Παγκόσμια κοινωνική ευθύνη

Η δέσμευσή μας

Σε διάφορους τομείς και σε ολόκληρο τον κόσμο, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν την πρόταση αξίας της σημερινής Xerox. Έχουμε ανθρώπους που δείχνουν πάθος για να γίνουν οι κοινότητές μας καλύτερες από ό,τι είναι… έχουμε μια εταιρική φιλοσοφία που είναι αφοσιωμένη στην ποικιλομορφία και τη συνεχή βελτίωση… έχουμε και μια κοινότητα καινοτομίας που αξιοποιεί το δυναμικό των υπηρεσιών και τεχνολογιών με υπόσχεση έναν καλύτερο κόσμο.

Αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση ολόκληρης της εταιρείας ως προς την περιβαλλοντική διαχείριση, οι στόχοι περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της Xerox περιλαμβάνουν μια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% παγκοσμίως από το 2002 έως το 2012. Το 2012, η Xerox ξεπέρασε αυτό το στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), έχοντας επιτύχει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 42% από το 2002. Προσπάθειες σε ολόκληρη την εταιρεία επέτρεψαν αυτή την επιτυχία, όπως οι ενέργειες των εργαζομένων, η διάνυση λιγότερων χιλιομέτρων, η συνετή ενεργειακή διαχείρισ,οι νέες τεχνολογίες μεταποίησης και τεχνολογίες πελατών, και πιο αποδοτική θέρμανση και ψύξη.

Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης
Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2013
Η όγδοη ετήσια έκθεση για την παγκόσμια κοινωνική ευθύνη πραγματεύεται τις αρχές, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Xerox στους τομείς που περικλείονται στην ευρύτερη έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διακυβέρνηση και δεοντολογία, το ιδιωτικό απόρρητο και η ικανοποίηση των πελατών, η διαφορετικότητα και ανάπτυξη των υπαλλήλων, οι πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, οι εταιρικές δωρεές και ο εθελοντισμός, και άλλα.
Λήψη της Έκθεσης παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης (PDF)
Λήψη του κεφαλαίου Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια της έκθεσης (PDF)
Προβολή της διαδραστικής έκδοσης

Αρχείο Εκθέσεων παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης
Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2012
Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2011
Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2010
Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2009
Έκθεση παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης του 2008
Κοινωνική ευθύνη
Μήνυμα του Προέδρου