Περιβάλλον Υγεία και Ασφάλεια στη Xerox

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του κλίματος μας είναι η ευθύνη μας και η υπόσχεσή μας.

Στη Xerox, η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής έχει το σημαντικότερο ρόλο στην εταιρική μας φιλοσοφία. Ευθυγραμμίσαμε τους στόχους μας για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια σε πέντε κρίσιμους τομείς ώστε να επηρεαστεί ολόκληρη η αλυσίδα της διεθνούς παρουσίας μας. Σε συνεργασία με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους μετόχους μας αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων μας και του κοινωνικού συνόλου.

Down arrow