Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.
Man working with headphones on

W stronę gospodarki obiegu zamkniętego

Centralnym punktem naszego zaangażowania na rzecz bezodpadowych modeli pracy jest dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego.

W Xerox jesteśmy zdania, że ograniczanie ilości odpadów nie tylko służy środowisku, lecz także przynosi korzyści każdej firmie. Dlatego już od dziesięcioleci jesteśmy pionierami tej koncepcji, konsekwentnie oferując usługi fabrycznej regeneracji, odnawiania i recyklingu sprzętu biurowego. Przy projektowaniu naszych urządzeń bierzemy pod uwagę ich trwałość, prostotę konstrukcyjną, łatwość demontażu i rygorystyczne normy bezpieczeństwa chemicznego. Chcemy zapewnić użytkownikom wysoką jakość i wydajność, a zarazem pomóc w ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Długoletnie dążenia do eliminowania odpadów

Koncepcję obiegu zamkniętego stosowaliśmy w naszych produktach już od roku 1959, zanim jeszcze ukuto ten termin w odniesieniu do gospodarki. Rozpatrujemy nasze produkty pod kątem redukowania emisji w całym cyklu życia, już od etapu surowców i produkcji, poprzez transport, eksploatację i konserwację, aż po wydłużanie okresu użytkowania.

Wobec rosnącej presji regulacyjnej co do wykorzystania zasobów i wyczulenia opinii publicznej na kwestie gospodarki odpadami i wpływu na środowisko, coraz więcej konsumentów i organizacji uwzględnia postulaty obiegu zamkniętego przy podejmowaniu decyzji zakupowych, jak i w swoim postrzeganiu danej marki.

Wspieranie ambicji naszych klientów

Nasza wizja gospodarki obiegu zamkniętego sięga aż do stanowisk pracy naszych klientów, gdzie sprzęt elektroniczny i materiały eksploatacyjne, po zakończeniu ich okresu użytkowania, mogą wrócić na początek cyklu i stać się jutrzejszymi surowcami. W idealnym przypadku można by w ten sposób oszczędzać surowce naturalne i wyeliminować jakiekolwiek odpady z obiegu bez obniżania jakości produktów i komfortu ich obsługi.

Aby tę wizję zrealizować, stosujemy kompleksowe podejście Zrównoważonego Projektowania, które obejmuje cztery kluczowe fazy gospodarki obiegu zamkniętego:

Light bulb

Projektowanie

Staranny dobór surowców z myślą o ich wielokrotnym wykorzystaniu, recyklingu i bezpieczeństwie, z uwzględnieniem kryteriów norm ekologicznych i wpływu na środowisko w całym cyklu eksploatacji.

Manufacturing icon

Produkcja

Wielokrotne wykorzystanie sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, fabryczna regeneracja i operacyjne stosowanie systemu zarządzania wpływem na środowisko są nieodłącznym elementem fazy produkcyjnej.

Consumption icon

Zużycie energii i innych zasobów

Obejmuje zalecane praktyki pod względem efektywności energetycznej, odpowiedzialnego druku, widoczności danych jako podstawy do wprowadzania ulepszeń, offsetu węglowego, zdalnej naprawy i konserwacji.

Clock icon

Wydłużona eksploatacja

Nasze globalne programy odbioru, regeneracji i recyklingu pozwalają na wydłużenie eksploatacji sprzętu i materiałów, dając im drugie życie i ograniczając zużycie nowych surowców.

Eliminowanie i należyta utylizacja odpadów

Przywiązujemy wielką wagę do wytwarzania bezodpadowych produktów w bezodpadowych zakładach, aby pomagać klientom w redukowaniu ilości odpadów. Naszym celem jest takie projektowanie produktów, opakowań i materiałów eksploatacyjnych, by efektywnie korzystać z zasobów, minimalizować odpady, wielokrotnie wykorzystywać materiały (w tym tworzywa sztuczne), jeśli to tylko możliwe, a czego nie da się użyć wielokrotnie, kierować do recyklingu.

Xerox nie tylko regeneruje, odnawia i recyklinguje sprzęt; takiego samego postępowania oczekujemy od naszych dostawców. W ten sposób możemy wspólnie obniżać nasz negatywny wpływ na środowisko. Redukujemy także odpady pochodzące z opakowań przez eliminowanie materiałów plastikowych jednokrotnego użytku i zwiększanie udziału materiałów z odzysku.

Ułatwiamy też naprawę i konserwację produktów Xerox. Kupując produkt Xerox, można mieć pewność dostępności części zamiennych*. Dzięki temu produkty z logiem Xerox działają bezproblemowo i wydajnie przez dłuższy czas, a to przekłada się na ograniczanie ilości odpadów i realne oszczędności.

W skali globalnej nasze programy zwrotu sprzętu w celu regeneracji i ponownej sprzedaży, w połączeniu z recyklingiem części, pozwoliły uniknąć wywozu 27 999 ton metrycznych odpadów na wysypiska w samym tylko roku 2022. W tym samym roku w 35 krajach uczestniczących w programie Xerox Green World Alliance zwrócono też 4,3 mln materiałów eksploatacyjnych, co pozwoliło wyprodukować 1,6 mln sztuk tonerów Xerox na bazie odzyskanych kaset.

Nasze najnowsze drukarki biurowe zawierają nawet 52% plastiku odzyskanego z rynku konsumenckiego, natomiast w przypadku większych urządzeń odsetek części z odzysku wynosi aż 95%.

Najświeższe dane liczbowe na ten temat zawiera nasz korporacyjny raport na temat odpowiedzialności społecznej oraz podsumowanie celów i postępów w tym zakresie.

*Produkty z certyfikatem Blue Angel i objęte wymogami standardów ekoprojektu mają dostęp do wybranych części zamiennych przez siedem lat

Poznaj usługi i działania, które pomagają ograniczyć negatywny wpływ na środowisko

SUPPLIES_600x300_1_

Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych Xerox

Co roku w ramach programu Xerox Green World Alliance miliony kaset i pojemników po tonerze wracają do regeneracji lub recyklingu.

Person cleaning a clydebank

Logistyka zwrotów produktów Xerox

Od 2009 roku ponad 590 tysięcy ton metrycznych zwróconego sprzętu, części i materiałów z logiem Xerox nie trafiło na wysypiska, tylko do regeneracji, odnowienia lub recyklingu.

A person building a printer

Fabryki bez odpadów

Od lat 90. nasza inicjatywa Waste-Free Factory bazuje na systemie zarządzania realizującym wymogi normy ISO 14001, aby pomóc osiągnąć 93% poziom recyklingu materiałów innych niż niebezpieczne.


Bezpieczeństwo, higiena pracy, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w Xerox

Zrównoważony rozwój w biznesie jeszcze nigdy nie był tak istotny. Poznaj rozwiązania Xerox w zakresie bardziej zrównoważonego druku, ograniczania ilości odpadów oraz BHPiOŚ.

Udostępnij