Przejdź do treści zasadniczej W razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Rozwiązania do cyfryzacji w administracji publicznej

Zarządzanie obiegiem dokumentów w administracji publicznej Uprość procesy i skoncentruj się na potrzebach interesantów — nie na papierologii.

Technologia i rozwiązania Xerox® do zarządzania obiegiem dokumentów w administracji publicznej pomagają instytucjom publicznym w digitalizacji dokumentów papierowych, by móc je bezpiecznie przechowywać w elektronicznych bazach danych. Lepsza organizacja pracy w bardziej efektywnym otoczeniu pozwala zwiększyć szybkość i bezpieczeństwo komunikacji z interesantami, co wyraźnie przekłada się na ich poziom zadowolenia.

Z nami zwiększysz szybkość obsługi

Przeorganizowanie obsługi interesantów

Dzięki rozwiązaniom Xerox dla administracji publicznej można zapewnić interesantom bezpieczną i rzetelną obsługę. Dokonując integracji starszych systemów na bazie papieru z nowymi procesami elektronicznymi, można znacznie podnieść efektywność pracy i zwiększyć zaangażowanie interesantów na każdym etapie procedury urzędowej — obniżając przy tym koszty operacyjne.

Prostsze zarządzanie treścią

Usługi zarządzania treścią w środowisku korporacyjnym zapewniają instytucjom publicznym możliwość elektronicznej obsługi interesantów, co przekłada się większą szybkość i skuteczność działania. Rozwiązania Xerox® DocuShare® pomagają oszczędzać czas i obniżać koszty oraz zarządzać procesami w taki sposób, by zaoferować interesantom więcej mniejszym nakładem środków.

Xerox® DocuShare® Flex for Departments Xerox® DocuShare® 7 for Large Organisations


Aplikacja Xerox® Team Availability

W miarę jak pracownicy stopniowo wracają do biur, kadra kierownicza musi jak najtrafniej przewidzieć, kto jest dostępny lub będzie dostępny w określonym terminie. Xerox Team Availability  to bezpieczny portal internetowy, w którym pracownicy mogą łatwo oznaczać swój status i możliwość pojawienia się w pracy. Rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia, bez istotnych zmian w systemie IT i bez opłaty wstępnej.

Man typing on laptop

Przykłady sukcesów klientów

Xerox ConnectKey MFP user interface screen

INTELIGENTNE APLIKACJE BIUROWE

Aplikacje dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obsługujących technologię Xerox® ConnectKey® pomagają uprościć procesy i zwiększyć wydajność.