Παγκόσμια κοινωνική ευθύνη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Jeff Jacobson παρουσιάζει την έκθεση μας για το 2017 αναφορικά με την παγκόσμια κοινωνική ευθύνη και εξηγεί πώς ο ιδρυτής της Xerox, Joe Wilson, το DNA μας και η στρατηγική μας μεταμόρφωση το 2017 υπογραμμίζουν τις βασικές μας αξίες.

Διατήρηση του πλανήτη

Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στο DNA μας, καθώς και στον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Για δεκαετίες, διαχειριζόμαστε τις λειτουργίες μας υπεύθυνα και παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες μας και τον πλανήτη.

η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη

Αρχείο εκθέσεων κοινωνικής ευθύνης

Δείτε τις προηγούμενες εκθέσεις μας για την παγκόσμια κοινωνική ευθύνη. Ενώ η επιχειρηματική μας δραστηριότητα έχει εξελιχτεί με το πέρασμα των χρόνων, οι δεσμεύσεις και οι βασικές αξίες μας παραμένουν ίδιες.

Δείτε το αρχείο εκθέσεων κοινωνικής ευθύνης

Οι δεσμεύσεις μας

Ενστερνιζόμαστε πλήρως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες μας και δεσμευόμαστε να διεξάγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με τρόπους που επιδρούν θετικά στον κόσμο.