Εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας

Η υγεία και η ασφάλεια των υπαλλήλων, των εργασιακών χώρων και των πελατών μας είναι ύψιστης σημασίας. Στη Xerox, ο πολυτιμότερος πόρος μας είναι οι ανθρώπινοι πόροι μας και η επιτυχία μας εξαρτάται από τη δημιουργία ενός εξαιρετικού χώρου εργασίας για τους ανθρώπους μας. Επιχορηγούμε προγράμματα υγείας, ασφάλειας και ευεξίας για να συμμετέχουμε ενεργά στη διαχείριση της περίθαλψης και επιδιώκουμε την πλήρη εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων. Επιπλέον, το πρόγραμμα επείγουσας ετοιμότητας και ανταπόκρισης της Xerox συντελεί στην προστασία των υπαλλήλων μας και των κοινωνικών ομάδων που τους περιβάλλουν. 

Η ανάπτυξη των προϊόντων της Xerox αποτελεί πρότυπο ασφάλειας στην αγορά. Οι τεχνολογικές λειτουργίες των ψηφιακών συστημάτων της Xerox εγγυώνται την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των προϊόντων μας. Για να ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να διαβάζουν τις οδηγίες ασφάλειας των προϊόντων και να καταλάβουν το περιβαλλοντικό προφίλ των συσκευών Xerox, τους παρέχουμε πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα ασφάλειας για τα προϊόντα μας και τα υλικά που περιέχουν. 

Προβαλλόμενοι σύνδεσμοι:

Δελτία δεδομένων ασφάλειας υλικού ›
Δελτία δεδομένων ασφάλειας προϊόντων ›
Πραγματικά δεδομένα για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο της Xerox ›

Ασφάλεια προϊόντων Xerox

Πρόγραμμα εξάλειψης ατυχημάτων

  • Πριν από μια δεκαετία, η Xerox ενίσχυσε τα προγράμματά της για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας με σκοπό την πλήρη εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων.
  • Από τότε, το ποσοστό Συνολικών Καταγεγραμμένων Περιστατικών (TRI) και τα ποσοστά περιστατικών που απαιτούσαν Απουσία από την εργασία (DAFW) μειώθηκαν περισσότερο από το μισό. Παρόλη αυτή την επιτυχία, ο στόχος μας παραμένει μια ετήσια βελτίωση κατά 10% στα εργατικά ατυχήματα.
  • Η Xerox έχει θεσπίσει αυστηρά όρια έκθεσης για τις λειτουργίες παραγωγής, έρευνας και παροχής υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο για να προστατέψει τους υπαλλήλους της από τη βλαβερή έκθεση σε χημικά, θόρυβο και ακτινοβολία.

Επείγουσα ετοιμότητα

  • Το πρόγραμμα επείγουσας ετοιμότητας και ανταπόκρισης της Xerox βοηθά στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στη Xerox, των κοινωνικών ομάδων που τους περιβάλλουν και του περιβάλλοντος.
  • Όλες οι επιχειρήσεις της Xerox παγκοσμίως αναπτύσσουν τεκμηριωμένα σχέδια δράσης σε περίπτωση πυρκαγιάς, διαρροής χημικών ουσιών, φυσικών καταστροφών και άλλων πιθανών κινδύνων.