Σημεία πώλησης

Σας διευκολύνουμε στην αγορά προϊόντων, αναλωσίμων και υπηρεσιών από τη Xerox και τους συνεργάτες μας. Είτε προτιμάτε τις αγορές μέσω Internet, αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου, το εκτεταμένο δίκτυο των αντιπροσώπων μας μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τις κατάλληλες λύσεις για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα για επιλογές αγοράς.