Zasady BHP

Zasady BHP dotyczące naszych pracowników, miejsc pracy i klientów mają dla nas ogromną wagę. W koncernie Xerox naszymi najcenniejszymi zasobami są ludzie, a nasz sukces zależy od stworzenia wspaniałego miejsca pracy dla nich. Sponsorujemy programy BHP w celu aktywnego zarządzania opieką zdrowotną i aby całkowicie wyeliminować urazy w miejscu pracy. Dodatkowo program Xerox dotyczący gotowości na sytuacje awaryjne i szybkiego reagowania pomaga w ochronie naszych pracowników i otaczających społeczności.

Dział rozwoju produktów Xerox ustanowił w dziedzinie bezpieczeństwa standardy dla całej branży. Rozwiązania techniczne w systemach cyfrowych Xerox sprawiają, że nasze produkty mogą działać bezpiecznie i efektywnie. Aby zachęcać klientów do przejrzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów i do zrozumienia profilu wykorzystania urządzeń Xerox, zapewniamy dostęp do wszechstronnych danych dotyczących bezpieczeństwa naszych produktów i materiałów, z których są wyprodukowane.

Dowiedz się więcej:

Karta Charakterystyki Produktu (MSDS) ›
Karta Techniczna Produktu (PSDS) ›
Fakty dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy w koncernie Xerox ›

Bezpieczeństwo produktów Xerox

Program wyeliminowania urazów

  • Dziesięć lat temu Xerox wzmocnił swoje programy BHP w celu zmniejszenia ilości urazów w miejscu pracy do poziomu zerowego.
  • Od tego czasu wskaźnik łącznej liczby zarejestrowanych przypadków (Total Recordable Incident, TRI) oraz wskaźnik liczby dni przebywania na zwolnieniu (Day Away From Work, DAFW) zostały zmniejszone o ponad połowę. Mimo tego znaczącego sukcesu pragniemy zmniejszać liczbę urazów o 10% każdego roku.
  • Xerox definiuje surowe limity narażenia dotyczące produkcji na świecie, badań i usług, aby chronić pracowników przed niebezpiecznym narażeniem na działanie chemikaliów, hałasu i promieniowania.

Gotowość na sytuacje awaryjne

  • Program koncernu Xerox dotyczący gotowości na sytuacje awaryjne i szybkiego reagowania pomaga w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników firmy, otaczających społeczności i środowiska.
  • Wszystkie jednostki Xerox na świecie opracowały udokumentowane plany reakcji na pożar, wyciek chemikaliów, klęski żywiołowe i inne zdarzenia.