Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

Vad är Xerox® fjärrtjänster?

Xerox fjärrtjänster är den infrastruktur och mekanism som kundenheter använder för att kommunicera med Xerox, och som ger dig tillgång till en rad tidsbesparande funktioner. När du har registrerat dig skickar din enhet mätaravläsningar, förbrukningsnivåer och diagnostisk information. Månadsfakturering görs automatiskt och toner kan fyllas på utan att du någonsin behöver göra en beställning. Du kan också välja att få automatiska programvaruuppdateringar och säkerhetskorrigeringar. Om det uppstår ett problem med din skrivare används den diagnostiska informationen som den har skickat av våra experter på digital support för att felsöka och lösa problemet snabbt.

Så ansluter du till fjärrtjänster

En anslutning krävs för att samla in de data som behövs för att administrera tjänster som automatisk mätaravläsning (AMR) och automatiskt byte av förbrukningsmaterial (ASR), liksom diagnostisk support. Det finns två anslutningsmetoder. Välj Xerox Device Agent eller Device Direct nedan och följ anvisningarna för att anslutna utrustningen. Vill du veta mer? Läs om hur det fungerar.

Viktigt meddelande: Automatisk mätaravläsning och/eller automatisk tonerrapportering kan avbrytas för vissa äldre skrivarmodeller av en kommande ändring. Åtgärder kommer att krävas för att fortsätta dessa tjänster.

Välj anslutningsmetod:

Xerox Device Agent

Xerox Device Agent är ett klientprogram som installeras på en nätverksansluten dator eller server, och som upprättar anslutningar för flera enheter.

Obs! För att anslutningen inte ska avbrytas bör Xerox Device Agent installeras på ett system som körs konstant.

Innan du börjar:

Ladda ned användarhandboken för Xerox® Device Agent (PDF) Ladda ned Xerox® Device Agent

Systemkrav

Innan du kan börja använda klientprogrammet måste du kontrollera att följande krav uppfylls.

Operativsystem: (32- och 64-bitars)

 • Windows Server® 2008 med Service Pack 1 och 2008 R2 med Service Pack 1

 • Windows Server® 2012 och 2012 R2 Windows Server® 2016

 • Windows 7® Professional, Enterprise, Home Edition och Ultimate

 • Windows® 8.1

 • Windows® 10 Professional, Enterprise

 • Apple® OS 10.9.4 eller senare som körs med Parallels® Desktop programvara för maskinvaruemulering. Gå till avsnittet Krav för användning på ett Macintosh-operativsystem om du vill veta mer om kraven.

 • Microsoft®.NET framework 4.5.2 Extended (fullständig version) installerad

Minne:

 • Windows Server® 2008, 2008 R2, Windows® 7: 1 GB RAM-minne (1,5 GB eller mer rekommenderas)

 • Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server® 2012 eller senare: 2 GB RAM-minne (2,5 GB eller mer rekommenderas)

Databas:

 • För Xerox® Device Agent kan en kunds befintliga fullständiga SQL Server användas. Under installationen kan du välja en databas som körs på en fristående server.

 • SQL Server® Compact Edition

 • SQL Server® 2012 SP3

 • SQL Server® 2014 SP4

 • SQL Server® 2016

 • SQL Server® 2017

 • I programvaran ingår Microsoft SQL Server® Compact Edition.

Processor: 1,7 GHz eller mer

Hårddisk: Minsta lediga utrymme är cirka 380 MB, varav 280 MB för Microsoft®.NET 3.5 framework-programmet, om detta inte redan har installerats.

Lägsta upplösning: 1024x768

Device Direct

Device Direct är en anslutningsmetod som används via en programvarumodul som finns inbäddad i nätverksstyrenheten för Xerox-utrustningen.

Kontrollera att anslutning har aktiverats

Obs! För att kontrollera om en Device Direct-anslutning redan har upprättats på systemet kan du behöva logga in som systemadministratör.

För AltaLink®-produkter:

 1. Gå till den inbäddade webbservern och logga in som systemadministratör.

 2. Klicka på Egenskaper > Allmänna inställningar i den inbäddade webbservern.

 3. Klicka på Konfigurera fjärrtjänster.

 4. Välj Aktiverad för Fjärrtjänster.

 5. För att tillåta att enheten begär programvarufiler från Xerox väljer du Aktiverad för Ladda ned fjärrprogramvara.

 6. För att synkronisera enheten med Xerox datacenter för fjärrtjänster enligt ett visst schema varje dag anger du tiden i Synkroniseringstid för enhet.

 7. För att verifiera kommunikationen med Xerox datacenter för fjärrtjänster klickar du på Synkronisera nu. Resultatet visas i ett statusmeddelande.

 8. Om nätverket använder en HTTP-proxyserver klickar du på Redigera för HTTP-proxyserver för att ställa in eller uppdatera proxyservern.

 9. Klicka på Använd.

För VersaLink®-produkter:

 1. Logga in som administratör i den inbäddade webbservern och klicka på System.

 2. Klicka på Uppladdning för fjärrtjänster.

 3. För att aktivera Uppladdning för fjärrtjänster klickar du på Aktivera.

 4. För att skicka information om fakturering och förbrukningsmaterial från skrivaren klickar du på Ladda upp nu.

 5. För att synkronisera skrivaren med Xerox datacenter för fjärrtjänster går du till avsnittet Schemalägg uppladdning och anger vilken tid som information om fakturering och förbrukningsmaterial ska laddas upp. Använd 24-timmarsformat.

 6. Klicka på OK.

För övriga produkter:

 1. Öppna ett webbläsarfönster på en nätverksansluten dator.

 2. Ange datorns IP-adress i adressfältet och tryck sedan på [Retur] på tangentbordet. Sidan Beskrivning och aviseringar i CentreWare Internet Services visas. Klicka på fliken [Egenskaper]. Logga in med systemadministratörens användarnamn och lösenord om du uppmanas till det.

 3. Klicka på [Konfigurationsöversikt] i avsnittet Egenskaper till vänster på sidan. Fönstret Konfigurationsöversikt visas.

 4. Kontrollera status som visas för SMart eSolutions i avsnittet Anslutningar och utskrift.

  • Om meddelandet ”Fullständigt konfigurerad och kommunicerar med Xerox” visas har konfigurationen av anslutningen slutförts. Du behöver inte göra något mer.

  • Om meddelandet ”Kommunikationsfel” visas fortsätter du med konfigurationen av Device Direct-anslutningen genom att välja utrustningens modellnummer i listan.

Se användarhandboken för produkten, handboken för systemadministration eller produktkunskapsbasen på support.xerox.com för ytterligare information om hur du konfigurerar Device Direct. Du kan också använda kunskapslänkarna nedan.

Hitta konfigurationsanvisningar för Device Direct för din produkt:

Dela