Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Διορατικότητα

Πραγματοποιήστε αναζήτηση στη συλλογή με γνωσιακά στοιχεία και γρήγορα γεγονότα για να καθοδηγήσετε την έρευνά σας.

Φίλτρο

Σελίδα 1/2

View from above a woman who is looking at a printed chart

Καινοτομία

Look under your digital press’ hood and find out how AI helps you work smarter and grow your business.

Άρθρο

3 Μαΐ 2021

People looking through a wall of digital images

Καινοτομία

Envisioning a Better Future - Harnessing the Power of Computer Vision

Άρθρο

2 Μαΐ 2021

Scientist at work

Καινοτομία

What does it take to be one of the top global innovators? A commitment to never stop asking questions.

Άρθρο

2 Μαΐ 2021

Blue blocks on a circuit board

Καινοτομία

Innovating with a Purpose - Pushing the Limits of Innovation

Άρθρο

2 Μαΐ 2021

Digital bar chart

Καινοτομία

Here’s where you will find the next breakout technologies for Xerox, as well as your own company.

Άρθρο

2 Μαΐ 2021

Wendy Abbott, Xerox engineer, with an icon of the ConnectKey user interface she designed

Καινοτομία

“There are people out there every day using this and it’s making their jobs more productive.”

Άρθρο

2 Μαΐ 2021

Retro black and white photo of a woman making copies

Καινοτομία

Learn about different types of laser printers and determine which one is the best laser printer for your office.

Άρθρο

2 Μαΐ 2021

XER155 Julien Web Assets

Καινοτομία

Machine reading has long been a dream for AI technologists – and it’s closer than you think.

Άρθρο

2 Μαΐ 2021

Woman in a store aisle looking at a printed box

Καινοτομία

Thinfilm and Xerox embark on a deal to mass produce printed electronic chips for packaged goods.

Άρθρο

2 Μαΐ 2021