Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Coworkers in an open office with a mural on the wall, with a Xerox MFP

Programy oznaczeń ekologicznych oraz rejestracji produktów

Lista produktów wspierających ochronę środowiska Xerox (PDF, 45 KB)

Wiele produktów Xerox spełnia wymagania najbardziej znanych na świecie certyfikatów w zakresie ochrony środowiska: międzynarodowe oznaczenie ENERGY STAR®, EPEAT i niemiecki Blue Angel (Blue Angel). Produkty Xerox z oznaczeniem ekologicznym zapewniają korzyści dla środowiska, a przy tym są wydajne, wysokiej jakości i niezawodne. Natomiast funkcje tych urządzeń pozwalające na oszczędzanie energii i papieru zapewniają dodatkową wartość, efektywność i elastyczność w środowisku roboczym.

Rejestr wskaźnika ekologiczności produktów elektronicznych EPEAT®

EPEAT® to wszechstronny system wskaźnika ekologiczności, który wskazuje sprzęt elektroniczny spełniający określone kryteria z zakresu ochrony środowiska w połączeniu z wszechstronnymi kryteriami z zakresu stylistyki, produkcji, wykorzystania energii i recyklingu wraz z niezależną weryfikacją oraz roszczeniami producentów. Xerox oferuje produkty EPEAT w 14 krajach. Listę produktów wraz z ocenami (brąz, srebro lub złoto) w każdym z krajów zawiera strona: www.epeat.net.

Program ENERGY STAR®

Program ENERGY STAR (którego Xerox jest zarejestrowanym partnerem) został zapoczątkowany w roku 1993 przez agendę U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

EPA stosuje autorską metodologię badań przy certyfikacji produktów pod względem określonych cech energooszczędnych. Wymogi obowiązujące w ramach programu ENERGY STAR są regularnie zaostrzane. Najnowsza norma wchodzi w życie od 11 października 2019. Nowa norma ENERGY STAR Imaging Equipment 3.0 powstała w ramach współpracy EPA z Xerox i z innymi firmami z branży.

Jakkolwiek jej wymogi są bardzo rygorystyczne, zakładamy, że wszystkie nasze nowo wprowadzane produkty podlegające normie muszą w 100% spełniać jej kryteria. Ta norma energooszczędności służy jako podstawa dla innych oznakowań ekologicznych, takich jak EPEAT i Blue Angel, a jednocześnie stanowi wyraz naszego zaangażowania na rzecz ograniczenia zużycia energii w naszych produktach. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.energystar.gov.

Certyfikat Blue Angel

Blue Angel z Niemiec to pierwsze oznakowanie związane z ochroną środowiska przyznawane produktom i usługom na świecie. Od 1978 roku pomaga promować świadomość ekologiczną i wskazywać klientom najbardziej ekologiczne produkty. W celu zyskania certyfikatu Blue Angel urządzenia muszą spełniać surowe wymagania dotyczące emisji do powietrza, wyboru materiałów, budowy z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania oraz zużycia energii.

Niemieckie oznakowanie Blue Angel to historycznie pierwsze na świecie oznakowanie produktów i usług związane z ochroną środowiska. Już od 1978 roku konsekwentnie popularyzuje ono świadomość ekologiczną i wskazuje klientom najbardziej proekologiczne produkty. RAL (podmiot zarządzający certyfikatem Blue Angel) regularnie zaostrza wymogi obowiązujące w ramach programu. Najnowsza wersja normy weszła w życie 1 stycznia 2017. Aby uzyskać certyfikat Blue Angel, urządzenia muszą spełniać surowe wymagania (RAL-UZ-205) pod względem emisji chemicznych, doboru materiałów, projektowania ułatwiającego recykling oraz zużycia energii.

Skontaktuj się z nami

Środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo i odnawialność

ehs-europe@xerox.com

Gold stars

Xerox otrzymuje najwyższe wyróżnienie w programie ENERGY STAR®

Xerox z dumą przyjmuje nagrodę Partner roku 2022 w programie ENERGY STAR®. [po angielsku]

Udostępnij