Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

View looking up into a tree full of green leaves

Efektywne wykorzystanie papieru w Xerox

Poczuwamy się do obowiązku, by pozyskiwać papier w sposób odpowiedzialny i korzystać z niego efektywnie. Dążymy też do celu, jakim jest łańcuch dostaw papieru z zerowym wskaźnikiem deforestacji. Nasza strategia zaczyna się już na etapie wyboru dostawcy celulozy i jest kontynuowana w procesie produkcji, w czasie wykorzystania oraz utylizacji papieru. Stosujemy podejście wielotorowe, nawiązując współpracę z klientami, dostawcami i innymi podmiotami, angażując też organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i ośrodki akademickie. Naszym długoterminowym celem jest wspieranie zrównoważonego cyklu zużycia papieru i minimalizacja związanego z tym wpływu na środowisko przy zapewnieniu realizacji wysokich wymagań naszych klientów.

Dzięki naszej współpracy z PrintReleaf. Nasi klienci mają możliwość przyczynienia się do ponownego zalesiania obszarów na całym świecie oraz ograniczenia swojego wpływu na środowisko naturalne. Zgodnie z hasłem „jeden wydruk = jedno nasadzenie” raporty zużycia papieru są używane do szacowania liczby drzew sadzonych w regionach wymagających zalesień.

W 2013 roku firma Domtar podpisała umowę z Xerox na zakup działalności związanej z papierem i innymi mediami do druku w USA i w Kanadzie. Zgodnie z umową Domtar uzyskuje wyłączne prawa do marketingu i dystrybucji papieru i innych mediów drukarskich marki Xerox. Więcej informacji na temat firmy Domtar i zrównoważonego korzystania z papieru. W tym samym roku naszą działalność związaną z papierem w Europie zachodniej sprzedaliśmy spółce Antalis. Więcej informacji na temat zasad zrównoważonego zużycia papieru firmy Antalis.

Xerox prowadzi działalność w branży papierniczej w ramach działu Xerox Developing Market Operations, którego ośrodki zlokalizowane są w pewnych krajach klasyfikowanych jako rozwijające się. Stosujemy rygorystyczne normy w zakresie pozyskiwania surowców i egzekwujemy je w stosunku do dostawców, od których Xerox pozyskuje papier w celu odsprzedaży. Normy te obejmują wszystkie aspekty wytwarzania papieru, od gospodarki leśnej aż po produkcję gotowych wyrobów. Ilekroć jest to możliwe, dostarczamy papier spełniający zewnętrzne normy zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym Forest Stewardship Council (FSC) i Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). W rzadkich przypadkach, gdy certyfikowane źródła papieru nie są dostępne, Xerox współpracuje z dostawcami, by zapewnić przestrzeganie równoważnych norm.

Efektywne wykorzystanie papieru

  • Sprzęt i oprogramowanie marki Xerox są specjalnie projektowane, aby ułatwić klientom bardziej efektywne wykorzystanie papieru.

  • Funkcja „Earth Smart”, wbudowana w globalny sterownik urządzeń drukujących, obejmuje kilka łatwo dostępnych ustawień specjalnie do oszczędzania zasobów za jednym kliknięciem przycisku. Funkcje takie, jak druk dwustronny, druk wielu stronic na jednym arkuszu, druk próbny oraz tryby oszczędzania tonera, ułatwiają klientom podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w kwestii drukowania

  • Klienci korzystający z usług Xerox® Enterprise Print Services mają dostęp do zaawansowanych narzędzi do zarządzania drukowaniem i sporządzania raportów, takich jak Xerox® Print Agent, który udostępnia dodatkowe metody promowania i monitorowania odpowiedzialnych wzorców zachowań przy drukowaniu.

  • Oprogramowanie takie jak DocuShare® i FreeFlow® Digital Workflow Collection pomaga klientom Xerox zmniejszyć zużycie papieru, ułatwiając elektroniczne zarządzanie danymi, skanowanie do e-mail, druk na żądanie i rozpowszechnianie dokumentów przed wydrukiem. Oprogramowanie biurowe Oprogramowanie produkcyjne

  • Badamy też nowe sposoby na angażowanie pracowników w odpowiedzialne wzorce wykorzystania papieru za pomocą rozwiązań Xerox® Workplace Solutions i narzędzia Xerox® Print Awareness. Więcej informacji na stronie usług zarządzania drukiem.

Udostępnij