• Υπηρεσίες Xerox

Επανακαθορίστε την Εργασία με Επιχειρηματικές Υπηρεσίες

Όταν όλα όσα κάνετε λειτουργούν ως ένα, συμβαίνει κάτι το μαγικό. Στην εποχή της ευφυούς εργασίας, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες επανακαθορίζουν τις εμπειρίες των πελατών. Η επικοινωνία γίνεται συζήτηση. Οι επαφές με τους πελάτες γίνονται εμπειρίες. Και οι πελάτες γίνονται πρεσβευτές του brand. Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες επανασχεδιάζουν το εργασιακό περιβάλλον. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει δεδομένων. Τα έγγραφα και οι συσκευές είναι πιο ασφαλή. Και οι υπάλληλοι πιο παραγωγικοί. Οι Επαγγελματικές Υπηρεσίες της Xerox® είναι ένα σύνολο δυνατοτήτων που μπορούν να βοηθήσουν στην επανασχεδίαση κάθε είδους αλληλεπίδρασης στον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο.

Κλάδοι

Η επαφή με τους πελάτες προϋποθέτει να γνωρίζετε σε ποιους απευθύνεστε. Επιλέξτε κάτι από τα παρακάτω για να δείτε πώς οι Επιχειρηματικές Υπηρεσίες της Xerox μπορούν να υποστηρίξουν οργανισμούς στον κλάδο σας.

Ρόλοι

Όταν το back office εργάζεται καλύτερα, επωφελούνται οι πελάτες. Επιλέξτε κάτι από τα παρακάτω για να δείτε πώς οι Επιχειρηματικές Υπηρεσίες της Xerox μπορούν να βοηθήσουν το δικό σας τμήμα να λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Ξεπεράστε τις επιχειρησιακές προκλήσεις

Ανάδειξη Επιχειρηματικών Υπηρεσιών