Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Technician in goggles and mask working on delicate equipment

Bezpieczeństwo i higiena

Przywiązujemy wielką wagę do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i klientów w naszych obiektach.

CSR - cele i podsumowanie postępów (PDF, 583 MB)

Bezpieczeństwo produktów Xerox

Bezpieczeństwo zawsze było fundamentalnym czynnikiem w naszej pracy i przy opracowywaniu produktów.

Xerox i bezpieczeństwo pracowników

Przywiązujemy wielką wagę do kwestii bezpieczeństwa naszych pracowników.

  • Staramy się osiągnąć cel zerowego poziomu wypadków powodujących obrażenia w miejscu pracy. Każdego roku konsekwentnie obniżamy częstotliwość i intensywność obrażeń, co jest efektem wzrostu świadomości i ukierunkowanej polityki komunikacyjnej, a także profilowanych procesów zarządzania bezpieczeństwem wśród naszej kadry kierowniczej.

  • We wszystkich ośrodkach produkcyjnych, badawczych i usługowych na całym świecie Xerox stosuje rygorystyczne limity dotyczące ryzyka dla pracowników, mając na celu ochronę przed szkodliwym działaniem chemikaliów, hałasu i promieniowania.

  • Nasz program gotowości i reagowania w sytuacjach kryzysowych pomaga chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, społeczności lokalnych i środowiska. We wszystkich ośrodkach Xerox na całym świecie opracowywane są udokumentowane plany reagowania w przypadku pożarów, zagrożeń chemicznych, klęsk żywiołowych i innych kryzysów. Dowiedz się więcej o BHP w ośrodkach Xerox

Udostępnij