Διατηρήστε καθαρά το νερό και την ατμόσφαιρα

Εκτελώντας το χρέος της απέναντι στο περιβάλλον, η Xerox εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια για την εξάλειψη της χρήσης υλικών ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εφαρμόζουμε αυστηρές ενδοεταιρικές προδιαγραφές στη μη τοξική παραγωγή και επανασχεδιάσαμε ή αντικαταστήσαμε διαδικασίες με σκοπό τη σημαντική μείωση της χρήσης τοξικών ουσιών και βαρέων μετάλλων. Τα προϊόντα μας είναι ασφαλή στη χρήση και μπορούν να απορριφθούν με υπευθυνότητα ώστε να διατηρήσουμε καθαρά την ατμόσφαιρα και το νερό.

Προβαλλόμενοι σύνδεσμοι:

Ελεγχόμενη χρήση χημικών (RoHS και REACH)
Υγεία και ασφάλεια στη Xerox
Στοιχεία για το γραφίτη Xerox (PDF)
Xerox 2020 CDP Water Submission (PDF 1.29 MB)

Εξάλειψη τοξικών υλικών από την εφοδιαστική αλυσίδα

  • Οι προμηθευτές μας οφείλουν να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Xerox για έλεγχο των χημικών ουσιών που περιέχονται στα προϊόντα μας. Η Xerox είναι μέλος του Responsible Business Alliance (RBA) που έχει αναπτύξει μια προσέγγιση βάσει προτύπων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των προμηθευτών σε διάφορους τομείς κοινωνικής ευθύνης, όπως εργασία, υγεία, ασφάλεια και περιβαλλοντική δράση.
  • Μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειες της Xerox να εξαλείψει τα τοξικά υλικά από την εφοδιαστική της αλυσίδα στη σελίδα  Ελεγχόμενη χρήση χημικών.

Έλεγχος της χημικής χρήσης στις λειτουργίες της Xerox και μέσω του σχεδιασμού προϊόντων

  • Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε μειώσει σημαντικά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές των λειτουργιών παραγωγής μας και συνεχίζουμε τις προσπάθειες για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Μάθετε περισσότερα για το πώς διαχειριζόμαστε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις.
  • Σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας για να ελέγχουν αυστηρά τις εκπομπές χημικών ουσιών και το θόρυβο κατά τη χρήση του εξοπλισμού. Τα τρέχοντα προϊόντα μας έχουν επίπεδα εκπομπών χημικών ουσιών πολύ πιο κάτω από τις διεθνείς προδιαγραφές. Μάθετε περισσότερα για την ασφάλεια των προϊόντων Xerox (PDF).
  • Οι γραφίτες της Xerox δεν είναι τοξικοί και δεν παράγουν βλαβερά απορρίμματα. Μάθετε περισσότερα για το Γραφίτη Xerox (PDF).
  • Το νερό που καταναλώνεται για τις λειτουργίες της Xerox προέρχεται από τοπικούς δημοτικούς προμηθευτές που προβαίνουν σε απόληψη νερού από λίμνες, ποτάμια και άλλα επιφανειακά ύδατα. Η ποιότητα του νερού ελέγχεται σύμφωνα με τις οδηγίες συμμόρφωσης που ισχύουν σε κάθε περιοχή. Οι εκροές νερού στις παραγωγικές μας μονάδες παρακολουθούνται στενά, ώστε να είναι σύμφωνες με τα τοπικά όρια εκκενώσεων σε υγειονομικούς υπονόμους. Το νερό εκκενώνεται σε δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων.
  • Προσπαθούμε επίσης να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, μέσω της ανακύκλωσης νερού. Στα μέσα του 2016 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις μας στο Wilsonville του Όρεγκον, σύμφωνα με το οποίο το νερό αντίστροφης ώσμωσης που απορρίπτεται, χρησιμοποιείται ξανά σε πύργους ψύξης που υπάρχουν στην τοποθεσία. Κατά τη διάρκεια του 2017, επαναχρησιμοποιήθηκαν σε πύργους ψύξης πάνω από 1,1 εκατ. λίτρα νερού.
  • Το 2017, καταφέραμε να μειώσουμε την κατανάλωση νερού κατά 35 τοις εκατό (συγκριτικά με το 2010), αρκετά χρόνια πριν από το 2020 που ήταν το έτος-στόχος. Η ετήσια κατανάλωση νερού μας μειώθηκε κατά 46 τοις εκατό, χάρις στο συνδυασμό των πρωτοβουλιών διατήρησης των φυσικών πόρων και μειώσεων στην παραγωγή μας.

Share: