Έκθεσης παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2014

Ανάγνωση έκθεσης >

Παγκόσμια κοινωνική ευθύνη

Η δέσμευσή μας

Σε διάφορους τομείς και σε ολόκληρο τον κόσμο, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν την πρόταση αξίας της σημερινής Xerox. Έχουμε ανθρώπους που δείχνουν πάθος για να γίνουν οι κοινότητές μας καλύτερες από ό,τι είναι… έχουμε μια εταιρική φιλοσοφία που είναι αφοσιωμένη στην ποικιλομορφία και τη συνεχή βελτίωση… έχουμε και μια κοινότητα καινοτομίας που αξιοποιεί το δυναμικό των υπηρεσιών και τεχνολογιών με υπόσχεση έναν καλύτερο κόσμο.

Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης
Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2014
Η ένατη ετήσια έκθεση για την παγκόσμια κοινωνική ευθύνη πραγματεύεται τις αρχές, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Xerox στους τομείς που περικλείονται στην ευρύτερη έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διακυβέρνηση και δεοντολογία, το ιδιωτικό απόρρητο και η ικανοποίηση των πελατών, η διαφορετικότητα και ανάπτυξη των υπαλλήλων, οι πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, οι εταιρικές δωρεές και ο εθελοντισμός, και άλλα. Διαβάστε την έκθεση.

Αρχείο Εκθέσεων παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης
Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2013
Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2012
Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2011
Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2010
Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2009
Κοινωνική ευθύνη
Μήνυμα του Προέδρου