Zmniejszenie zużycia energii, aby chronić klimat.

Przemysł musi chronić środowisko. W tym celu redukujemy emisję związków węgla, ograniczając zużycie energii w naszych zakładach, inwestując w rozwiązania, które oszczędzają energię i obniżające emisję gazów cieplarnianych, a także oferując naszym klientom cyfrowe drukarki wielofunkcyjne oraz rozwiązania energooszczędne. W 2008 roku należąca do Xerox (Europe) Ltd fabryka tonerów kolorowych w Dundalk w Irlandii otrzymała certyfikat ISO 50001 za system zarządzania energią.

Dowiedz się więcej:

Tworzenie ekologicznego punktu druku ›
ENERGY STAR i inne programy oznakowań ekologicznych ›

Zmniejszenie emisji związków węgla

 • W 2003 roku podjęliśmy publiczne zobowiązanie do ograniczania emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla), przystępując do programu Climate Leaders amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i uruchamiając nasz wewnętrzny program Energy Challenge 2012.
 • Ta przewidziana na 10 lat inicjatywa zakładała ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 10 procent we wszystkich ośrodkach firmy do roku 2012. Cel ten udało nam się zrealizować sześć lat przed terminem, toteż wyznaczyliśmy sobie kolejny: ograniczenie emisji do roku 2012 o 25 procent (wobec poziomu z roku 2002).
 • Po zakończeniu programu pomyślnie ograniczyliśmy emisję o 42 procent lub odpowiednik 210 000 ton dwutlenku węgla (CO2), a zużycie energii spadło o 31 procent. Energy Challenge 2012 objęła flotę i zakłady oddziału technologii (oraz Xerox Services, tam gdzie są wspólnie zlokalizowane).
 • W 2012 roku wyznaczyliśmy sobie nowy cel: obniżyć zużycie energii i poziom emisji o 20 procent do roku 2020 (wobec poziomu z roku 2012).
 • Nasz nowy cel korporacyjny – obejmujący wszystkie dziedziny naszej działalności – zakłada zmniejszenie zużycia energii o 20 procent do 2020 roku – od punktu odniesienia w 2012 roku. W 2014 ograniczyliśmy zużycie energii o 11 procent i emisję o 15 procent.
 • W 2016 roku zrealizowaliśmy nasz nowy cel, obniżając zużycie energii o 20 procent i redukując emisje o 28 procent. Dzięki temu do atmosfery trafiło o 92 tysiące ton mniej CO2.*
 • W 2018 roku ustanowiliśmy nowy cel dla całej firmy, by obniżyć zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych o 25 procent do roku 2025 (wobec poziomu z roku 2016).

* Program Energy Challenge 2012 dotyczył floty i ośrodków w ramach działu nowych technologii. Programy Energy Goal 2020 i 2025 obejmują wszystkie stałe segmenty naszej działalności.

Niezależna weryfikacja emisji gazów cieplarnianych 2017

Oszczędności związane z programem ENERGY STAR

 • Każda nowa generacja produktów Xerox zapewnia więcej funkcji i zużywa mniej energii, dzięki czemu nasi klienci mogą zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć emisję związków węgla. W 2017 roku 100 procent wszystkich naszych nowo wprowadzanych, kwalifikujących się produktów uzyskało certyfikat ENERGY STAR®.
  Obejrzyj produkty biurowe Xerox ›
  Obejrzyj systemy produkcyjne Xerox ›
 • Xerox jest zarejestrowanym partnerem międzynarodowego programu ENERGY STAR i od 1994 roku wprowadził niemal 500 produktów spełniających normy ENERGY STAR.
 • Rocznie energia zaoszczędzona, w wyniku instalacji sprzętu zgodnego z programem ENERGY STAR, przez naszych klientów pozwoliłaby na oświetlenie miliona domów w USA przez rok.

 Dowiedz się więcej o programie ENERGY STAR i innych programach ekologicznych, w których uczestniczy Xerox

Drukarki wielofunkcyjne oszczędzają energię

Energooszczędne rozwiązania i usługi

Partnerstwo w celu zmniejszenia ryzyka zmian klimatycznych

 • Xerox podlega pod CDP,  projekt inwestorski, który zachęca firmy do ujawniania zagrożeń i możliwości, jakie zmiana klimatu stanowi dla firmy oraz strategii dotyczących odpowiedzialności za emisję gazów cieplarnianych oraz jej ograniczenia.
 • W 2018 roku Xerox wyróżniono oceną A w raporcie CDP S&P 500 Climate Report.