Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Father and son fishing from a dock

Διατηρήστε καθαρά το νερό και την ατμόσφαιρα

Εκτελώντας το χρέος της απέναντι στο περιβάλλον, η Xerox εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια για την εξάλειψη της χρήσης υλικών ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εφαρμόζουμε αυστηρές ενδοεταιρικές προδιαγραφές στη μη τοξική παραγωγή και επανασχεδιάσαμε ή αντικαταστήσαμε διαδικασίες με σκοπό τη σημαντική μείωση της χρήσης τοξικών ουσιών και βαρέων μετάλλων. Τα προϊόντα μας είναι ασφαλή στη χρήση και μπορούν να απορριφθούν με υπευθυνότητα ώστε να διατηρήσουμε καθαρά την ατμόσφαιρα και το νερό.

Προβαλλόμενοι σύνδεσμοι:

Ελεγχόμενη χρήση χημικών (RoHS και REACH) Υγεία και ασφάλεια στη Xerox Στοιχεία για το γραφίτη Xerox (PDF) Xerox CDP Water Submission (PDF 1.29 MB) Δήλωση επαλήθευσης επιδόσεων σε θέματα απόληψης νερού, συνολικών αποβλήτων και εκπομπών PFC και VOC, από ανεξάρτητο ελεγκτή (PDF)

Εξάλειψη τοξικών υλικών από την εφοδιαστική αλυσίδα

  • Οι προμηθευτές μας οφείλουν να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Xerox για έλεγχο των χημικών ουσιών που περιέχονται στα προϊόντα μας. Η Xerox είναι μέλος του Responsible Business Alliance (RBA) που έχει αναπτύξει μια προσέγγιση βάσει προτύπων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των προμηθευτών σε διάφορους τομείς κοινωνικής ευθύνης, όπως εργασία, υγεία, ασφάλεια και περιβαλλοντική δράση.

  • Μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειες της Xerox να εξαλείψει τα τοξικά υλικά από την εφοδιαστική της αλυσίδα στη σελίδα  Ελεγχόμενη χρήση χημικών.

Έλεγχος της χημικής χρήσης στις λειτουργίες της Xerox και μέσω του σχεδιασμού προϊόντων

  • Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε μειώσει σημαντικά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές των λειτουργιών παραγωγής μας και συνεχίζουμε τις προσπάθειες για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Μάθετε περισσότερα για το πώς διαχειριζόμαστε την περιβαλλοντική απόδοσή μας.

  • Σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας για να ελέγχουν αυστηρά τις εκπομπές χημικών ουσιών και το θόρυβο κατά τη χρήση του εξοπλισμού. Τα τρέχοντα προϊόντα μας έχουν επίπεδα εκπομπών χημικών ουσιών πολύ πιο κάτω από τις διεθνείς προδιαγραφές. Μάθετε περισσότερα για την ασφάλεια των προϊόντων Xerox (PDF).

  • Οι γραφίτες της Xerox δεν είναι τοξικοί και δεν παράγουν βλαβερά απορρίμματα. Μάθετε περισσότερα για το Γραφίτη Xerox (PDF).

  • Το νερό που καταναλώνεται για τις λειτουργίες της Xerox προέρχεται από τοπικούς δημοτικούς προμηθευτές που προβαίνουν σε απόληψη νερού από λίμνες, ποτάμια και άλλα επιφανειακά ύδατα. Οι εκροές νερού στις παραγωγικές μονάδες μας παρακολουθούνται, όπως απαιτείται, ώστε να είναι σύμφωνες με τα τοπικά όρια εκκενώσεων σε υγειονομικούς υπονόμους. Πραγματοποιείται επεξεργασία των λυμάτων, όπως απαιτείται, προτού απορριφθούν σε τοπικούς υγειονομικούς υπονόμους.

  • Οι πρωτοβουλίες διατήρησης νερού περιλαμβάνουν την ανακύκλωση του απορριφθέντος νερού μέσω της αντίστροφης όσμωσης, ως νερό χρήσης σε πύργους ψύξης στο Wilsonville, ή σε κάποια εγκατάσταση.

  • Μετά την επίτευξη του στόχου μας για το 2020 σχετικά με το νερό, θέσαμε έναν νέο στόχο για μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 20% έως το 2030, βάσει της κατανάλωσης του 2020.

Δικτύωση