Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

Förebygg. Upptäck. Skydda.

Cyberhot och informationsläckor ökar, och proaktiva säkerhetsstrategier är det enda som står mellan dig och ett potentiellt dataintrång.

Security for People Who Aren't Wired for Constant Data Protection YouTube Video

Med de heltäckande säkerhetsteknikerna som är inbyggda i Xerox® Strategiska utskriftstjänster och ConnectKey®-teknik kan du

  • hålla dina enheter uppdaterade och kompatibla med automatisk övervakning och reparation

  • se till att endast behöriga användare kan skriva ut dokument

  • få ett meddelande när känsliga data avslöjas

Säkra enheter

The word "Security" with a lock icon

ConnectKey® – enhetssäkerhet

Varje Xerox® ConnectKey®-aktiverad enhet är utrustad med vår säkerhetslösning i fyra delar som ger totalt, heltäckande skydd för alla systemkomponenter och sårbara punkter.


Säker enhetshantering

IT professional looking at a computer monitor in a cubicle

Tjänster för inventering av utskriftssäkerhet

Xerox® tjänster för inventering av utskriftssäkerhet ger fortlöpande rapporter och aviseringar via en interaktiv instrumentpanel, så det är enkelt att hantera utskriftssäkerhet för alla enheter inom organisationen.

A laptop on a table displaying a bar chart

Hantering av säkerhetscertifikat för enhet

Med Xerox® Device Managers avancerade automatisering och våra experter på säkerhetsimplementering kan vi hjälpa företag av alla typer att undvika skada, straff och risker.

[på engelska]


Säker dokumenthantering

Person with a pencil in their hand, analyzing graphs on a laptop screen

Användaranalys

Xerox® tjänster för användaranalys ger dig tillgång till data som döljs i ditt utskriftshanteringssystem så att du kan se när och vad användarna skriver ut – till exempel efter kontorstid.


Säker data- och innehållshantering

Coworkers in a busy office

Innehållssäkerhet

Xerox® arbetsplatslösningar omfattar autentisering med åtkomstkontroll, utskriftshantering, innehållssäkerhet, återbetalning och en heltäckande lösning för mobil utskrift.

Businessman using a tablet, smartphone, and laptop

DocuShare®

Xerox® DocuShare®-plattform för innehållshantering har lager av säkerhetsfunktioner som ger en anpassbar nivå av skydd mot obehörig åtkomst och modifiering av innehåll. [på engelska]

womam in office MPS

Hanterade utskriftstjänster

Vi tillhandahåller en uppsättning huvudfunktioner för hanterade utskriftstjänster, bland annat arbetsplatsutvärderingar och utskriftshantering, såväl som funktioner för digital transformation.

Insikter om Strategiska utskriftstjänster

Se PDF, videor, infografik med mera om detta ämne.

Managed Print Services Security – broschyr [på engelska]

Dela