498K12130

A3 med matning från papperets kortsida (högkapacitetsmagasin)