Intelligent Workplace Services

Wyobraź sobie środowisko, w którym dzięki aplikacjom pracownicy są bardziej produktywni, dokumenty papierowe zmieniają się w treści cyfrowe, a infrastruktura do druku jest zoptymalizowana pod kątem minimalizacji przestojów, najwyższej wydajności i poprawy bezpieczeństwa. Intelligent Workplace Services wykraczają poza tradycyjny model usług zarządzania drukiem dzięki wykorzystaniu renomowanego zestawu aplikacji analitycznych, chmurowych i digitalizujących oraz technologii Xerox ConnectKey® do projektowania bardziej efektywnego środowiska pracy.

Korzyści

Rozwiązania

Więcej rozwiązań

Analizy

Nagrody branżowe