Περιορίστε την κατανάλωση ενέργειας για να προστατέψετε το κλίμα μας

Οι εταιρείες του κλάδου μας οφείλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια διατήρησης των κλιματικών συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας, επενδύοντας στη σχεδίαση προϊόντων που εξοικονομούν ενέργεια και έχουν λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προσφέροντας ψηφιακούς πολυλειτουργικούς εκτυπωτές και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους πελάτες μας.
Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα - Ενεργειακή πρόκληση 2012
  • Το πρόγραμμα Ενεργειακή Πρόκληση 2012 ξεκίνησε με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από την παγκόσμια δραστηριότητά μας κατά 10% από το 2002 έως το 2012. Το 2007 ανεβάσαμε το στόχο μας στο 25%.
    μάθετε πώς η Xerox μειώνει το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Η Xerox υλοποίησε με σχολαστικότητα μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης ενέργειας και νέες τεχνολογίες, επιτυγχάνοντας μείωση κατά 21% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) μέχρι το τέλος του 2007.
Εξοικονόμηση ENERGY STARΟι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές εξοικονομούν ενέργειαΛύσεις και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειαςΣυνεργασίες για τη μείωση των κινδύνων από τις κλιματικές αλλαγές