Remote Services: Xerox Mätarassistent för Säker Mätaravläsning

Så fungerar Remote Print Services

Funktionerna i Xerox Remote Print Services baseras på en teknikplattform, som ger ett flexibelt system från slutpunkt till slutpunkt vid anslutning av produkter till Xerox infrastruktur för administration av våra tjänster till redan sålda produkter.

I diagrammet nedan visas en översikt av en Remote Print Services-arkitektur från slutpunkt till slutpunkt. Här visas kommunikationsflödet mellan Remote Print Services-klienten (direkt till maskinen och/eller proxyvärden) och Xerox Communication Server. Som du kan se i diagrammet är Remote Print Services-klienterna inbäddade antingen i Xerox-maskiner eller i ett värdprogram (t.ex. CentreWare Web). Klienterna konfigureras för att ansluta och skicka meddelanden till Xerox Communication Server.Säkerhetsmålsättningar för Xerox Remote Print Services-designen
Xerox ser nätverkssäkerhet som ett viktigt krav på den övergripande Remote Print Services-arkitekturen. I Xerox Remote Print Services ingår funktioner som hanterar följande säkerhetsfrågor:

  • Identifiering och autentisering
  • Auktorisering
  • Dataintegritet
  • Granskningsfunktioner
  • Kundkonfidentialitet