Mer hållbart produktionstryck

Om du kan minska CO2-utsläppen, delta i fler anbudsprocesser och vinna mer affärer baserat på anläggningens hållbarhet är det något som alla vinner på.

Steg mot en mer hållbar tryckeriverksamhet

  • Arbeta enligt just-in-time-principen med behovsbaserat tryck. Skriv bara ut dokument när du behöver dem för att spara lagringsutrymme och minska materialslöseri med upp till 30 %.
  • Inför mer effektiva arbetsflödestekniker. Använd Xerox® FreeFlow®-programvara för att automatisera manuella processer, hantera allt tryck internt och ta emot jobb och beställningar via webben.
  • Använd elektronisk tryckgranskning. Skicka tryckt material för granskning till kunderna via e-post eller webben för att minska pappersanvändning, sänka telefon-, bud- och postavgifter, minska miljöpåverkan av att skicka papper via flyg eller marktransport och möjliggör snabbare leveranstider.
  • Var medveten om papprets ursprung och återvinn papper som du använder. Använd miljövänliga alternativ som FSC-certifierat papper och papper av återvunnet material. Installera papperskorgar på anläggningen, för att samla in papper och tryckt material som inte behövs längre, för återvinning eller återanvändning.
  • Använd bra rutiner för att förhindra slöseri och hantera avfall. Återvinn tonerkassetter och flaskor, minska användning av miljöfarligt avfall och välj återanvändbara eller återvinningsbara förpackningar efter behov.
  • Använd utrustning som är utformad för återtillverkning eller återvinning. Xerox-enheter är utformade med återvinning och återanvändning i åtanke.
  • Se till att du arbetar med miljöansvariga leverantörer. Fråga dina leverantörer vad de gör för att minska sin miljöpåverkan.
  • Anpassa. Fyll dina dokument med relevanta budskap, bilder och grafik för att fånga uppmärksamheten. Automatisera produktionen av personanpassade tryckkampanjer som motiverar mottagarna att svara och gör det mindre troligt att materialet hamnar direkt i papperskorgen.

Dela: