• Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αναλώσιμων Xerox

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αναλώσιμων Xerox

Πώς ανακυκλώνετε γνήσια αναλώσιμα Xerox

Επιστροφή ενός αντικειμένου

Ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα για να επιστρέψετε και να ανακυκλώσετε γνήσια αναλώσιμα Xerox. 
Χρησιμοποιήστε το αρχικό κουτί για να επιστρέψετε τα γνήσια αναλώσιμα Xerox.

  • Εάν επιστρέφετε χρησιμοποιημένη κασέτα εκτύπωσης, τοποθετήστε το χρησιμοποιημένο αντικείμενο στη σακούλα της καινούργιας κασέτας και κλείστε τη σακούλα με ταινία. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κασέτα στο κουτί της καινούργιας κασέτας και σφραγίστε το.
  • Εάν αποστέλλετε 2 ή περισσότερα αντικείμενα, κολλήστε μαζί τα κουτιά ή χρησιμοποιήστε ένα μεγαλύτερο κουτί και επιστρέψτε το ως ένα δέμα.
  • Υποβάλλετε αίτημα ετικέτας επιστροφής
  • Εκτυπώστε την ετικέτα/ετικέτες σε χαρτί A4 (χρησιμοποιήστε λέιζερ εκτυπωτή) και διπλώστε το στα δύο (σε μέγεθος A5). 
  • Κολλήστε το χαρτί στο κουτί με ταινία και με εμφανή τη διεύθυνση επιστροφής.
  • Παραδώστε το δέμα στο πλησιέστερο σημείο παραλαβής.

 

Γίνονται δεκτές μόνο εξουσιοδοτημένες ετικέτες επιστροφής Xerox (που έχουν εκτυπωθεί διαδικτυακά).

Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για πελάτες που κάνουν χρήση μη εξουσιοδοτημένων ετικετών επιστροφής.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Green World Alliance!