Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.
A drop of water falling into a pond with leaves

Wykorzystanie substancji chemicznych

Xerox od dawna pracuje nad minimalizowaniem wykorzystania substancji niebezpiecznych w swoich produktach. Aby osiągnąć ten cel, stosujemy surowe normy wewnętrzne i zewnętrzne wymagając od naszych dostawców spełnienia norm wykorzystania chemikaliów w produktach, częściach i dostawach dla firmy Xerox. Norma BHPiOŚ 1001: Wymagania wobec dostawców firmy Xerox w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju: zakazy i ograniczenia w stosowaniu substancji chemicznych i wymagane oznakowanie części, określa wymogi dotyczące zgodności z przepisami, przestrzegania zakazów i ograniczeń w stosowaniu substancji chemicznych oraz prawidłowego oznakowania części w odniesieniu do elementów i materiałów przeznaczonych do stosowania w wyrobach elektronicznych i opakowaniach. Norma BHPiOŚ 710: Opakowania, określa minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w odniesieniu do opakowań wyrobów, części lub materiałów dostarczanych do zakładów produkcyjnych, ośrodków dystrybucyjnych lub do klientów od dostawców lub z innych ośrodków firmy Xerox. W przypadku każdego dostawcy spełnienie tych wymagań jest warunkiem współpracy z firmą Xerox. Xerox prowadzi też rygorystyczną kontrolę składu chemicznego swoich tonerów i atramentów, co dodatkowo ogranicza ryzyko stosowania szkodliwych substancji.

Wybrane łącza:

EHS 1001: Formularze zgodności (XLS, 320 KB)

Wymagania dla dostawców: EHS 1001: Zakazy/ograniczenia dotyczące chemikaliów i oznaczanie części (PDF, 100 KB)

Wymagania dla dostawców: EHS&S 710: Opakowania (PDF, 2 MB)

Supplier Packaging Template: EHS710 (XLS, 120 KB)

EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2020 (PDF, 222 KB)

EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2019 (PDF, 221 KB)

Dyrektywa Unii Europejskiej o ograniczeniu wykorzystania substancji niebezpiecznych (RoHS)

Wszystkie nowe produkty Xerox spełniają wymagania dyrektywy UE 2002/95/WE zmienionej przez 2011/65/UE dotyczącej ograniczeń w stosowaniu niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).

Przegląd zgodności firmy Xerox z wymaganiami RoHS (PDF, 110 KB)

Uregulowanie REACH Unii Europejskiej

Celem rozporządzenia 1907/2006/UE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) jest ustalenie podstaw prawnych dot. oceny wpływu substancji chemicznych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka oraz ocena, czy potencjalnie najbardziej niebezpieczne z tych chemikaliów powinny podlegać autoryzacji lub zakazowi.

Przegląd zgodności firmy Xerox z wymaganiami REACH (PDF, 40 KB)

Udostępnij