Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.
photo of mountains and forest

Szanujemy naszą planetę!

Zrównoważony rozwój to nasz obowiązek i nasza obietnica.

Ekologia to nasz sposób na biznes. Nasze cele organizacyjne zostały dopasowane do wymogów ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny w sześciu kluczowych obszarach działalności na całym świecie. Staramy się przestrzegać najwyższych standardów ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, jak i społeczności, w których działamy.

Nasze inicjatywy

Icon representing Carbon Footprint - a plant with an electrical cord plug

Ślad węglowy

Staramy się redukować ślad węglowy naszego sprzętu, dostosowując się do wymogów normy ENERGY STAR® i obniżając emisje gazów cieplarnianych.

Icon representing two stacked sheets of paper

Papier

Źródła pozyskiwania papieru, poziom zużycia papieru, korzystanie z papieru z odzysku i z papieru przyjaznego dla środowiska to wszystko kwestie mające zasadniczy wpływ na ochronę lasów i środowiska naturalnego.

Icon representing air and raindrops

Czystość powietrza i wody

Wieloletnie starania o eliminację toksycznych substancji chemicznych z procesów produkcyjnych przyniosły efekt w postaci minimalizacji zanieczyszczeń powietrza i wody.

Icon representing a wastebasket

Odpady

Wytwarzamy produkty przy efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, minimalizując ilość odpadów i kierując do recyklingu materiały, które nie nadają się wprost do ponownego użycia.

Icon representing a laboratory flask

Kontrola substancji chemicznych

Ograniczamy do minimum użycie niebezpiecznych substancji chemicznych. Służą temu rygorystyczne normy wewnętrzne i zdecydowane wymogi wobec dostawców.

Icon representing a shield with a checkmark

Bezpieczeństwo i higiena

Przywiązujemy wielką wagę do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i klientów w naszych obiektach, jak i do bezpieczeństwa produktów.

Zrównoważony rozwój, który działa w praktyce

Sustainability That Works YouTube Wideo

Raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu

Z twoją pomocą przyczyniamy się do ochrony Ziemi. (po angielsku)

Aerial view of Central Park

Innowacje i nagrody

Już od ponad 100 lat Xerox przeciera szlaki jako pionier innowacji technologicznych znanych na całym świecie.

Trophy
 • Brown paper packages with string and decorative lights

  Programy oznaczeń ekologicznych oraz rejestracji produktów

  Nasze produkty spełniają lub przewyższają wymagania programu Energy Star i innych oznaczeń ekologicznych, co sprzyja obniżaniu wpływu na środowisko.

 • People working in a brightly lit office, sitting in beanbag chairs in front of a bicycle, with several plants in the office

  Biuro bardziej przyjazne dla środowiska

  Przywiązujemy wielką wagę do ekologii i odnawialności zasobów, dlatego pomagamy pracować mądrzej i szybciej, mając przy tym na uwadze zarówno względy ekonomiczne, jak i ograniczanie wpływu na środowisko.

 • Coworkers looking at a tablet, next to a Xerox printer

  Druk produkcyjny a środowisko

  Mamy wiele pomysłów dla komercyjnej poligrafii, by drukować inteligentniej i taniej, a przy tym ograniczać wpływ na środowisko.

 • photo of various eco-friendly labels

  Programy oznaczeń ekologicznych oraz rejestracji produktów

 • People working in a brightly lit office, sitting in beanbag chairs in front of a bicycle, with several plants in the office

  Biuro bardziej przyjazne dla środowiska

 • People standing at printer

  Druk produkcyjny a środowisko

Materiały na temat zrównoważonego rozwoju

Icon representing a shield with a checkmark

Karty charakterystyki

Icon representing a hand holding a plant

Polityka ochrony środowiska, BHP i zrównoważonego rozwoju w firmie Xerox

Icon representing recycling arrows

Recykling materiałów Xerox

Icon representing a poster hanging on a wall

Plakat: Xerox i korzenie zrównoważonego rozwoju (PDF) (po angielsku)