Περιορίστε την κατανάλωση ενέργειας για να προστατέψετε το κλίμα μας

Οι εταιρείες του κλάδου μας οφείλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια διατήρησης των κλιματικών συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας, επενδύοντας στη σχεδίαση προϊόντων που εξοικονομούν ενέργεια και έχουν λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προσφέροντας ψηφιακούς πολυλειτουργικούς εκτυπωτές και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους πελάτες μας. Το 2008, η μονάδα παραγωγής μας Xerox Ltd Dundalk Colour Toner Plant (Ευρώπη) έλαβε το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 50001 - Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης.

Προβαλλόμενοι σύνδεσμοι:

Δημιουργήστε μια πιο βιώσιμη επιχείρηση εκτυπώσεων ›
Δημιουργήστε ένα πιο βιώσιμο γραφείο ›
ENERGY STAR® και άλλα οικολογικά προγράμματα ›

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

 • Το 2003 δεσμευτήκαμε δημοσίως να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου –δηλ. το αποτύπωμα άνθρακά μας– με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα U.S. EPA Climate Leaders και το λανσάρισμα της πρωτοβουλίας Energy Challenge 2012.
 • Αυτή η 10ετής πρωτοβουλία είχε ως στόχο τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλες τις εταιρικές λειτουργίες κατά 10 τοις εκατό μέχρι το 2012. Πετύχαμε αυτόν τον στόχο έξι χρόνια πριν από τον αρχικό προγραμματισμό, οπότε θέσαμε ως νέο στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 25 τοις εκατό μέχρι το 2012 (από την τιμή αναφοράς του 2002).
 • Στο τέλος του προγράμματος, μειώσαμε με επιτυχία τις εκπομπές κατά 42 τοις εκατό ή κατά 210.000 τόνους ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) ενώ η ενεργειακή κατανάλωση μειώθηκε κατά 31 τοις εκατό. Η πρωτοβουλία Energy Challenge 2012 περιλαμβάνει τον στόλο και τις εγκαταστάσεις για το τμήμα Technology Business (και το τμήμα Xerox Services όπου αυτά βρίσκονταν στην ίδια τοποθεσία).
 • Το 2012 θέσαμε έναν επιστημονικά βασιζόμενο στόχο για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20 τοις εκατό μέχρι το 2020 (από την τιμή αναφοράς του 2012).
 • Ο νέος μας εταιρικός στόχος –ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους τομείς της επιχείρησής μας– είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20 τοις εκατό μέχρι το 2020 –από την τιμή αναφοράς του 2012. Το 2014 μειώσαμε την ενεργειακή κατανάλωση κατά 11 τοις εκατό και μειώσαμε τις εκπομπές κατά 15 τοις εκατό.
  Έλεγχος GHG από τρίτους για το 2018
 • Το 2016 πετύχαμε τον νέο στόχο μας, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση κατά 20 τοις εκατό και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 28 τοις εκατό, δηλαδή κατά 92.000 τόνους ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα (CO2e*).
 • Το 2018 θέσαμε έναν νέο εταιρικό και επιστημονικά βασιζόμενο στόχο σε όλους τους τομείς της επιχείρησής μας,για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών GHG κατά 25 τοις εκατό μέχρι το 2025 (από την τιμή αναφοράς του 2016).

*Η πρωτοβουλία Energy Challenge 2012 περιελάμβανε τον στόλο μηχανών και τις εγκαταστάσεις για το Technology Business. Οι Ενεργειακοί Στόχοι 2020 και 2025 περικλείουν όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας.

Εξοικονόμηση ENERGY STAR®

Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές εξοικονομούν ενέργεια

Λύσεις και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας

Συνεργασίες για τη μείωση των κινδύνων από τις κλιματικές αλλαγές

 • Η Xerox δίνει αναφορά στο CDP, ένα έργο που καθοδηγείται από επενδυτές και ενθαρρύνει τις εταιρείες να κοινοποιούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η κλιματική αλλαγή στην επιχείρηση, καθώς και τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και τις στρατηγικές μείωσης αυτών.
 • Το 2018 η Xerox κατατάχθηκε ως κορυφαία επιχείρηση (Κατηγορία A) κατά της κλιματικής αλλαγής στην έκθεση CDP S&P 500 Climate Report.

Share: