Przejdź do treści zasadniczej W razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.
photo of mountains and forest

Szanujemy naszą planetę!

Zrównoważony rozwój to nasz obowiązek i nasza obietnica.

Ekologia to nasz sposób na biznes. Nasze cele organizacyjne zostały dopasowane do wymogów ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny w sześciu kluczowych obszarach działalności na całym świecie. Staramy się przestrzegać najwyższych standardów ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, jak i społeczności, w których działamy.

Nasze inicjatywy

Ślad węglowy

Staramy się redukować ślad węglowy naszego sprzętu, dostosowując się do wymogów normy ENERGY STAR® i obniżając emisje gazów cieplarnianych.

Papier

Źródła pozyskiwania papieru, poziom zużycia papieru, korzystanie z papieru z odzysku i z papieru przyjaznego dla środowiska to wszystko kwestie mające zasadniczy wpływ na ochronę lasów i środowiska naturalnego.

Czystość powietrza i wody

Wieloletnie starania o eliminację toksycznych substancji chemicznych z procesów produkcyjnych przyniosły efekt w postaci minimalizacji zanieczyszczeń powietrza i wody.

Odpady

Wytwarzamy produkty przy efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, minimalizując ilość odpadów i kierując do recyklingu materiały, które nie nadają się wprost do ponownego użycia.

Kontrola substancji chemicznych

Ograniczamy do minimum użycie niebezpiecznych substancji chemicznych. Służą temu rygorystyczne normy wewnętrzne i zdecydowane wymogi wobec dostawców.

Bezpieczeństwo i higiena

Przywiązujemy wielką wagę do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i klientów w naszych obiektach, jak i do bezpieczeństwa produktów.

Raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu

Z twoją pomocą przyczyniamy się do ochrony Ziemi. (po angielsku)

Innowacje i nagrody

Już od ponad 100 lat Xerox przeciera szlaki jako pionier innowacji technologicznych znanych na całym świecie.

Zielone biuro - zasoby

Karty charakterystyki

Polityka ochrony środowiska, BHP i zrównoważonego rozwoju w firmie Xerox

Recykling materiałów Xerox

Plakat: Xerox i korzenie zrównoważonego rozwoju (PDF) (po angielsku)