Παγκόσμια κοινωνική ευθύνη

Η υπεύθυνη συμπεριφορά ενός παγκόσμιου πολίτη αποτελεί ένα αξεδιάλυτο κομμάτι της κληρονομιάς μας. Υποστηρίζουμε τα υψηλότερα ιδανικά για την ακεραιότητα, την καινοτομία και την υπεροχή σε ό,τι κάνουμε. Υλοποιώντας ένα ολιστικό πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης, ευεργετούμε τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τον πλανήτη, καθώς και δημιουργούμε αξία για τους εργαζόμενους της Xerox, τους πελάτες μας και τους μετόχους μας. Ό,τι έχει σημασία γι' αυτούς, έχει σημασία και για εμάς. Ελάτε να δείτε πώς εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας.

Μήνυμα Προέδρου

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Xerox, Ursula Burns, παρουσιάζει την πιο πρόσφατη έκθεσή μας για την παγκόσμια κοινωνική ευθύνη, και αναδεικνύει παραδείγματα της θετικής συνεισφοράς μας στον κόσμο που μας περιβάλλει.

Διαβάστε το μήνυμα της Προέδρου

Αρχείο εκθέσεων κοινωνικής ευθύνης

Δείτε τις προηγούμενες εκθέσεις μας για την παγκόσμια κοινωνική ευθύνη. Ενώ η επιχειρηματική μας δραστηριότητα έχει εξελιχτεί με το πέρασμα των χρόνων, οι δεσμεύσεις και οι βασικές αξίες μας παραμένουν ίδιες.

Δείτε το αρχείο εκθέσεων κοινωνικής ευθύνης

Οι δεσμεύσεις μας

Ενστερνιζόμαστε πλήρως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες μας και δεσμευόμαστε να διεξάγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με τρόπους που επιδρούν θετικά στον κόσμο.