Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η υπεύθυνη συμπεριφορά μας ως παγκόσμιοι πολίτες αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς μας, υποστηρίζοντας τα υψηλά ιδανικά της ακεραιότητας, της καινοτομίας και της υπεροχής σε ό,τι κάνουμε. Με τη στρατηγική μεταμόρφωση της επιχείρησής μας το 2017, εξασφαλίσαμε για την εταιρεία μας μια πορεία βιώσιμης επιτυχίας. Δείτε πώς συνεχίζουμε να βοηθάμε ανθρώπους, κοινότητες και τον πλανήτη να αναπτύσσονται και να ανθίζουν.
Μάθετε πώς εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας και επιστρέφουμε αξία στον κόσμο που ζούμε και εργαζόμαστε, βλέποντας τη Σύνοψη Προόδου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2019, μια περίληψη των προτεραιοτήτων, των στόχων και της προόδου της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας.
Διαβάστε την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018 για να έχετε μια πιο ενδελεχή εικόνα για την εταιρεία μας.

Σύνοψη Προόδου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Μετατρέπουμε τις επενδύσεις στην καινοτομία σε τεχνολογία και υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες μας να είναι πιο παραγωγικοί, κερδοφόροι και βιώσιμοι. Το κάνουμε αυτό με τις ίδιες βασικές αξίες που ο ιδρυτής μας εγκατέστησε πριν από δεκαετίες. Αναθεωρήστε την Περίληψη της Προόδου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε την επιχειρηματική ηθική και με περιβαλλοντικά και κοινωνικά συνειδητό τρόπο, βοηθώντας τους πελάτες μας, ενισχύοντας τον κόσμο μας και προστατεύοντας τον πλανήτη μας.

Διαβάστε τη σύνοψη

 

John V portrait

Μήνυμα του CEO

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox, John Visentin, παρουσιάζει την έκθεσή μας για το 2018 αναφορικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και εξηγεί πώς η καινοτομία, οι καλές επιχειρηματικές πρακτικές και η προστασία του πλανήτη μας, παραμένουν οι βασικοί πυλώνες των εταιρικών μας αξιών σε ό,τι κάνουμε.

Διαβάστε την επιστολή του CEO

Προστασία του πλανήτη

Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στο DNA μας, καθώς και στον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Για δεκαετίες, διαχειριζόμαστε τις λειτουργίες μας υπεύθυνα και παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες μας και τον πλανήτη.

Δείτε τη δέσμευσή μας στη βιωσιμότητα

family on bridge

Αρχείο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δείτε τις προηγούμενες εκθέσεις μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Επισκεφθείτε το αρχείο μας

Οι Δεσμεύσεις μας

Ενστερνιζόμαστε πλήρως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες μας και δεσμευόμαστε να διεξάγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με τρόπους που επιδρούν θετικά στον κόσμο.