Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Innovation through Collaboration

We take many paths to arrive at great ideas. Regardless of how we get there, the endgame is the same: improving the ways people communicate, connect and work.

Human-centric Design

As an early pioneer in ethnography, we have decades of experience with field studies and observing end users. We put these learnings into practice through easy-to-use products and intuitive interfaces.

Customer-led Innovation

Everything we do begins and ends with our customers, so we hold “dreaming sessions” with customers to determine their ideal outcomes.

Partnerships

We partner with organisations and universities around the world to develop solutions that anticipate our changing world. Through open innovation, we share our expertise and leverage expertise from others across a variety of industries, including digital manufacturing, digital printing and intelligent workflow automation.

Lean and Agile Innovation

The knowledge and experience we’ve gained as industry leaders—along with a lean, agile, startup mentality—create the ideal combination to get emergent technologies off the ground.

We create new technologies matched to customer needs, define a product hypothesis and develop a demonstrator that brings it to life. A collaborative process with customers and our own research and engineering teams informs every iteration of the product, helping us to find the right product-market fit.

This is changing not just product development, but also the way we market, price and approach software and services. And we’re thrilled when the outcome is a game-changer.

The Xerox® ConnectKey® user interface did just that. We used a human-centred, agile development process to create a smartphone-like app interface and a number of apps that are helpful and easy to use. Now, users love it, and it keeps winning industry accolades.

Innovation in Action

ConnectKey Technology

ConnectKey® multifunction printer software enables advanced security, scanning, mobile printing and cloud services across networked devices.

Agents of Change

Santokh Badesha: Pushing the Limits of Innovation

Καινοτομία Xerox

Δείτε πώς ορισμένα από τα πιο λαμπρά μυαλά του πλανήτη, συγκεντρώνονται στα ερευνητικά μας κέντρα σε όλον τον κόσμο, για να βελτιώσουν το μέλλον της εργασίας.

Ερευνητικό Κέντρο Palo Alto

Το Ερευνητικό Κέντρο Palo Alto (PARC) είναι μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική εταιρεία της Xerox Corporation και αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Xerox για μακροπρόθεσμη επένδυση στην έρευνα.

Δικτύωση