Gå till huvudinnehåll

Xerox® FreeFlow® Makeready®

FreeFlow Makeready förenklar prepressprocessen.
08 795 10 00
0830 - 1630

Översikt

Att förbereda komplexa dokument för tryck dag efter dag kan vara mycket arbetskrävande, speciellt när man kombinerar elektroniska och skannade filer i samma jobb. Spara tid och pengar genom att automatisera arbetsintensiva prepressuppgifter med Xerox® FreeFlow Makeready® – ett verktyg för jobbförberedelse med WYSIWYG, grundläggande arkmontering, flikprogrammering och till och med förenklad färghantering och personanpassning. Dina komplexa jobb blir plötsligt enklare – varje dag.

Hämta broschyr

Viktiga funktioner

 • Oslagbar skanning till utskrift – fungerar tillsammans med utvalda TWAIN-kompatibla Xerox® DocuMate®-skannrar för överlägsen bildkvalitet med avancerade bildbearbetningsfunktioner
 • Fjärrskanning – använd din interna Xerox produktionspress med inbyggd skanner eller skanner på Xerox multifunktionsenhet för att fånga skannade dokument, så får du mer flexibilitet
 • Automatisk programmering och kommentarer i flikar – du får jämnare och mer korrekt resultat, och det går snabbare och lättare att förbereda jobb
 • Exakt kontroll – med elektronisk "ljusbords"-passning av fram- och baksida som gör det enkelt att skapa tryckt material som häften, kataloger och handböcker
 • Äkta PDF-arbetsflöde – jobba med många olika ursprungsfiler, bland annat Adobe PostScript®, PDF, EPS, TIFF och JPEG
 • WYSIWYG – förhandsgranskning med "what you see is what you get" ger mer korrekt resultat och förenklar provtryck och godkännande
 • Automatisk uppdatering av arbetsordrar – jobbändringar visas automatiskt i arbetsordern, vilket sparat tid när det är dags för tryck
 • Inkludera grundläggande variabelt innehåll – skapa värdefulla dokument genom att personanpassa dem med ett lättanvänt vertyg för sammanslagning och etiketter
 • Specialbildeffekter – ger unika specialeffekter, vilket ger både ett visuellt intryck och säkerhet för statisk text i dokument

Dina utmaningar

Att effektivisera prepressrutinerna, även med redigering på ett sent stadium, är avgörande för att uppfylla kundkrav och leverera jobb i tid.

Huvudutmaningar

 • Dina kunder vill att du ska leverera jobb på några timmar istället för dagar
 • Det är svårt att integrera papperskopior och elektroniska filer och det kan påverka kvaliteten på den färdiga produkten
 • Du tvingas tacka nej till vissa jobb, till exempel anpassad flikprogrammering, eftersom du inte har prepresskapacitet till det
 • Flikprogrammering är en komplicerad, tidskrävande manuell process
 • Snäv passning och layouter med flexibel arkmontering kräver att man måste prova sig fram, vilket slösar både på material och produktionstid
 • Hantering av upphovsrätter för kurspaket är arbetsintensivt och komplicerat
 • Variabla data och personanpassning gör det svårt att klara snabba leveranstider utan fel

Hur Xerox kan hjälpa dig

FreeFlow Makeready effektiviserar arbetsintensiva steg i prepressrutinerna och hjälper dig att snabbt hantera komplexa dokument, så att du får tid att göra fler jobb och kan utföra små jobb på ett kostnadseffektivt sätt. Det samlar ihop tidskrävande, omständliga prepressuppgifter i ett enda program, så att operatörerna kan jobba mer effektivt.

Varför välja Xerox?

 • Med skanningsfunktionerna i FreeFlow Makeready kan du digitalisera papperskopior och hantera dem som elektroniska dokument, och enkelt kombinera olika typer av media och filer
 • Tack vare fjärrskanning är det nu enklare än någonsin att kombinera pappersdokument och elektroniska dokument – så att du kan fånga in skannade filer från utvalda Xerox DocuMate®-skannrar och utvalda Xerox-enheter med inbyggd skanner
 • Funktionen FreeFlow Makeready Tab förenklar tryckprocessen genom att du kan trycka hela jobbet utan att behöva infoga förtryckta flikar eller samla ihop dem i ett separat steg offline
 • FreeFlow Makereadys intuitiva "ljusbords"-gränssnitt säkerställer att jobbet är korrekt innan det tryckts, så att du kan producera säljfärdigt material snabbare och inte behöver prova dig fram
 • Med alternativet Copyright Management automatiseras upphovsrättigheter och spårning av royalty som behövs för kurspaket och annat material, så att produktionen kan göras snabb och effektiv

Resurser