Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

A drop of water falling into a pond with leaves

Ελεγχόμενη χρήση χημικών

Η Xerox έχει προσφέρει σημαντικό έργο για την ελαχιστοποίηση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα της. Παραμένοντας συνεπής με αυτό το στόχο, εφαρμόζουμε αυστηρές ενδοεταιρικές προδιαγραφές και έχουμε καθιερώσει προϋποθέσεις για τους προμηθευτές μας μέσω των οποίων ελέγχουμε τη χρήση χημικών στα προϊόντα, τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα Xerox.

Το Πρότυπο, EHS&S 1001: Απαιτούμενες προϋποθέσεις των προμηθευτών της Xerox για το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα: Περιορισμοί/Απαγορεύσεις χημικών και επισήμανση ανταλλακτικών, καθιερώνει τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, απαγόρευσης και περιορισμού χημικών και επισήμανσης ανταλλακτικών σχετικά με τα ανταλλακτικά και τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε ηλεκτρονικά προϊόντα και συσκευασία. Το Πρότυπο, EHS&S 710: Συσκευασία, καθιερώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια για τη συσκευασία προϊόντων, ανταλλακτικών ή υλικών που αποστέλλονται σε οποιαδήποτε τοποθεσία κατασκευής, κέντρο διανομής ή πελάτη από προμηθευτές ή άλλες τοποθεσίες της Xerox. Όλοι οι προμηθευτές πρέπει να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις ως όρο της συνεργασίας τους με την Xerox.

Επιπλέον, η Xerox ελέγχει αυστηρά το χημικό περιεχόμενο των αναλώσιμων ειδών (τόνερ και μελάνια), που περιορίζει περαιτέρω τη χρήση αυτών των ουσιών.

Προβαλλόμενοι σύνδεσμοι:

EHS 1001: Φόρμες συμμόρφωσης (XLS, 320 KB)

Προϋποθέσεις προμηθευτών: EHS 1001: Απαγορεύσεις/Περιορισμοί Χημικών και Κατασκευή Ανταλλακτικών (PDF, 100 KB)

Προϋποθέσεις προμηθευτών: EHS&S 710: Συσκευασία (PDF, 2 MB)

Supplier Packaging Template: EHS710 (XLS, 120 KB)

Οδηγία 2006/66/ΕΚ (PDF, 267 KB)

PEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2020 (PDF, 222 KB)

EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2019 (PDF, 221 KB)

Οδηγία για τους Περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χρήση Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS)

Όλα τα νέα προϊόντα της Xerox ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/95/ΕΚ της ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2011/65/ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

Επισκόπηση Συμμόρφωσης Xerox με την Οδηγία RoHS (PDF, 110 KB)

Κανονισμός REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Κανονισμός 1907/2006/ΕΕ σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) έχει στόχο να καθιερώσει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της επίδρασης των χημικών ουσιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και για την αξιολόγηση εάν οι πιο δυνητικώς επικίνδυνες χημικές ουσίες από αυτές θα πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση ή απαγόρευση. Η Xerox αναμένεται να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις απόψεις του κανονισμού REACH όπως θα ισχύσουν και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του.

Επισκόπηση Συμμόρφωσης Xerox με τον Κανονισμό REACH (PDF, 40 KB)

Δικτύωση