Διατηρήστε καθαρά το νερό και την ατμόσφαιρα

Εκτελώντας το χρέος της απέναντι στο περιβάλλον, η Xerox εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια για την εξάλειψη της χρήσης υλικών ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εφαρμόζουμε αυστηρές ενδοεταιρικές προδιαγραφές στη μη τοξική παραγωγή και επανασχεδιάσαμε ή αντικαταστήσαμε διαδικασίες με σκοπό τη σημαντική μείωση της χρήσης τοξικών ουσιών και βαρέων μετάλλων. Τα προϊόντα μας είναι ασφαλή στη χρήση και μπορούν να απορριφθούν με υπευθυνότητα ώστε να διατηρήσουμε καθαρά την ατμόσφαιρα και το νερό.

Προβαλλόμενοι σύνδεσμοι:

Ελεγχόμενη χρήση χημικών (RoHS και REACH)
Υγεία και ασφάλεια στη Xerox
Στοιχεία για το γραφίτη Xerox (PDF)

Εξάλειψη τοξικών υλικών από την εφοδιαστική αλυσίδα

  • Οι προμηθευτές μας οφείλουν να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Xerox για έλεγχο των χημικών ουσιών που περιέχονται στα προϊόντα μας. Η Xerox είναι μέλος του Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) που έχει αναπτύξει μια προσέγγιση βάσει προτύπων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των προμηθευτών σε διάφορους τομείς κοινωνικής ευθύνης, όπως εργασία, υγεία, ασφάλεια και περιβαλλοντική δράση.
  • Μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειες της Xerox να εξαλείψει τα τοξικά υλικά από την εφοδιαστική της αλυσίδα στη σελίδα  Ελεγχόμενη χρήση χημικών.

Έλεγχος της χημικής χρήσης στις λειτουργίες της Xerox και μέσω του σχεδιασμού προϊόντων

  • Οι λειτουργίες παραγωγής της Xerox έχουν περιορίσει τις εκπομπές σωματιδίων και τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα κατά 94% από το 1991. Μάθετε περισσότερα για το πώς διαχειριζόμαστε την περιβαλλοντική μας απόδοση.
  • Σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας για να ελέγχουν αυστηρά τις εκπομπές χημικών ουσιών και το θόρυβο κατά τη χρήση του εξοπλισμού. Τα τρέχοντα προϊόντα μας έχουν επίπεδα εκπομπών χημικών ουσιών πολύ πιο κάτω από τις διεθνείς προδιαγραφές. Μάθετε περισσότερα για την ασφάλεια των προϊόντων Xerox (PDF).
  • Οι γραφίτες της Xerox δεν είναι τοξικοί και δεν παράγουν βλαβερά απορρίμματα. Μάθετε περισσότερα για το Γραφίτη Xerox (PDF).
  • Το νερό που καταναλώνεται από τις λειτουργίες της Xerox προέρχεται από τοπικούς δημοτικούς προμηθευτές που προβαίνουν σε απόληψη νερού από λίμνες, ποτάμια και άλλα επιφανειακά ύδατα. Σε κάθε τοποθεσία, ελέγχεται η ποιότητα νερού όπως απαιτείται για τη διατήρηση της συμμόρφωσης. Οι εκροές νερού στις τοποθεσίες κατασκευής παρακολουθούνται για να επικυρωθεί η συμμόρφωση με τα τοπικά όρια για εκκενώσεις σε υγειονομικούς υπονόμους. Το νερό εκκενώνεται σε δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων.
  • Το 2015, θα αρχίσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την αξιολόγηση μιας τεχνολογίας που έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιεί το νερό απόρριψης της αντίστροφης ώσμωσης για κάποιον δευτερεύοντα σκοπό. Το νερό θα χρησιμοποιηθεί για παροχή σε πύργους ψύξης στην τοποθεσία. Προς το παρόν, το νερό αυτό στέλνεται στο υγειονομικό υπόνομο και εν τέλει στους δημόσιους σταθμούς επεξεργασίας υδάτων (POTW). Οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν εξοικονόμηση νερού κατά πέντε (5) τοις εκατό του αγορασμένου νερού το έτος. Εάν το πιλοτικό πρόγραμμα είναι επιτυχές, η τεχνολογία θα αξιολογηθεί για πιθανή αντιγραφή σε άλλες τοποθεσίες εντός της Xerox.