Περιορίστε την κατανάλωση ενέργειας για να προστατέψετε το κλίμα μας

Οι εταιρείες του κλάδου μας οφείλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια διατήρησης των κλιματικών συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας, επενδύοντας στη σχεδίαση προϊόντων που εξοικονομούν ενέργεια και έχουν λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προσφέροντας ψηφιακούς πολυλειτουργικούς εκτυπωτές και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους πελάτες μας. Το 2008, η μονάδα παραγωγής μας Xerox Ltd Dundalk Colour Toner Plant (Ευρώπη) έλαβε το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 50001 - Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης.

Προβαλλόμενοι σύνδεσμοι:

Δημιουργήστε μια πιο βιώσιμη επιχείρηση εκτυπώσεων ›
Δημιουργήστε ένα πιο βιώσιμο γραφείο ›
ENERGY STAR® και άλλα οικολογικά προγράμματα ›

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

Στόχος μας είναι να πετύχουμε ουδετερότητα του άνθρακα το αργότερο έως το 2040. Από τη στιγμή που ορίσαμε τους πρώτους μας στόχους το 2003, έχουμε πετύχει σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

  • Μεταξύ του έτους έναρξης το 2002 και του 2016, περιορίσαμε 320.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e).
  • Το 2016 θέσαμε έναν στόχο για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Εμβέλειας 1 και Εμβέλειας 2 έως το 2025, που πετύχαμε έως το τέλος του 2019.
  • Πλέον έχουμε εστιάσει στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου Εμβέλειας 1 και Εμβέλειας 2 κατά τουλάχιστον 60% έως το 2030 σε σχέση με τη γραμμή βάσης του 2016 της εταιρείας, σύμφωνα με τον φιλόδοξο και επιστημονικά τεκμηριωμένο στόχο του 1,5°C της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μειώσει τις εκπομπές κατά 85% συγκριτικά με τις εκπομπές της αρχικής γραμμής βάσης της εταιρείας το 2002.
  • Για της εκπομπές Εμβέλειας 3 είμαστε στη διαδικασία της επισημοποίησης ενός στόχου, ωστόσο συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με κορυφαίους παρόχους για να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα στα αγαθά και τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν. Για λεπτομερή ανάλυση των εκπομπών Εμβέλειας 3 δείτε το Στόχοι Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Σύνοψη Προόδου.

Εξοικονόμηση ENERGY STAR®

Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές εξοικονομούν ενέργεια

Λύσεις και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας

Συνεργασίες για τη μείωση των κινδύνων από τις κλιματικές αλλαγές

  • Η Xerox δίνει αναφορά στο CDP, ένα έργο που καθοδηγείται από επενδυτές και ενθαρρύνει τις εταιρείες να κοινοποιούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η κλιματική αλλαγή στην επιχείρηση, καθώς και τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και τις στρατηγικές μείωσης αυτών.
  • Το 2018 η Xerox κατατάχθηκε ως κορυφαία επιχείρηση (Κατηγορία A) κατά της κλιματικής αλλαγής στην έκθεση CDP S&P 500 Climate Report.

Share: