Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Father and son fishing from a dock

Ochrona czystego powietrza i wody

Aby przyczynić się do ochrony środowiska, Xerox metodą długoterminową eliminuje wykorzystanie trwałych, bioakumulacyjnych i toksycznych materiałów z procesu dostaw. Stosujemy surowe normy wewnętrzne dotyczące czystej produkcji. Opracowaliśmy od nowa lub zastąpiliśmy odpowiednie procesy produkcyjne w celu znacznego zmniejszenia wykorzystania substancji toksycznych i metali ciężkich. Nasze produkty mogą być bezpiecznie używane i wyrzucane w sposób odpowiedzialny, aby chronić nasze czyste powietrze i czystą wodę.

Dowiedz się więcej:

Wykorzystanie substancji chemicznych (RoHS i REACH) BHP firmy Xerox Fakty dotyczące tonera Xerox (PDF) Xerox CDP Water Submission (PDF 1.29 MB) Oświadczenie dla podmiotów zewnętrznych dotyczące odprowadzania ścieków, łącznej ilości odpadów oraz emisji PFC i lotnych związków organicznych (PDF)

Eliminowanie toksycznych materiałów z łańcucha dostaw

  • Nasi dostawcy muszą spełniać surowe wymagania koncernu Xerox w zakresie kontroli zawartości substancji chemicznych w naszych produktach. Xerox jest członkiem koalicji Responsible Business Alliance (RBA) która opracowała normatywne podejście do monitorowania zgodności dostawców z wymaganiami w obszarach, takich jak siła robocza, zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

  • Dowiedz się więcej na temat tego, jak dążymy do wyeliminowania materiałów toksycznych z naszego procesu dostaw, na stronie Wykorzystanie substancji chemicznych.

Kontrola wykorzystania substancji chemicznych w ramach działalności Xerox oraz procesu projektowania produktu

  • W ciągu ostatnich 20 lat udało nam się zdecydowanie obniżyć emisje pochodzenia produkcyjnego do atmosfery. Kontynuujemy starania, aby osiągnąć jeszcze więcej. Zobacz, co robimy, aby dbać o środowisko.

  • Opracowujemy nasze produkty tak, aby ściśle kontrolować emisję substancji chemicznych i hałasu w trakcie ich użytkowania. Nasze obecne produkty charakteryzują się poziomem emisji chemikaliów dużo niższym od światowych norm. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie produktów Xerox (PDF).

  • Tonery Xerox są nietoksyczne i stanowią odpadów niebezpiecznych. Dowiedz się więcej o tonerze Xerox (PDF).

  • Woda na potrzeby naszych ośrodków i zakładów produkcyjnych pochodzi od lokalnych dostawców komunalnych, którzy czerpią ją z jezior, rzek i innych zbiorników oraz cieków powierzchniowych. Ścieki z zakładów produkcyjnych są w razie potrzeby monitorowane w celu potwierdzenia zgodności z lokalnymi normami dot. odprowadzania ścieków sanitarnych. Zużyta woda jest w razie potrzeby oczyszczana przed odprowadzeniem do kanalizacji.

  • Inicjatywy związane z oszczędzaniem wody obejmują recykling niezdatnej wody odpadowej po odwróconej osmozie jako uzupełnienie w wieżach chłodniczych w zakładzie w Wilsonville w stanie Oregon.

  • Po pomyślnym zrealizowaniu naszego programu wodnego na rok 2020 wyznaczyliśmy sobie nowy, bardziej ambitny cel, by obniżyć zużycie wody o kolejne 20% do 2030 roku w stosunku do roku 2020.

Udostępnij