Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η υπεύθυνη συμπεριφορά μας ως παγκόσμιοι πολίτες αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς μας, υποστηρίζοντας τα υψηλά ιδανικά της ακεραιότητας, της καινοτομίας και της υπεροχής σε ό,τι κάνουμε. Με τη στρατηγική μεταμόρφωση της επιχείρησής μας το 2017, εξασφαλίσαμε για την εταιρεία μας μια πορεία βιώσιμης επιτυχίας. Δείτε πώς συνεχίζουμε να βοηθάμε ανθρώπους, κοινότητες και τον πλανήτη να αναπτύσσονται και να ανθίζουν.
Μάθετε πώς εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας και προσφέρουμε στον κόσμο που ζούμε και εργαζόμαστε, βλέποντας τη Σύνοψη Προόδου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2018, μια περίληψη των κοινωνικών εταιρικών μας προτεραιοτήτων, στόχων και της προόδου που επιδείξαμε.
Διαβάστε την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018 για να έχετε μια πιο ενδελεχή εικόνα για την εταιρεία μας.

John V portrait

Μήνυμα του CEO

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox, John Visentin, παρουσιάζει την έκθεσή μας για το 2018 αναφορικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και εξηγεί πώς η καινοτομία, οι καλές επιχειρηματικές πρακτικές και η προστασία του πλανήτη μας, παραμένουν οι βασικοί πυλώνες των εταιρικών μας αξιών σε ό,τι κάνουμε.

Διαβάστε την επιστολή του CEO

Σύνοψη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018

Μετατρέπουμε τις επενδύσεις σε τεχνολογική καινοτομία και υπηρεσίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις των πελατών μας να είναι περισσότερο παραγωγικές, επικερδείς και βιώσιμες. Αυτό το πετυχαίνουμε ακολουθώντας τις ίδιες βασικές αξίες που θέσπισε ο ιδρυτής μας πριν από δεκαετίες. Δείτε τη Σύνοψη Προόδου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018 για να μάθετε περισσότερα για την εταιρική μας ηθική με γνώμονα το περιβάλλον και την κοινωνία, με σκοπό να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους μας και να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας.

Μάθετε περισσότερα

Προστασία του πλανήτη

Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στο DNA μας, καθώς και στον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Για δεκαετίες, διαχειριζόμαστε τις λειτουργίες μας υπεύθυνα και παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες μας και τον πλανήτη.

Δείτε τη δέσμευσή μας στη βιωσιμότητα

Αρχείο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δείτε τις προηγούμενες εκθέσεις μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Επισκεφθείτε το αρχείο μας

family on bridge

Οι Δεσμεύσεις μας

Ενστερνιζόμαστε πλήρως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες μας και δεσμευόμαστε να διεξάγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με τρόπους που επιδρούν θετικά στον κόσμο.