Λύσεις Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για τον Δημόσιο Τομέα

Διαχείριση εγγράφων δημόσιου τομέα: Απλοποιήστε τις διαδικασίες και μείνετε εστιασμένοι στις ανάγκες των πολιτών και όχι στη γραφειοκρατία.

Η τεχνολογία και οι λύσεις διαχείρισης εγγράφων για τον δημόσιο τομέα από τη Xerox® βοηθούν δημόσιες υπηρεσίες να ψηφιοποιήσουν και να μετατρέψουν έγγραφα σε ασφαλείς, ψηφιακές βάσεις δεδομένων. Ένας πιο έξυπνος και αποδοτικός χώρος εργασίας διασφαλίζει ότι η άμεση επικοινωνία με τον πολίτη και οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα και με περισσότερη ασφάλεια, παρέχοντας μια πιο θετική εμπειρία.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εξυπηρετείτε καλύτερα

Η Διαχείριση Περιεχομένου Έγινε Εύκολη Υπόθεση

Η Διαχείριση Εταιρικού Περιεχομένου προσφέρει στις δημόσιες αρχές τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τους πολίτες ψηφιακά, βελτιώνοντας τον χρόνο απόκρισης και την παροχή υπηρεσιών. Το Xerox® DocuShare® σας εξοικονομεί χρόνο και χρήμα και σας βοηθά να διαχειρίζεστε διαδικασίες του δημόσιου τομέα, προσφέροντας περισσότερα στους πολίτες, με μικρότερο κόστος.

Xerox® DocuShare® Flex για Τμήματα Επιχειρήσεων Xerox® DocuShare® 7 για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Ξεπεράστε τις επιχειρησιακές προκλήσεις

Μελέτες περιπτώσεων