Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Enabling the Sustainable Enterprise

We turn innovation investments into products and services that help our customers be more productive, profitable and sustainable.

Our innovative products, services and processes advance the sustainability effort by delivering social, financial and environmental benefits. We do this in our own operations, as well as in workplaces, communities and cities around the world.

We are constantly thinking about how we can simplify work, deliver more personalized experiences, and improve productivity through new technologies. We strive to connect the physical and digital worlds without adversely affecting the environment, human health and safety.

With goals to reduce environmental impacts across our value chain, we invest in innovative solutions that can conserve natural resources and lower the energy intensity of our operations.

Καινοτομία Xerox

Δείτε πώς ορισμένα από τα πιο λαμπρά μυαλά του πλανήτη, συγκεντρώνονται στα ερευνητικά μας κέντρα σε όλον τον κόσμο, για να βελτιώσουν το μέλλον της εργασίας.

Δικτύωση