Środowisko, bezpieczeństwo i higiena, zrównoważony rozwój

Oszczędzanie energii i ochrona klimatu to nasz obowiązek i nasza obietnica.

W koncernie Xerox zrównoważony rozwój jest sposobem prowadzenia działalności. Pogrupowaliśmy nasze cele dotyczące ochrony środowiska i BHP w pięciu kluczowych obszarach, aby mieć wpływ na nasz łańcuch wartości na całym świecie. Razem z dostawcami, klientami i udziałowcami dążymi do zachowania najwyższych standardów w celu ochrony naszego środowiska i krzewienia BHP wśród naszych pracowników i w społecznościach, w których jesteśmy obecni.

Down arrow