Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Technician in goggles and mask working on delicate equipment

Διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας

Η υγεία και η ασφάλεια τόσο για τους υπαλλήλους και τους πελάτες μας όσο και στους χώρους εργασίας, είναι ύψιστης σημασίας.

Σύνοψη Στόχων και Προόδου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (PDF, 583 MB)

Ασφάλεια Προϊόντων Xerox

Η ασφάλεια υπήρξε πάντα ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Ασφάλεια Εργαζομένων στη Xerox

Έχουμε δεσμευτεί ως προς τη διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους υπαλλήλους μας.

  • Επιδιώκουμε την πλήρη εξάλειψη εργατικών ατυχημάτων και, τόσο η συχνότητα όσο και η σοβαρότητα των ατυχημάτων μειώνονται συνεχώς κάθε χρόνο, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ευαισθητοποίησής μας σε θέματα ασφάλειας και επικοινωνίας για τους υπαλλήλους μας, καθώς και των στοχευμένων διαδικασιών ασφάλειας εντός των διευθυντικών μας ομάδων.

  • Η Xerox εφαρμόζει αυστηρά όρια έκθεσης για τις λειτουργίες παραγωγής, έρευνας και παροχής υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο για να προστατέψει τους υπαλλήλους της από τη βλαβερή έκθεση σε χημικά, θόρυβο και ακτινοβολία.

  • Το πρόγραμμα επείγουσας ετοιμότητας και ανταπόκρισης της Xerox βοηθά στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στη Xerox, των κοινωνικών ομάδων που τους περιβάλλουν και του Περιβάλλοντος. Όλες οι επιχειρήσεις της Xerox παγκοσμίως αναπτύσσουν τεκμηριωμένα σχέδια δράσης σε περίπτωση πυρκαγιάς, διαρροής χημικών ουσιών, φυσικών καταστροφών και άλλων πιθανών κινδύνων. Μάθετε περισσότερα για την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον της Xerox

Δικτύωση