχους μας για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια σε πέντε κρίσιμους τομείς ώστε να επηρεαστεί ολόκληρη η αλυσίδα της διεθνούς παρουσίας μας. Σε συνεργασία με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους μετόχους μας αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων μας και του κοινωνικού συνόλου.

Down arrow

Περιβάλλον Υγεία και Ασφάλεια στη Xerox

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα μας

Δίνουμε προτεραιότητα στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στην εξοικονόμηση ενέργειας στον εξοπλισμό μας, ικανοποιώντας τα πρότυπα Energy Star, με

Μάθετε περισσότερα

Προαπαιτούμενα για την Προμήθεια Χαρτιού

Οι προμηθευτές χαρτιού της Xerox πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις μας αναφορικά με το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια - από την παρασκευή χαρτιού, μέχρι τη

Μάθετε περισσότερα

Καθαρή ατμόσφαιρα και Καθαρό νερό χάρις στη Μη τοξική Παραγωγή της Xerox

Οι προσπάθειές μας για καθαρή παραγωγική διαδικασία, απομακρύνουν τα τοξικά χημικά από τον κύκλο ζωής των προϊόντων, ώστε ο αέρας και νερό να διατηρούνται καθαρά

Μάθετε περισσότερα

Πρόληψη και Διαχείριση Αποβλήτων

Προλαμβάνουμε, μειώνουμε και διαχειριζόμαστε τα απόβλητα στα προϊόντα μας, χρησιμοποιούμε τους πόρους αποδοτικά και ανακυκλώνουμε για να προστατεύουμε το περιβάλλον

Μάθετε περισσότερα

Χρήση Χημικών

Ελαχιστοποιούμε τη χρήση επικίνδυνων χημικών στα προϊόντα μας, ακολουθώντας, εσωτερικά, αυστηρά πρότυπα και απαιτώντας το ίδιο από τους προμηθευτές μας

Μάθετε περισσότερα

Υγεία και Ασφάλεια

Τα προγράμματά μας για την υγεία και την ασφάλεια ακολουθούν αυστηρά πρότυπα για τη διατήρηση της ασφάλειας τόσο στο χώρο εργασίας μας, όσο και κατά τη χρήση του Xerox εξοπλισμού από τους πελάτες μας

Μάθετε περισσότερα