Περιορίστε την κατανάλωση ενέργειας για να προστατέψετε το κλίμα μας

Οι εταιρείες του κλάδου μας οφείλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια διατήρησης των κλιματικών συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας, επενδύοντας στη σχεδίαση προϊόντων που εξοικονομούν ενέργεια και έχουν λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προσφέροντας ψηφιακούς πολυλειτουργικούς εκτυπωτές και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους πελάτες μας.

Προβαλλόμενοι σύνδεσμοι:

Δημιουργήστε ένα πράσινο γραφείο ›
Δημιουργήστε ένα πράσινο κατάστημα εκτυπώσεων ›
ENERGY STAR και άλλα οικολογικά προγράμματα ›

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

  • Το 2003 δεσμευτήκαμε δημοσίως να μειώσουμε τις εκπομπές (GHG) –δηλ. το αποτύπωμα άνθρακά μας– με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα U.S. EPA Climate Leaders και το λανσάρισμα της πρωτοβουλίας Energy Challenge 2012, μια 10ετή ενδοεταιρική πρωτοβουλία για τη μείωση εκπομπών GHG σε όλες τις εταιρικές λειτουργίες κατά 10 τοις εκατό μέχρι το 2012.
  • Στο τέλος του προγράμματος, μειώσαμε με επιτυχία τις εκπομπές κατά 42 τοις εκατό ή κατά 210.000 τόνους ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) ενώ η ενεργειακή κατανάλωση μειώθηκε κατά 31 τοις εκατό. Η πρωτοβουλία Energy Challenge 2012 περιλαμβάνει τον στόλο και τις εγκαταστάσεις για το τμήμα Technology Business (και το τμήμα Xerox Services όπου αυτά βρίσκονταν στην ίδια τοποθεσία).
  • Ο νέος μας εταιρικός στόχος –ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους τομείς της επιχείρησής μας– είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20 τοις εκατό μέχρι το 2020 –από την τιμή αναφοράς του 2012. Το 2014 μειώσαμε την ενεργειακή κατανάλωση κατά 11 τοις εκατό και μειώσαμε τις εκπομπές κατά 15 τοις εκατό.
    Έλεγχος GHG από τρίτους για το 2016

Εξοικονόμηση ENERGY STAR

Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές εξοικονομούν ενέργεια

Λύσεις και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας

Συνεργασίες για τη μείωση των κινδύνων από τις κλιματικές αλλαγές

  • Η Xerox δίνει αναφορά στο CDP,  ένα έργο που καθοδηγείται από επενδυτές και ενθαρρύνει τις εταιρείες να κοινοποιούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η κλιματική αλλαγή στην επιχείρηση, καθώς και τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και τις στρατηγικές μείωσης αυτών.
  • Το 2015, η Xerox βραβεύτηκε με μια θέση στο S&P Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) για την κοινοποίηση δεδομένων εκπομπών άνθρακα και ενέργειας υψηλής ποιότητας μέσω του προγράμματος κλιματικής αλλαγής CDP.