Przejdź do treści zasadniczej W razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Ochrona czystego powietrza i wody

Aby przyczynić się do ochrony środowiska, Xerox metodą długoterminową eliminuje wykorzystanie trwałych, bioakumulacyjnych i toksycznych materiałów z procesu dostaw. Stosujemy surowe normy wewnętrzne dotyczące czystej produkcji. Opracowaliśmy od nowa lub zastąpiliśmy odpowiednie procesy produkcyjne w celu znacznego zmniejszenia wykorzystania substancji toksycznych i metali ciężkich. Nasze produkty mogą być bezpiecznie używane i wyrzucane w sposób odpowiedzialny, aby chronić nasze czyste powietrze i czystą wodę.

Dowiedz się więcej:

Wykorzystanie substancji chemicznych (RoHS i REACH) BHP firmy Xerox Fakty dotyczące tonera Xerox (PDF) Xerox 2020 CDP Water Submission (PDF 1.29 MB)

Eliminowanie toksycznych materiałów z łańcucha dostaw

  • Nasi dostawcy muszą spełniać surowe wymagania koncernu Xerox w zakresie kontroli zawartości substancji chemicznych w naszych produktach. Xerox jest członkiem koalicji Responsible Business Alliance (RBA) która opracowała normatywne podejście do monitorowania zgodności dostawców z wymaganiami w obszarach, takich jak siła robocza, zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

  • Dowiedz się więcej na temat tego, jak dążymy do wyeliminowania materiałów toksycznych z naszego procesu dostaw, na stronie Wykorzystanie substancji chemicznych.

Kontrola wykorzystania substancji chemicznych w ramach działalności Xerox oraz procesu projektowania produktu

  • W ciągu ostatnich 20 lat udało nam się zdecydowanie obniżyć emisje pochodzenia produkcyjnego do atmosfery. Kontynuujemy starania, aby osiągnąć jeszcze więcej. Więcej informacji o tym, jak dbamy o środowisko.

  • Opracowujemy nasze produkty tak, aby ściśle kontrolować emisję substancji chemicznych i hałasu w trakcie ich użytkowania. Nasze obecne produkty charakteryzują się poziomem emisji chemikaliów dużo niższym od światowych norm. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie produktów Xerox (PDF).

  • Tonery Xerox są nietoksyczne i stanowią odpadów niebezpiecznych. Dowiedz się więcej o tonerze Xerox (PDF).

  • Woda na potrzeby naszych ośrodków i zakładów produkcyjnych pochodzi od lokalnych dostawców komunalnych, którzy czerpią ją z jezior, rzek i innych zbiorników oraz cieków powierzchniowych. Jakość wody jest badana zgodnie z normami i wymogami obowiązującymi w każdym zakładzie. Ścieki z zakładów produkcyjnych są monitorowane w celu potwierdzenia zgodności z lokalnymi normami dot. odprowadzania ścieków sanitarnych. Woda jest odprowadzana do komunalnych oczyszczalni ścieków.

  • Prowadzimy też recykling wody, kierując się troską o stan naszej planety. W ramach programu rozpoczętego w połowie 2016 roku nasz zakład w Wilsonville w stanie Oregon wykorzystuje w wieżach chłodniczych wodę odzyskaną ze ścieków techniką odwróconej osmozy. W samym roku 2017 w wieżach chłodniczych zakładu wykorzystano ponad 1,14 mln litrów wody ze ścieków.

  • W 2017 r. osiągnęliśmy nasz cel polegający na zmniejszeniu zużycia wody o 35 procent (w stosunku do roku 2010). Cel ten był pierwotnie wyznaczony na rok 2020. Nasze roczne zużycie wody spadło o 46 procent, co wynika zarówno z inicjatyw prooszczędnościowych, jak i z ograniczenia produkcji.

Udostępnij